כיצד רכישות ב-App Store וב-iTunes Store מחויבות

כשאתם קונים משהו עם ה-Apple ID, אמצעי התשלום יחויב ברגע הרכישה או בתוך מספר ימים.

כיצד רכישות מקובצות

רכישות מסוימות עשויות להיות מקובצות יחד לחיוב יחיד, לכן אם אינכם מזהים חיוב מסוים, בדקו את היסטוריית הרכישות. אתם יכולים גם לחפש את הקבלות בחשבון הדוא"ל המשויך ל-Apple ID.

אם אתם באירופה, ייתכן שרכישות לא יקובצו, בהתאם למדינה או לאזור.

פריט בודד

'היסטוריית רכישות' ב-iPhone מציגה מינוי יחיד שנרכש.

רכישות ומינויים מסוימים מחויבים באופן נפרד.

פריטים מקובצים

'היסטוריית רכישות' ב-iPhone מציגה מספר רכישות בחיוב אחד, שכולל סרט, כמה שירים וכמה אפליקציות.

רכישות שאתם מבצעים ב-App Store, ב-iTunes Store או דרך שירותי Apple אחרים, עשויות להיות מקובצות יחד בחיוב אחד.


איזה אמצעי תשלום מחויב

זהו הסדר שבו Apple מנסה לחייב את אמצעי התשלום שלכם:

  1. אם יש לכם יתרת Apple ID‏, Apple תנסה להשתמש ביתרת Apple ID לכיסוי הסכום המלא של החיוב.
  2. אם אין לכם יתרת Apple ID, או אם אין לכם יתרה מספיקה לכיסוי סכום החיוב המלא, Apple תנסה לחייב את אמצעי התשלום העיקרי. אמצעי התשלום העיקרי הוא אמצעי התשלום שמופיע בראש דף ניהול התשלומים.
  3. אם יש בעיה באמצעי התשלום העיקרי, או אם לא ניתן לחייב את אמצעי התשלום העיקרי במלוא הסכום הנותר, Apple תנסה לחייב אמצעי תשלום אחרים לפי סדר, מלמעלה למטה. כאשר יש בעיה באמצעי התשלום, ייתכן שתראו לידו טקסט אדום בדף ניהול התשלומים.

iPhone המציג אמצעי תשלום מרובים, שבאחד מהם יש שגיאה, ו-iPhone המציג 'היסטוריית רכישות' עם רכישה שחויבה גם ביתרת Apple ID וגם באחד מאמצעי התשלום הרשומים. לא הייתה אפשרות לחייב את אמצעי התשלום העיקרי, ולכן התשלום הנותר לאחר חיוב יתרת Apple ID חויב באמצעי התשלום השני ברשימה.

אם חיוב רכישה נכשל בכל אמצעי התשלום הרשומים, יתרה שלילית תוחל על ה-Apple ID. לא תוכלו לבצע רכישות חדשות או לעדכן את האפליקציות עד שתעדכנו את אמצעי התשלום. אחרי שתעדכנו את אמצעי התשלום, היתרה השלילית תחויב מיידית באמצעי התשלום העיקרי המעודכן.

אם תשנו את אמצעי התשלום העיקרי, רכישות שעוד לא שילמתם עליהן יחויבו באמצעי התשלום שהיה עיקרי כשאישרתם אותן.

מידע נוסף על חיובים ביתרת Apple ID

ייתכן שמינויים לא יחויבו ב-Apple ID. בנוסף, במצבים הבאים יתרת ה-Apple ID לא תחויב:

  • כאשר בן משפחה בקבוצת 'שיתוף משפחתי' מבצע רכישה, יתרת ה-Apple ID האישית שלו מחויבת. אם אין יתרה מספיקה לכיסוי הרכישה, התשלום הנותר מחויב באמצעי התשלום העיקרי ב-Apple ID של המארגן המשפחתי.
  • אם אתם מעניקים במתנה כסף, אפליקציה או פריטים אחרים באמצעות ה-Apple ID, יתרה קיימת ב-Apple ID לא תחויב, והרכישה תחויב באמצעי התשלום העיקרי.


קבלת עזרה נוספת בנושא חיובים

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופקים ללא המלצות או חסות. Apple לא תישא באחריות לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מייצגת את מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. הסיכונים כרוכים בעצם השימוש באינטרנט. צור קשר עם הספק לקבלת מידע נוסף. שמות של חברות ומוצרים אחרים עשויים להוות סימנים מסחריים של בעליהם, בהתאמה.

תאריך פרסום: