העברת ילדים לקבוצה אחרת באמצעות 'שיתוף משפחתי'

אינכם יכולים להסיר ילדים מתחת לגיל 13 מהקבוצה המשפחתית, אך אתם יכולים להעביר אותם לקבוצה אחרת או למחוק את החשבון שלהם.

אם הילדים כבר שייכים למשפחה שלכם

אתם יכולים לבקש ממארגנים של קבוצה משפחתית אחרתלהזמין את הילד לקבוצה המשפחתית שלהם. אחרי שהם יזמינו את הילד, תקבלו עדכון. תוכלו לאשר מתוך העדכון או להשתמש בשלבים הבאים:

 • ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch, הקישו על 'הגדרות'. מתחת לשמכם, מצאו עדכון שבו נאמר "בקשת העברה משפחתית". הקישו על העדכון ובצעו את ההוראות שעל המסך.
 • ב-Mac, בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת'. מתחת לשמכם, מצאו עדכון שבו נאמר שהילד הוזמן ל'שיתוף משפחתי'. לחצו על 'המשך' ובצעו את ההוראות שעל המסך. ב-macOS Mojave או בגרסאות קודמות, בחרו בתפריט ‎Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת'. לחצו על iCloud, ואחר כך לחצו על 'נהל משפחה'.

אחרי שתאשרו, הילד יעבור מהקבוצה המשפחתית שלכם לקבוצה המשפחתית האחרת. למדו מה קורה אחרי שבן משפחה עוזב.

* הגיל משתנה לפי מדינה או אזור.


אם אתם רוצים להזמין את הילד למשפחה שלכם

אחרי שאתם שולחים את ההזמנה, המארגן המשפחתי הנוכחי של הילד צריך לאשר את הבקשה ב-iPhone, ב-iPad, ב-iPod touch או ב-Mac. אחר כך הילד יעבור מהקבוצה המשפחתית הנוכחית שלו לקבוצה המשפחתית שלכם.

הזמנת ילדים מ-iPhone, מ-iPad או מ-iPod touch

 1. עברו אל 'הגדרות'.
 2. הקישו על שמכם ולאחר מכן על 'שיתוף משפחתי'.
 3. הקישו על 'הוסף חבר'.
  iPhone שמציג את הלחצן 'הוסף חבר' מתחת לשמות של בני משפחה אחרים.
 4. הקישו על 'הזמנת אנשים'.
 5. הקישו על 'הזמנה באופן אישי'.
 6. בקשו מהילד להזין את ה-Apple ID ואת הסיסמה שלו. למדו מה לעשות אם הילד שכח את הסיסמה שלו.
 7. פעלו לפי ההוראות שעל המסך.
 8. לאחר שהמארגן המשפחתי הנוכחי של הילד יאשר את הבקשה, אשרו את הסכמת ההורים והזינו אמצעי תשלום תקף.

כדי לבדוק את סטטוס הבקשה, עברו אל 'הגדרות', הקישו על שמכם, הקישו על 'שיתוף משפחתי' ולאחר מכן הקישו על שם הילד.

הזמנת ילד מה-Mac

 1. בחרו בתפריט Apple‏ >  'העדפות המערכת', ולאחר מכן לחצו על 'שיתוף משפחתי'.
 2. לחצו על הלחצן 'הוסף' .
 3. לחצו על 'הזמן/י אנשים'. 
  Mac שבו מוצג הלחצן 'הזמן/י אנשים'.
 4. לחצו על 'הזמן באופן אישי' ולאחר מכן לחצו על 'המשך'.
 5. בקשו מהילד להזין את ה-Apple ID ואת הסיסמה שלו. למדו מה לעשות אם הילד שכח את הסיסמה שלו.
 6. פעלו לפי ההוראות שעל המסך.
 7. לאחר שהמארגן המשפחתי הנוכחי של הילד יאשר את הבקשה, אשרו את הסכמת ההורים והזינו אמצעי תשלום תקף.

כדי לבדוק את סטטוס הבקשה, פתחו את 'העדפות המערכת', לחצו על 'שיתוף משפחתי' ולאחר מכן לחצו על שם הילד.

אם יש לכם macOS Catalina

 1. בחרו בתפריט Apple ‏ ‏> 'העדפות המערכת', ולאחר מכן לחצו על 'שיתוף משפחתי'.
 2. לחצו על הלחצן 'הוסף' .
 3. בקשו מהילד להזין את ה-Apple ID ואת הסיסמה שלו. למדו מה לעשות אם הילד שכח את הסיסמה שלו.
 4. פעלו לפי ההוראות שעל המסך.
 5. לאחר שהמארגן המשפחתי הנוכחי של הילד יאשר את הבקשה, אשרו את הסכמת ההורים והזינו אמצעי תשלום תקף.

כדי לבדוק את סטטוס הבקשה, פתחו את 'העדפות המערכת', לחצו על 'שיתוף משפחתי' ולאחר מכן לחצו על שם הילד.

אם יש לכם macOS Mojave או גרסה קודמת

 1. בשורת התפריטים שבראש מסך המחשב, בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת', ואחר כך לחצו על iCloud.
 2. לחצו על 'נהל משפחה' ולאחר מכן על הלחצן 'הוסף' .
 3. בקשו מהילד להזין את ה-Apple ID ואת הסיסמה שלו. למדו מה לעשות אם הילד שכח את הסיסמה שלו.
 4. פעלו לפי ההוראות שעל המסך.
 5. לאחר שהמארגן המשפחתי הנוכחי של הילד יאשר את הבקשה, אשרו את הסכמת ההורים והזינו אמצעי תשלום תקף.

כדי לבדוק את סטטוס הבקשה, פתחו את 'העדפות המערכת', לחצו על iCloud, לחצו על 'נהל משפחה' ולאחר מכן לחצו על שם הילד.

תאריך פרסום: