העברת ילדים לקבוצה אחרת באמצעות 'שיתוף משפחתי'

אף כי אינכם יכולים להסיר ילדים מתחת לגיל 13‏1 מהקבוצה המשפחתית, אתם יכולים להעביר אותם לקבוצה אחרת.

אם הילד כבר שייך למשפחה

אתם יכולים לבקש ממארגנים של קבוצה משפחתית אחרת להזמין את הילד למשפחה שלהם. אחרי שהם ייעזרו בשלבים לביצוע הבקשה, תקבלו עדכון על כך. תוכלו לאשר מתוך העדכון או להיעזר בשלבים הבאים:

 • ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch עם iOS 8 ואילך:
  • ב-iOS 10.3 ואילך, הקישו על 'הגדרות' > [שמכם] > 'הזמנות'. 
  • ב-iOS 10.2 או בגרסאות קודמות, הקישו על 'הגדרות' > 'iCloud‏' > 'הזמנות'. 
 • ב-Mac: 
  • ב-macOS Catalina ואילך, בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת' > 'שיתוף משפחתי'. לחצו על הלחצן 'פרטים' לצד שם הילד.
  • ב-macOS Mojave או בגרסאות קודמות, בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת'. לחצו על iCloud, ואחר כך לחצו על 'נהל משפחה'.

אחרי שתאשרו, הילד יעבור מהקבוצה המשפחתית שלכם לקבוצה המשפחתית השנייה.

למדו מה קורה אחרי שבן משפחה עוזב.


אם אתם רוצים להזמין את הילד למשפחה שלכם

אחרי שאתם שולחים את ההזמנה, המארגן המשפחתי הנוכחי של הילד יקבל עדכון ב-iPhone, ב-iPad, ב-iPod touch או ב-Mac. אחרי שהמארגן המשפחתי יאשר, עליכם לספק הסכמה הורית ואמצעי תשלום תקף. אחר כך הילד יעבור מהקבוצה המשפחתית הנוכחית שלו לקבוצה המשפחתית שלכם. 

אמצעי תשלום תקפים כוללים כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב וכן אמצעי תשלום ספציפיים למדינה או לאזור. קבלו מידע נוסף על אמצעי תשלום תקפים וראו כיצד לשנות או להסיר את אמצעי התשלום שלכם ב-Apple ID.

הזמנת ילד מ-iPhone, מ-iPad או מ-iPod touch

 1. עברו אל 'הגדרות' > [שמכם] > 'שיתוף משפחתי'.
 2. הקישו על 'הוסף/י בן/בת משפחה'.
 3. הקישו על 'הזמנה באופן אישי'.
 4. פעלו לפי ההוראות שעל המסך.

אתם יכולים לבדוק את הסטטוס של הבקשה תחת שם הילד ב'הגדרות' > [שמכם] > 'שיתוף משפחתי'.

אם יש לכם iOS 10.3 או גרסה קודמת

 1. עברו אל 'הגדרות' > [שמכם] > 'שיתוף משפחתי'. ב-iOS 10.2 או בגרסה קודמת, הקישו על 'הגדרות' > 'iCloud‏' > 'משפחה'.
 2. הקישו על 'הוסף/י בן/בת משפחה'.
 3. הזינו את ה-Apple ID והסיסמה של הילד.
 4. פעלו לפי ההוראות שעל המסך. 

אתם יכולים לבדוק את הסטטוס של הבקשה תחת שם הילד ב'הגדרות' > [שמכם] > 'משפחה'. ב-iOS 10.2 או בגרסה קודמת, אתם יכולים לבדוק את הסטטוס ב'הגדרות' > iCloud > 'משפחה'.

הזמנת ילד מ-Mac

אם יש לכם macOS Catalina:

 1. בחרו בתפריט Apple ‏ ‏> 'העדפות המערכת', ולאחר מכן לחצו על 'שיתוף משפחתי'.
 2. לחצו על הלחצן 'הוסף' הלחצן 'הוסף'.
 3. הזינו את ה-Apple ID והסיסמה של הילד.
 4. פעלו לפי ההוראות שעל המסך.

אם יש לכם macOS Mojave או גרסה קודמת:

 1. בשורת התפריטים שבראש מסך המחשב, בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת', ואחר כך לחצו על iCloud. 
 2. לחצו על 'נהל משפחה', ואחר כך לחצו על הלחצן 'הוסף' הלחצן 'הוסף'.
 3. הזינו את ה-Apple ID והסיסמה של הילד.
 4. פעלו לפי ההוראות שעל המסך. 
 5. בדקו את הסטטוס של הבקשה תחת שם הילד ב'העדפות המערכת' > 'iCloud' > 'נהל משפחה'.

 

1 לא ניתן להסיר ילדים מתחת לגיל 13 מקבוצה משפחתית. הגיל משתנה לפי האזור או המדינה שלכם.

תאריך פרסום: