שימוש ב'זיכרונות' באפליקציה 'תמונות' ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch

האפליקציה 'תמונות' מזהה אנשים, מקומות ואירועים חשובים בספריה שלכם, ולאחר מכן מציגה אותם באוספים ערוכים שנקראים 'זיכרונות'. באפשרותכם גם ליצור 'זיכרונות' משלכם, ולשתף אותם עם חברים ובני משפחה.

לפני שמתחילים

גילוי הזיכרונות

 1. פתחו את 'תמונות' והקישו על הכרטיסייה 'עבורך'.

 2. הקישו על 'הצג הכל' כדי לגלול בין הזיכרונות שלכם. לחלופין, הקישו על זיכרון כדי להתחיל להפעיל אותו, ואז הקישו שוב על הזיכרון כדי לראות אפשרויות, כגון ׳שילובי זיכרונות׳No alt supplied for Image או ׳עיון׳No alt supplied for Image. כאשר מקישים על הלחצן ׳עיון׳No alt supplied for Image, המוסיקה תמשיך להתנגן תוך הצגת כל התמונות בזיכרון.

הזיכרונות מוצעים באופן אוטומטי עבורכם והם יופעלו ברציפות, אך באפשרותכם לבחור בהצעה אחרת, להפעיל שוב, לסמן במועדפים או לשתף את הזיכרון שהרגע צפיתם בו.

שינוי שילוב הזיכרונות

שילובי זיכרונות הם שילובים של תצוגה ושירים תואמים שניתן להחיל על זיכרון. עבור כל זיכרון, באפשרותכם לבחור מבין כמה שילובי זיכרונות או לבחור בעצמכם את התצוגה ואת השיר מתוך Apple Music. כך עושים זאת:

 1. פתחו את 'תמונות' והקישו על הכרטיסייה 'עבורך'.

 2. הקישו על זיכרון כדי להפעיל אותו.

 3. הקישו על המסך, הקישו על הלחצן 'שילובי זיכרונות'No alt supplied for Image, ולאחר מכן החליקו לשמאל כדי לגלול בין השילובים השונים.

 4. הקישו שוב על המסך כדי להחיל את שילוב הזיכרונות.

שינוי תצוגת הזיכרון

 1. פתחו את 'תמונות' והקישו על הכרטיסייה 'עבורך'.

 2. הקישו על זיכרון כדי להפעיל אותו.

 3. הקישו על המסך, הקישו על הלחצן 'שילובי זיכרונות'No alt supplied for Image, ולאחר מכן הקישו על הכפתור ׳מסננים׳לא No alt supplied for Image.

 4. בחרו את התצוגה מתוך רשימת 'תצוגות הזיכרונות', ולאחר מכן הקישו על 'סיום'.

שינוי מוזיקת הזיכרון

ב-iOS 15 וב-iPadOS 15 ואילך, באפשרותכם לשנות את המוזיקה עבור הזיכרונות שלכם על ידי בחירה מתוך פסי קול או שירים מוצעים. אם אתם מנויים ב-Apple Music, באפשרותכם גם לגשת אל ספריית Apple Music ולהציג את השירים המוצעים בהתאם להעדפות או לשירים שהופעלו בזמן שהזיכרון נוצר. כך תוכלו לשנות את המוזיקה:

 1. פתחו את 'תמונות' והקישו על הכרטיסייה 'עבורך'.

 2. הקישו על זיכרון כדי להפעיל אותו.

 3. הקישו על הלחצן 'שילובי זיכרונות'No alt supplied for Image, ולאחר מכן הקישו על הכפתור ׳מוזיקה׳No alt supplied for Image.

 4. בחרו שיר מתוך הרשימה או חפשו שיר ספציפי ולאחר מכן הקישו על 'סיום'.

יצירת זיכרונות משלכם

כדי ליצור 'זיכרונות' משלכם מתוך אלבום, או חודש או יום מסוימים:

 1. עברו אל הכרטיסיה 'אלבומים' ובחרו באלבום. אפשרות אחרת היא לעבור אל הכרטיסיה 'ספריה' ולהקיש על 'חודשים' או 'ימים'.

 2. הקישו על הלחצן 'עוד'No alt supplied for Image, ולאחר מכן הקישו על 'הפעל סרטון זיכרונות'.

 3. בזמן שהסרט מופעל, הקישו על המסך ולאחר מכן הקישו על הלחצן ׳עוד׳No alt supplied for Image.

 4. הקישו על 'הוספה למועדפים'.

 5. הקישו על הלחצן 'כרטיסיות'No alt supplied for Image.

כדי להוסיף מישהו מאלבום 'אנשים' ל'זיכרונות':

 1. עברו אל הכרטיסיה 'אלבומים', ואחר כך הקישו על האלבום 'אנשים'.

 2. הקישו על התמונה הממוזערת של האדם ולאחר מכן הקישו על הלחצן ׳עוד׳No alt supplied for Image.

 3. הקישו על 'צור זיכרון בתמונות'.

שמירת הזיכרונות המועדפים עליכם

 1. עברו אל הכרטיסייה 'עבורך', ולאחר מכן בחרו זיכרון.

 2. הקישו על הלחצן ׳עוד׳No alt supplied for Image, ולאחר מכן הקישו על 'הוסף למועדפים'.

כדי לראות 'זיכרונות מועדפים' שלכם, עברו אל הכרטיסייה 'עבורך', הקישו על 'הצג הכל' לצד 'זיכרונות', ולאחר מכן הקישו על 'מועדפים'. אם תחליטו שאינכם רוצים לשמור זיכרון יותר, פשוט הקישו על הלחצן 'מועדפים'.No alt supplied for Imageשוב.

שיתוף הזיכרונות המועדפים עליכם

 1. הפעילו סרטון זיכרונות, ולאחר מכן הקישו על המסך כדי להציג את אפשרויות העריכה והשיתוף.

 2. הקישו על לחצן השיתוףNo alt supplied for Image ובחרו כיצד ברצונכם לשתף.

כשאתם משתפים זיכרון, המוזיקה משותפת איתו ביחד. אם לא ניתן לשתף שיר מסוים, תקבלו הודעה לבחור שיר שניתן לשיתוף עם הזיכרון.

עריכת הזיכרונות שלכם

באפשרותכם לערוך כמה שינויים בזיכרונות שלכם כדי להתאים אותם אישית אפילו יותר. באפשרותכם לערוך שינויים כמו שינוי הכותרת, הוספה והסרה של תמונות מהזיכרון, ובהתאם למספר התמונות בזיכרון, תוכלו לשנות את אורך הזיכרון.

שינוי הכותרת

 1. עברו אל הזיכרון, הקישו על הלחצן ׳עוד׳No alt supplied for Image.

 2. הקישו על 'ערוך כותרת', ולאחר מכן הקישו על 'שמור'.

הוספה והסרה של תמונות בזיכרון

 1. הפעילו זיכרון, ולאחר מכן הקישו על המסך.

 2. הקישו על הלחצן 'עוד'No alt supplied for Image, ולאחר מכן הקישו על 'ניהול תמונות'.

 3. סמנו תמונות כדי להוסיף אותן או בטלו את הסימון בתמונות שברצונכם להסירן.

 4. הקישו על 'סיום'.

כדי להפוך תמונה לתמונה הראשית של הזיכרון:

 1. הפעילו את הזיכרון, ולאחר מכן הקישו על הלחצן ׳השהיה׳No alt supplied for Image.

 2. הקישו על הלחצן ׳עוד׳No alt supplied for Image, ולאחר מכן הקישו על 'צור תמונה ראשית'.

כדי להסתיר תמונה מסוימת מזיכרון:

 1. הפעילו את הזיכרון, ולאחר מכן הקישו על הלחצן ׳השהיה׳No alt supplied for Image.

 2. הקישו על הלחצן 'עוד'No alt supplied for Image, ולאחר מכן הקישו על 'הסתר מזיכרון'.

שינוי אורך הזיכרון

 1. הפעילו זיכרון, ולאחר מכן הקישו על המסך.

 2. הקישו על הלחצן 'עוד'No alt supplied for Image, ולאחר מכן הקישו על 'קצר', 'בינוני' או 'ארוך'.

בהתאם למספר התמונות הכלולות בזיכרון, ייתכן שרק האפשרויות 'קצר' ו'בינוני' יוצגו.

מידע נוסף

קבלו מידע נוסף על שימוש ב'זיכרונות' ב-Mac.

Published Date: