שינוי, הוספה או הסרה של אמצעי תשלום ב-Apple ID

נהלו את פרטי התשלום שבהם אתם משתמשים עבור App Store,‏ iTunes Store,‏ iCloud ועוד. כשאתם משנים את פרטי התשלום, הם מתעדכנים באופן אוטומטי עבור כל האפליקציות והשירותים שבהם אתם משתמשים עם ה-Apple ID שלכם.

שנו את אמצעי התשלום או הוסיפו אמצעי תשלום חדש.

עריכת אמצעי תשלום

איך לשנות את אמצעי התשלום ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch

 1. פתחו את היישום 'הגדרות'.
 2. הקישו על שמכם.
 3. הקישו על 'תשלום ומשלוח'. ייתכן שתתבקשו להתחבר באמצעות ה-Apple ID.
  iPhone שבו מוצגים אמצעי תשלום, כולל יתרת Apple ID וכרטיסי אשראי.
  • כדי להוסיף אמצעי תשלום, הקישו על 'הוספת שיטת תשלום'.
  • כדי לעדכן אמצעי תשלום, הקישו על אמצעי התשלום ולאחר מכן ערכו את הפרטים שלכם. ייתכן שתצטרכו להזין את קוד האבטחה המודפס על כרטיס האשראי או כרטיס החיוב. אם אתם רואים Apple Pay לאחר ארבע הספרות האחרונות של מספר הכרטיס, עברו אל האפליקציה Wallet כדי לערוך את פרטי הכרטיס.
  • כדי להסיר אמצעי תשלום, הקישו על 'עריכה' ולאחר מכן הקישו על הלחצן 'מחק'.
  • כדי לשנות את סדר אמצעי התשלום, הקישו על 'עריכה' ולאחר מכן השתמשו בסמל שינוי הסדר *.

*Apple תנסה לחייב את אמצעי התשלום לפי הסדר מלמעלה למטה. לא ניתן לשנות את הסדר שבו יתרת Apple ID מחויבת.


איך לשנות את אמצעי התשלום ב-Mac

 1. פתחו את ה-App Store ב-Mac.
 2. לחצו על שמכם או על לחצן ההתחברות בתחתית סרגל הצד.
 3. לחצו על 'הצג מידע'.
 4. ליד 'פרטי תשלום', לחצו על 'נהל תשלומים'. (אם אתם משתמשים בגרסה ישנה יותר של macOS, לחצו על 'עריכה' ליד 'סוג התשלום'). ייתכן שתתבקשו להתחבר באמצעות ה-Apple ID.
 5. מכאן תוכלו לבצע את הפעולות הבאות:
  • לעדכן אמצעי תשלום – לחצו על 'עריכה' לצד אמצעי התשלום. ייתכן כי תתבקשו להזין את קוד האבטחה המודפס על כרטיס האשראי או כרטיס החיוב.
  • להוסיף אמצעי תשלום – לחצו על Add Payment.
  • להסיר אמצעי תשלום – לחצו על Edit לצד אמצעי התשלום ואז לחצו על Remove.
  • לשנות את הסדר של אמצעי התשלום – רחפו עם המצביע מעל אמצעי תשלום, ואז השתמשו בסמל הזזת הסדר . Apple תנסה לחייב את אמצעי התשלום לפי הסדר מלמעלה למטה. לא ניתן לשנות את הסדר שבו יתרת Apple ID מחויבת.

App Store ב-Mac שבו מוצג דף ניהול התשלומים. בדף זה ניתן לערוך אמצעי תשלום, לשנות את הסדר שלהם, וכן להוסיף או להסיר אמצעי תשלום.


אם אין לכם מכשיר של Apple


אם אינכם יכולים לערוך את פרטי התשלום

נסו לעדכן לגרסה האחרונה של iOS או iPadOS או לגרסה האחרונה של macOS.

אם יש לכם מינויים או יתרה שלא שולמה, או שאתם משתפים רכישות עם קבוצת 'שיתוף משפחתי', לא תוכלו להסיר את כל פרטי התשלום. קבלו עזרה אם אינכם רוצים להשתמש באמצעי תשלום עם Apple ID.


ניהול אמצעי התשלום שבהם משתמשים בני המשפחה

כשאתם מגדירים 'שיתוף משפחתי' ומפעילים שיתוף רכישות, מבוגר אחד במשפחה – המארגן המשפחתי – שולט באמצעי תשלום משותף אחד עבור כל החברים בקבוצה המשפחתית.

אם אתם המארגנים המשפחתיים, תוכלו להוסיף כמה אמצעי תשלום ל-Apple ID שלכם, אך בני המשפחה שלכם יוכלו להשתמש רק באמצעי התשלום הראשון ברשימה. אם בן משפחה לא יכול לבצע רכישה, המארגן המשפחתי יכול להעביר אמצעי תשלום אחר לראש הרשימה.


קבלת עזרה בנושא בעיות אחרות בחיובים

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: