עדכון ידני של הגדרות המפעיל ב-iPhone או ב-iPad

עדכוני הגדרות המפעיל מאפשרים למפעיל הסלולרי לעדכן את הרשת ואת ההגדרות הקשורות לצורך שיפור הקישוריות והביצועים של הרשת הסלולרית. בנוסף, עדכוני הגדרות של המפעיל הסלולרי עשויים לכלול תמיכה בתכונות חדשות, כגון ‎5G או 'שיחות דרך רשת אלחוטית'.

כאשר זמין עדכון של הגדרות המפעיל הסלולרי, תתבקשו להתקין אותו. ההתקנה נמשכת פחות מדקה, ותוכלו להמשיך להשתמש במכשיר כרגיל. אם המפעיל הסלולרי מפיץ עדכון חובה, יופיע הלחצן 'אישור' במקום הלחצן 'עדכון' כדי ליידע אתכם שהעדכון הורד והותקן.

אם תדחו את הודעת העדכון, תוכלו לעדכן את הגדרות המפעיל הסלולרי באופן ידני על ידי ביצוע השלבים הבאים:

  1. ודאו שהמכשיר מחובר ל-Wi-Fi או לרשת סלולרית.
  2. הקישו על 'הגדרות' > 'כללי' > 'אודות'.
  3. להתקנת העדכון של המפעיל הסלולרי, פעלו בהתאם להוראות המופיעות במסך.

אם אתם מגדירים eSIM חדש או מכניסים כרטיס SIM חדש ל-iPhone או ל-iPad, ייתכן שתצטרכו להוריד את ההגדרות של המפעיל החדש.

כדי לראות את הגרסה של הגדרות מפעיל השירות הסלולרי במכשיר, הקישו על 'הגדרות' > 'כללי' > 'אודות' ועיינו במידע שליד שמו של המפעיל הסלולרי. כדי לראות מידע נוסף על המפעיל הסלולרי, הקישו על מספר הגרסה. כדי לוודא שהתקנתם את ההגדרות האחרונות של המפעיל, פנו למפעיל הסלולרי שלכם.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

Published Date: