קיצורי מקלדת ב-Mac

בהקשה על צירופי מקשים מסוימים, אפשר לבצע פעולות שבדרך כלל מצריכות שימוש בעכבר, במשטח עקיבה או בהתקן קלט אחר.

כדי להשתמש בקיצור מקלדת, לוחצים לחיצה ממושכת על מקש צירוף אחד או יותר ואז מקישים על המקש האחרון של הקיצור. לדוגמה, כדי להשתמש בקיצור Command-C (העתקה), לחצו לחיצה ממושכת על המקש Command ואז על המקש C, ולאחר מכן שחררו את שני המקשים. בתפריטים ובמקלדות ב-Mac משתמשים בדרך כלל בסמלים עבור מקשים מסוימים, כולל מקשי הצירוף:

 • Command (או Cmd) ‏⌘
 • Shift ⇧
 • Option (או Alt)‏ ⌥
 • Control (או Ctrl)‏ ⌃
 • Caps Lock ⇪
 • Fn 


במקלדות שנועדו למחשבי PC עם Windows, השתמשו במקש Alt במקום ב-Option, ובמקש עם סמל Windows במקום ב-Command.

למקשים מסוימים במקלדות מסוימות של Apple יש סמלים ופונקציות מיוחדים, למשל: בהירות הצג , בהירות המקלדת , ועוד. אם הפונקציות האלה לא זמינות במקלדת שלכם, ייתכן שתוכלו לשחזר חלק מהן על-ידי יצירת קיצורי מקלדת משלכם. כדי להשתמש במקשים אלה כ-F1, ‏F2, ‏F3 או מקשי פונקציות סטנדרטים אחרים, שלבו אותם עם המקש Fn.

גזירה, העתקה, הדבקה וקיצורי מקלדת נפוצים אחרים

 • Command-X: גזירת הפריט שנבחר והעתקתו ללוח העריכה.
 • Command-C: העתקת הפריט שנבחר ללוח. קיצור זה עובד גם עם קבצים ב-Finder.
 • Command-V: הדבקת תוכנו של לוח העריכה במסמך או באפליקציה הנוכחיים. קיצור זה עובד גם עם קבצים ב-Finder.
 • Command-Z: ביטול הפקודה הקודמת. לאחר מכן אפשר להקיש על Shift-Command-Z כדי לחזור על הפעולה שוב, ולמעשה לבטל את פקודת הביטול. באפליקציות מסוימות, אפשר לבטל ולבצע שוב פקודות מרובות.
 • Command-A: בחירת כל הפריטים.
 • Command-F: חיפוש פריטים במסמך או פתיחת חלון חיפוש.
 • Command-G: חפש שוב: חיפוש המופע הבא של הפריט שמצאתם קודם. כדי לחפש את המופע הקודם, הקישו על Shift-Command-G.
 • Command-H: הסתרת החלונות של היישום הקדמי. כדי להציג את האפליקציה הקדמית אך להסתיר את כל האפליקציות האחרות, הקישו על Option-Command-H.
 • Command-M: מזעור החלון הקדמי ל-Dock. כדי למזער את כל החלונות של האפליקציה הקדמית, הקישו על Option-Command-M.
 • Command-O: פתיחת הפריט שנבחר או פתיחת תיבת דו-שיח לבחירת קובץ שרוצים לפתוח.
 • Command-P: הדפסת המסמך הנוכחי.
 • Command-S: שמירת המסמך הנוכחי.
 • Command-T: פתיחת כרטיסיה חדשה.
 • Command-W: סגירת החלון הקדמי. כדי לסגור את כל החלונות של האפליקציה, הקישו על Option-Command-W.
 • Option-Command-Esc: סיום מיידי של יישום.
 • Command–מקש רווח: הצגה או הסתרה של שדה החיפוש של Spotlight. כדי לבצע חיפוש Spotlight מחלון של Finder, הקישו על Command–Option–מקש רווח. (אם אתם משתמשים בכמה מקורות קלט כדי להקליד בשפות שונות, קיצורי המקלדת האלה משנים את מקורות הקלט במקום להציג את Spotlight. למדו כיצד לשנות קיצור מקלדת מתנגש.)
 • Control–Command–מקש רווח: הצגת 'מציג התווים', שממנו אפשר לבחור אמוג'י וסמלים אחרים.
 • Control-Command-F: שימוש ביישום במסך מלא, אם היישום תומך בכך.
 • מקש רווח: שימוש בהצצה מהירה להצגת הפריט שנבחר בתצוגה מקדימה.
 • Command-Tab: מעבר אל היישום הבא מבין היישומים הפתוחים שבהם נעשה שימוש לאחרונה. 
 • Command-סימן הטעמה משני (`): מעבר בין חלונות האפליקציה שבה אתם משתמשים. (התו במקש השני משתנה בהתאם למקלדת. בדרך כלל זהו המקש שמעל מקש Tab ומשמאל למספר 1.)
 • Shift-Command-5: ב-macOS Mojave ואילך, ביצוע צילום מסך או הקלטת מסך. לחלופין, אפשר להשתמש בקיצורים Shift-Command-3 או Shift-Command-4 כדי לבצע צילומי מסך. קבלו מידע נוסף על צילומי מסך.
 • Shift-Command-N: יצירת תיקיה חדשה ב-Finder.
 • Command-פסיק (,): פתיחת ההעדפות של היישום הקדמי.

קיצורי מקלדת למעבר למצב שינה, להתנתקות ולכיבוי

ייתכן שתצטרכו ללחוץ לחיצה ממושכת מעט יותר על כמה מהקיצורים האלה לעומת קיצורים אחרים. כך נמנע שימוש בלתי מכוון בהם.

 • כפתור ההפעלה: לחצו כדי להפעיל את ה-Mac או כדי להעיר אותו ממצב שינה. לחצו לחיצה ממושכת למשך 1.5 שניות כדי להעביר את ה-Mac למצב שינה.* המשיכו ללחוץ לחיצה ממושכת כדי לאלץ את ה-Mac לכבות.
 • Option–Command–כפתור ההפעלה* או Option–Command–הוצא מדיה : העברת ה-Mac למצב שינה.
 • Control–Shift–כפתור ההפעלה* או Control–Shift–הוצא מדיה : העברת הצגים למצב שינה.
 • Control–כפתור ההפעלה* או Control–הוצא מדיה : הצגת תיבת דו-שיח עם אפשרויות להפעלה מחדש, להעברה למצב שינה או לכיבוי.
 • Control–Command–כפתור ההפעלה*: הפעלה כפויה מחדש של ה-Mac, בלי שתוצג הנחיה לשמור מסמכים פתוחים ומסמכים שלא נשמרו.
 • Control–Command–הוצא מדיה : יציאה מכל היישומים והפעלה מחדש של ה-Mac. אם יש מסמכים פתוחים עם שינויים שלא נשמרו, תישאלו אם ברצונכם לשמור אותם.
 • Control–Option–Command–כפתור ההפעלה* או Control–Option–Command–הוצא מדיה : יציאה מכל היישומים וכיבוי של ה-Mac. אם יש מסמכים פתוחים עם שינויים שלא נשמרו, תישאלו אם ברצונכם לשמור אותם.
 • Control-Command-Q: נעילה מיידית של המסך.
 • Shift-Command-Q: התנתקות מחשבון המשתמש ב-macOS. תתבקשו לאשר את הפעולה. כדי להתנתק מיד מבלי לאשר, הקישו על Option-Shift-Command-Q.

* לא רלוונטי לחיישן Touch ID.

קיצורי מקלדת ב-Finder ובמערכת

 • Command-D: שכפול הקבצים שנבחרו.
 • Command-E: הוצאת הכונן או אמצעי האחסון שנבחר.
 • Command-F: התחלת חיפוש Spotlight בחלון של Finder.
 • Command-I: הצגת החלון 'הצג פרטים' עבור קובץ שנבחר.
 • Command-R: ‏(1) כאשר כינוי נבחר ב-Finder: הצגת הקובץ המקורי עבור הכינוי שנבחר. (2) באפליקציות מסוימות, כגון 'לוח שנה' או Safari, רענון או טעינה מחדש של הדף. (3) ב'עדכון תוכנה', בדקו שוב אם קיימים עדכוני תוכנה.
 • Shift-Command-C: פתיחת החלון 'מחשב'.
 • Shift-Command-D: פתיחה של תיקיית המכתבה.
 • Shift-Command-F: פתיחת החלון 'אחרונים' והצגת כל הקבצים שהצגתם או שיניתם לאחרונה.
 • Shift-Command-G: פתיחת החלון 'עבור לתיקיה'.
 • Shift-Command-H: פתיחה של תיקיית הבית של חשבון המשתמש הנוכחי ב-macOS.
 • Shift-Command-I: פתיחת iCloud Drive.
 • Shift-Command-K: פתיחת החלון 'רשת'.
 • Option-Command-L: פתיחת התיקיה 'הורדות'.
 • Shift-Command-N: יצירת תיקיה חדשה.
 • Shift-Command-O: פתיחת התיקיה 'מסמכים'.
 • Shift-Command-P: הצגה או הסתרה של חלונית התצוגה המקדימה בחלונות Finder.
 • Shift-Command-R: פתיחה של חלון AirDrop.
 • Shift-Command-T: הצגה או הסתרה של שורת הכרטיסיות בחלונות Finder. 
 • Control-Shift-Command-T: הוספת פריט נבחר ב-Finder ל-Dock (‏OS X Mavericks ואילך)
 • Shift-Command-U: פתיחת התיקיה 'כלי עזר'.
 • Option-Command-D: הצגה או הסתרה של ה-Dock. 
 • Control-Command-T: הוספת הפריט שנבחר לסרגל הצד (OS X Mavericks ואילך).
 • Option-Command-P: הסתרה או הצגה של שורת הנתיב בחלונות Finder.
 • Option-Command-S: הסתרה או הצגה של סרגל הצד בחלונות Finder.
 • Command–קו נטוי (/): הסתרה או הצגה של שורת המצב בחלונות Finder.
 • Command-J: הצגת 'אפשרויות תצוגה'.
 • Command-K: פתיחת החלון 'התחבר לשרת'.
 • Control-Command-A: יצירת כינוי לפריט שנבחר.
 • Command-N: פתיחת חלון Finder חדש.
 • Option-Command-N: יצירת 'תיקיה חכמה' חדשה.
 • Command-T: הצגה או הסתרה של שורת הכרטיסיות כאשר כרטיסיה יחידה פתוחה בחלון Finder הנוכחי.
 • Option-Command-T: הצגה או הסתרה של סרגל הכלים כאשר כרטיסיה יחידה פתוחה בחלון Finder הנוכחי.
 • Option-Command-V: העברת הקבצים שבלוח מהמיקום המקורי שלהם אל המיקום הנוכחי.
 • Command-Y: שימוש ב'הצצה מהירה' כדי להציג את הקבצים שנבחרו בתצוגה מקדימה.
 • Option-Command-Y: הצגת מצגת של הקבצים שנבחרו ב'הצצה מהירה'.
 • Command-1: הצגת הפריטים שבחלון Finder כסמלים.
 • Command-2: הצגת הפריטים שבחלון Finder כרשימה.
 • Command-3: הצגת הפריטים שבחלון Finder בעמודות. 
 • Command-4: הצגת הפריטים שבחלון Finder בגלריה.
 • Command–סוגר מרובע שמאלי (]): מעבר לתיקיה הקודמת.
 • Command–סוגר מרובע ימני ([): מעבר לתיקיה הבאה.
 • Command–חץ למעלה: פתיחת התיקיה שמכילה את התיקיה הנוכחית.
 • Command–Control–חץ למעלה: פתיחת התיקיה שמכילה את התיקיה הנוכחית בחלון חדש.
 • Command–חץ למטה: פתיחת הפריט שנבחר.
 • חץ ימינה: פתיחת התיקיה שנבחרה. קיצור זה פועל רק בתצוגת רשימה.
 • חץ שמאלה: סגירת התיקיה שנבחרה. קיצור זה פועל רק בתצוגת רשימה.
 • Command-Delete: העברת הפריט שנבחר לפח האשפה.
 • Shift-Command-Delete: ריקון פח האשפה.
 • Option-Shift-Command-Delete: ריקון פח האשפה ללא תיבת דו-שיח לאישור.
 • Command–הנמכת בהירות: הפעלה או כיבוי של שיקוף וידאו כאשר ה-Mac מחובר ליותר מצג אחד.
 • Option–הגברת בהירות: פתיחה של 'העדפות צגים'. קיצור זה פועל עם כל אחד ממקשי הבהירות.
 • Control–הגברת בהירות או Control–הנמכת בהירות: שינוי הבהירות של הצג החיצוני, אם הצג תומך בכך.
 • Option–Shift–הגברת בהירות או Option–Shift–הנמכת בהירות: כוונון בהירות הצג בדרגות קטנות יותר. אפשר להוסיף את המקש Control לקיצור זה כדי לבצע את הכוונון בצג החיצוני, אם הוא תומך בכך.
 • Option–Mission Control: פתיחת ההעדפות של Mission Control.
 • Command–Mission Control: הצגת המכתבה. 
 • Control–חץ למטה: הצגת כל החלונות של היישום הקדמי.
 • Option–הגברת עוצמת קול: פתיחת 'העדפות שמע'. קיצור זה פועל עם כל אחד ממקשי עוצמת הקול.
 • Option–Shift–הגברת עוצמת קול או Option–Shift–הנמכת עוצמת קול: כוונון עוצמת השמע בדרגות קטנות יותר.
 • Option–הגברת בהירות מקלדת: פתיחת 'העדפות מקלדת'. קיצור זה פועל עם כל אחד ממקשי בהירות המקלדת.
 • Option–Shift–הגברת בהירות מקלדת או Option–Shift–הנמכת בהירות מקלדת: כוונן בהירות המקלדת בדרגות קטנות יותר.
 • מקש Option בזמן לחיצה כפולה על כפתור העכבר: פתיחת הפריט בחלון נפרד ולאחר מכן סגירת החלון המקורי.
 • מקש Command בזמן לחיצה כפולה על כפתור העכבר: פתיחת תיקיה בכרטיסיה נפרדת או בחלון נפרד.
 • מקש Command בזמן גרירה לאמצעי אחסון אחר: העברת הפריט שנגרר אל אמצעי האחסון האחר במקום העתקה שלו.
 • מקש Option בזמן גרירה: העתקת הפריט שנגרר. המצביע משתנה בזמן שגוררים את הפריט.
 • Option-Command בזמן גרירה: יצירת כינוי של הפריט שנגרר. המצביע משתנה בזמן שגוררים את הפריט.
 • Option-לחיצה על משולש: פתיחת כל התיקיות בתוך התיקיה שנבחרה. קיצור זה פועל רק בתצוגת רשימה.
 • Command-לחיצה על כותרת חלון: הצגת התיקיות שמכילות את התיקיה הנוכחית.
 • למדו איך להשתמש במקשים Command או Shift כדי לבחור פריטים מרובים ב-Finder
 • לחצו על תפריט 'עבור' בשורת התפריטים ב-Finder כדי לראות קיצורי דרך לפתיחת תיקיות שמרבים להשתמש בהן, כגון 'יישומים', 'מסמכים', 'הורדות', 'כלי עזר' ו-iCloud Drive.

קיצורי דרך במסמכים

אופן הפעולה של הקיצורים הבאים עשוי להשתנות בהתאם לאפליקציה שבה משתמשים.

 • Command-B: הדגשת הגופן של הטקסט שנבחר, או הפעלה או השבתה של הדגשת גופן. 
 • Command-I: הטיית הטקסט שנבחר, או הפעלה או השבתה של הטיית טקסט.
 • Command-K: הוספת קישור אינטרנט.
 • Command-U: הוספת קו תחתון לטקסט שנבחר, או הפעלה או השבתה של קו תחתון.
 • Command-T: הצגה או הסתרה של החלון 'גופנים'.
 • Command-D: בחירת התיקיה 'מכתבה' מתוך תיבת דו-שיח לפתיחה או תיבת דו-שיח לשמירה.
 • Control-Command-D: הצגה או הסתרה של ההגדרה של המילה שנבחרה.
 • Shift-Command-נקודתיים (:): הצגת החלון 'איות ודקדוק'.
 • Command-נקודה-פסיק (;): איתור מילים עם איות שגוי במסמך.
 • Option-Delete: מחיקת המילה משמאל לסמן.
 • Control-H: מחיקת התו משמאל לסמן. לחלופין, אפשר להשתמש ב-Delete.
 • Control-D: מחיקת התו מימין לסמן. לחלופין, אפשר להשתמש בקיצור Fn-Delete.
 • Fn-Delete: מחיקה קדימה במקלדות שלא כוללות מקש Forward Delete. לחלופין, אפשר להשתמש בקיצור Control-D.
 • Control-K: מחיקת הטקסט שבין הסמן לסוף השורה או הפיסקה.
 • Fn–חץ למעלה: Page Up: גלילת עמוד אחד למעלה. 
 • Fn–חץ למטה: Page Down: גלילת עמוד אחד למטה.
 • Fn–חץ שמאלה: Home: גלילה לתחילת מסמך.
 • Fn–חץ ימינה: End: גלילה לסוף מסמך.
 • Command–חץ למעלה: הזזת הסמן לתחילת המסמך.
 • Command–חץ למטה: הזזת הסמן לסוף המסמך.
 • Command–חץ שמאלה: הזזת הסמן לתחילת השורה הנוכחית.
 • Command–חץ ימינה: הזזת הסמן לסוף השורה הנוכחית.
 • Option–חץ שמאלה: הזזת הסמן לתחילת המילה הקודמת.
 • Option–חץ ימינה: הזזת הסמן לסוף המילה הבאה.
 • Shift–Command–חץ למעלה: בחירת הטקסט שבין הסמן לתחילת המסמך.
 • Shift–Command–חץ למטה: בחירת הטקסט שבין הסמן לסוף המסמך.
 • Shift–Command–חץ שמאלה: בחירת הטקסט שבין הסמן לתחילת השורה הנוכחית.
 • Shift–Command–חץ ימינה: בחירת הטקסט שבין הסמן לסוף השורה הנוכחית.
 • Shift–חץ למעלה: הרחבת הבחירה של הטקסט לתו הקרוב ביותר באותו מיקום אופקי בשורה מעל.
 • Shift–חץ למטה: הרחבת הבחירה של הטקסט לתו הקרוב ביותר באותו מיקום אופקי בשורה מתחת.
 • Shift–חץ שמאלה: הרחבת הבחירה של הטקסט תו אחד שמאלה.
 • Shift–חץ ימינה: הרחבת הבחירה של הטקסט תו אחד ימינה.
 • Option–Shift–חץ למעלה: הרחבת הבחירה של הטקסט לתחילת הפיסקה הנוכחית. הקשה נוספת תרחיב את הבחירה לתחילת הפיסקה הבאה.
 • Option–Shift–חץ למטה: הרחבת הבחירה של הטקסט לסוף הפיסקה הנוכחית. הקשה נוספת תרחיב את הבחירה לסוף הפיסקה הבאה.
 • Option–Shift–חץ שמאלה: הרחבת הבחירה של הטקסט לתחילת המילה הנוכחית. הקשה נוספת תרחיב את הבחירה לתחילת המילה הבאה.
 • Option–Shift–חץ ימינה: הרחבת הבחירה של הטקסט לסוף המילה הנוכחית. הקשה נוספת תרחיב את הבחירה לסוף המילה הבאה.
 • Control-A: מעבר אל תחילת שורה או פיסקה.
 • Control-E: מעבר אל סוף שורה או פיסקה.
 • Control-F: הזזת הסמן תו אחד קדימה.
 • Control-B: הזזת הסמן תו אחד אחורה.
 • Control-L: מרכוז הסמן או הבחירה באזור הגלוי לעין.
 • Control-P: הזזת הסמן שורה אחת למעלה.
 • Control-N: הזזת הסמן שורה אחת למטה.
 • Control-O: הוספת שורה חדשה אחרי הסמן.
 • Control-T: החלפת התו שמאחורי הסמן בתו שלפני הסמן.
 • Command–סוגר מסולסל שמאלי (}): יישור לשמאל.
 • Command–סוגר מסולסל ימני ({): יישור לימין.
 • Shift–Command–קו אנכי (|): יישור למרכז.
 • Option-Command-F: מעבר לשדה החיפוש. 
 • Option-Command-T: הצגה או הסתרה של סרגל כלים ביישום.
 • Option-Command-C: 'העתק סגנון': העתקת הגדרות העיצוב של הפריט שנבחר ללוח העריכה.
 • Option-Command-V: 'הדבק סגנון': החלת הסגנון שהועתק על הפריט שנבחר.
 • Option-Shift-Command-V: 'הדבק והתאם לסגנון': החלת הסגנון של התוכן שמסביב על הפריט המודבק בתוך אותו תוכן.
 • Option-Command-I: הצגה או הסתרה של חלון הסוקר.
 • Shift-Command-P: 'הגדרת עמוד': הצגת חלון לבחירת הגדרות המסמך.
 • Shift-Command-S: הצגת תיבת הדו-שיח 'שמור בשם' או שכפול המסמך הנוכחי.
 • Shift–Command–סימן מינוס (-): הקטנת הפריט שנבחר.
 • Shift–Command–סימן פלוס (+): הגדלת הפריט שנבחר. הקיצור Command–סימן שוויון (=) מבצע את אותה הפעולה.
 • Shift–Command–סימן שאלה (?): פתיחת תפריט העזרה.

קיצורים נוספים

כדי לגלות קיצורי מקלדת נוספים, עיינו בקיצורים שמוצגים בתפריטי האפליקציות. לכל אפליקציה יכולים להיות קיצורים משלה, וייתכן שקיצורים שפועלים באפליקציה אחת לא יפעלו באחרת. 

תאריך פרסום: