פתרון בעיות ב-Wi-Fi וב-Bluetooth הנגרמות עקב הפרעה אלחוטית

הפרעה אלחוטית עלולה לגרום להתקני Wi-Fi ו-Bluetooth להתנתק או להציג ביצועים ירודים, אבל אפשר לנקוט אמצעים כדי להפחית את ההשפעה או להתגבר עליה.

תסמינים של הפרעה אלחוטית

כל אחד מהתסמינים הבאים עלול להופיע עקב הפרעה המשפיעה על האות של ה-Wi-Fi או ה-Bluetooth:

כיצד להפחית הפרעה אלחוטית

הפעולות הכלליות הבאות עשויות לסייע לכם להשיג אות אלחוטי נקי וחזק יותר:

 • קרבו את התקן ה-Wi-Fi לנתב ה-Wi-Fi. קרבו זה לזה את התקני Bluetooth המבצעים התחברות ביניהם. 
 • הימנעו משימוש בהתקנים האלחוטיים בקרבת מקורות הפרעה נפוצים, כגון כבלי מתח, תנורי מיקרוגל, נורות פלורסנט, מצלמות וידאו אלחוטיות וטלפונים אלחוטיים.
 • הקטינו את מספר ההתקנים הפעילים שמשתמשים באותו תחום תדרים אלחוטי. התקני Bluetooth וגם התקני Wi-Fi משתמשים בתדר ‎2.4GHz, אולם התקני Wi-Fi רבים יכולים להשתמש בתדר ‎ 5GHzבמקום זאת. אם הנתב של ה-Wi-Fi תומך בשני תחומי התדרים, ייתכן שחיבור התקני Wi-Fi רבים יותר לתדר ‎5GHz יוכל לסייע. יש נתבים בשני תחומי תדרים שמבצעים זאת באופן אוטומטי.
 • הגדירו את התצורה של נתב ה-Wi-Fi לשימוש בערוץ Wi-Fi אחר, או הפעילו בו סריקה לערוץ עם הכי פחות הפרעות. מרבית הנתבים מבצעים את הסריקה הזו באופן אוטומטי בהפעלה או באיפוס.

אם אתם משתמשים בהתקני USB 3 או Thunderbolt 3 עם המחשב, אתם יכולים להגביל את הפוטנציאל שלהם להפריע להתקנים אלחוטיים סמוכים:

 • השתמשו בכבל USB או Thunderbolt 3 מוגן באיכות גבוהה עם כל אחד מההתקנים.
 • הרחיקו את התקני USB 3 או Thunderbolt 3 – כולל רכזות USB – מההתקנים האלחוטיים.
 • הימנעו מלהניח התקני USB 3 או Thunderbolt 3 על ה-Mac Pro, מחשב המחברת Mac או ה-Mac mini. 
 • כבו התקני USB 3 שאינם בשימוש.

הימנעו מחסימות פיזיות בנתיב של האות האלחוטי. לדוגמה, משטח מתכת בין עכבר ה-Bluetooth למחשב עלול לגרום לביצועים ירודים של העכבר, ואילו רצפת בטון מזוין בשילוב מתכת שנמצאת בין נתב ה-Wi-Fi והתקן ה-Wi-Fi עלולה לגרום לביצועים ירודים של ה-Wi-Fi.

 • פוטנציאל הפרעה נמוך: עץ, זכוכית וחומרים סינתטיים רבים
 • פוטנציאל הפרעה בינוני: מים, לבֵנים, שיש
 • פוטנציאל הפרעה גבוה: גבס, בטון, זכוכית משוריינת
 • פוטנציאל הפרעה גבוה מאוד: מתכת

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: