העברת ילדים לקבוצה אחרת באמצעות 'שיתוף משפחתי'

אף כי אינכם יכולים להסיר ילדים מתחת לגיל 13‏ מהקבוצה המשפחתית, אתם יכולים להעביר אותם לקבוצה אחרת או למחוק את החשבון שלהם.

אם הילד כבר נמצא בקבוצה המשפחתית שלכם

אתם יכולים לבקש ממארגנים של קבוצה משפחתית אחרת להזמין את הילד לקבוצה המשפחתית שלהם. אחרי שהם ישלחו את ההזמנה, תקבלו עדכון. תוכלו לאשר מתוך העדכון או לבצע את השלבים הבאים:

 • ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch, הקישו על 'הגדרות' > [השם שלכם] >‏ 'הזמנות'.
 • ב-Mac, בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת' > 'שיתוף משפחתי'. לחצו על הלחצן 'פרטים' לצד שם הילד. ב-macOS Mojave או בגרסאות קודמות, בחרו בתפריט ‎Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת'. לחצו על iCloud, ואחר כך לחצו על 'נהל/י משפחה'.

אחרי שתאשרו, הילד יעבור מהקבוצה המשפחתית שלכם לקבוצה המשפחתית השנייה. למדו מה קורה אחרי שבן משפחה עוזב.

אם אתם צריכים לבקש את מחיקת ה-Apple ID של ילדכם, למדו מה לעשות

לא ניתן להסיר ילדים מתחת לגיל 13 מקבוצה משפחתית. הגיל משתנה לפי האזור או המדינה שלכם.


אם אתם רוצים להזמין את הילד למשפחה שלכם

אחרי שאתם שולחים את ההזמנה, המארגן המשפחתי הנוכחי של הילד צריך לאשר את הבקשה ב-iPhone, ב-iPad, ב-iPod touch או ב-Mac. אחר כך הילד יעבור מהקבוצה המשפחתית הנוכחית שלו לקבוצה המשפחתית שלכם.

הזמנת ילד מ-iPhone, מ-iPad או מ-iPod touch

 1. עברו אל 'הגדרות' > [השם שלכם] > 'שיתוף משפחתי'.
 2. הקישו על 'הוסף בן משפחה'.
 3. הקישו על 'הזמנה באופן אישי'.
 4. פעלו לפי ההוראות שעל המסך.
 5. לאחר שמארגן המשפחה הנוכחי של הילד יאשר את הבקשה, אשרו את הסכמת ההורים והזינו אמצעי תשלום תקף*.

אתם יכולים לבדוק את הסטטוס של הבקשה תחת שם הילד ב'הגדרות' > [השם שלכם] > 'שיתוף משפחתי'.

הזמנת ילד מ-Mac

 1. בחרו בתפריט Apple ‏ ‏> 'העדפות המערכת', ולאחר מכן לחצו על 'שיתוף משפחתי'.
 2. לחצו על לחצן ההוספה לחצן ההוספה.
 3. לחצו על 'הזמן/י אנשים'. 

 4. לחצו על 'הזמן באופן אישי'. 
 5. הזינו את ה-Apple ID והסיסמה של הילד. 
 6. פעלו לפי ההוראות שעל המסך.
 7. לאחר שהמארגן המשפחתי הנוכחי של הילד יאשר את הבקשה, אשרו את הסכמת ההורים והזינו אמצעי תשלום תקף*.

בדקו את סטטוס הבקשה תחת שם הילד ב'העדפות המערכת' > 'שיתוף משפחתי'.

אם יש לכם macOS Catalina:

 1. בחרו בתפריט Apple ‏ ‏> 'העדפות המערכת', ולאחר מכן לחצו על 'שיתוף משפחתי'.
 2. לחצו על לחצן ההוספה לחצן ההוספה.
 3. הזינו את ה-Apple ID והסיסמה של הילד.
 4. פעלו לפי ההוראות שעל המסך.
 5. לאחר שהמארגן המשפחתי הנוכחי של הילד יאשר את הבקשה, אשרו את הסכמת ההורים והזינו אמצעי תשלום תקף*.

בדקו את סטטוס הבקשה תחת שם הילד ב'העדפות המערכת' > 'שיתוף משפחתי'.

אם יש לכם macOS Mojave או גרסה קודמת:

 1. בשורת התפריטים שבראש מסך המחשב, בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת', ואחר כך לחצו על iCloud. 
 2. לחצו על 'נהל משפחה', ואחר כך לחצו על לחצן ההוספה לחצן ההוספה.
 3. הזינו את ה-Apple ID והסיסמה של הילד.
 4. פעלו לפי ההוראות שעל המסך. 
 5. לאחר שהמארגן המשפחתי הנוכחי של הילד יאשר את הבקשה, אשרו את הסכמת ההורים והזינו אמצעי תשלום תקף*.

בדקו את הסטטוס של הבקשה תחת שם הילד ב'העדפות המערכת' > 'iCloud'‏ > 'נהל משפחה'.

* אמצעי תשלום תקפים כוללים כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב וכן אמצעי תשלום ספציפיים למדינה או לאזור. קבלו מידע נוסף על אמצעי תשלום תקפים וראו כיצד לשנות או להסיר את אמצעי התשלום שלכם ב-Apple ID.


קבלת עזרה נוספת

תאריך פרסום: