אם אפליקציה ב-iPhone או ב-iPad מפסיקה להגיב, נסגרת באופן בלתי צפוי או לא נפתחת

אם אפליקציה ב-iPhone או ב-iPad לא פועלת כמצופה, נסו לבצע את הפעולות הבאות.

סגירה ופתיחה מחדש של האפליקציה

כפו סגירה על האפליקציה. אחר כך פתחו את האפליקציה כדי לבדוק אם היא פועלת כמצופה.

הפעלת המכשיר מחדש

הפעילו מחדש את ה-iPhone או הפעילו מחדש את ה-iPad. אחר כך פתחו את האפליקציה כדי לבדוק אם היא פועלת כמצופה.

בדיקת עדכונים

כדי לבדוק אם יש עדכונים לאפליקציה, פתחו את ה-App Store, הקישו על סמל הפרופיל שלכם ואז גללו למטה כדי לראות אם זמינים עדכונים. אם אין עדכונים לאפליקציה, עדכנו את התוכנה של ה-iPhone או של ה-iPad.

מחיקה והורדה מחדש של האפליקציה

מחקו את האפליקציה. פעולה זו עלולה לגרום לאובדן נתונים שאוחסנו ביישום. לאחר מכן, הורידו מחדש את היישום. לאחר מכן, בדקו אם הבעיה ביישום נפתרה.

קבלו עזרה נוספת

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

Published Date: