אודות תוכן האבטחה של Safari 15.1

מסמך זה מתאר את תוכן האבטחה של Safari 15.1.

אודות עדכוני אבטחה של Apple

מטעמי הגנה על לקוחותינו, Apple לא מפרסמת בעיות אבטחה, לא דנה בהן ולא מאשרת את קיומן עד שחקירה בנושא מתבצעת וגרסאות או רכיבי Patch יהיו זמינים. הגרסאות העדכניות רשומות בדף עדכוני אבטחה של Apple.

מסמכי האבטחה של Apple מתייחסים לפגיעויות לפי CVE-ID, כאשר הדבר ניתן.

למידע נוסף בנושא אבטחה, עיינו בדף אבטחת מוצרי Apple.

Safari 15.1

הופץ ב-27 באוקטובר 2021

WebKit

זמין עבור: macOS Big Sur ו-macOS Catalina

השפעה: עיבוד תוכן אינטרנט בעל מבנה זדוני עלול להוביל להפעלת קוד

תיאור: בעיית בלבול בסוגים טופלה באמצעות טיפול משופר בזיכרון.

CVE-2021-31008

הערך נוסף ב‑31 במרץ 2022

WebKit

זמין עבור: macOS Big Sur ו-macOS Catalina

השפעה: עיבוד תוכן אינטרנט בעל מבנה זדוני עלול להוביל למדיניות אבטחת תוכן לא כפויה באופן בלתי צפוי

תיאור: בעיית לוגיקה טופלה באמצעות הגבלות משופרות.

CVE-2021-30887: נרנדרה בהאטי (‎@imnarendrabhati) מ‑Suma Soft Pvt.‎ Ltd.‎

WebKit

זמין עבור: macOS Big Sur ו-macOS Catalina

השפעה: אתר זדוני המשתמש בדיווחי 'מדיניות אבטחת תוכן' עלול להיות מסוגל להדליף מידע באמצעות אופן פעולה של ניתוב מחדש

תיאור: בעיית דליפת מידע טופלה.

CVE-2021-30888: פראקאש (‎@1lastBr3ath)

WebKit

זמין עבור: macOS Big Sur ו-macOS Catalina

השפעה: עיבוד תוכן אינטרנט בעל מבנה זדוני עלול להוביל להפעלת קוד שרירותי

תיאור: בעיית גלישת חוצץ טופלה באמצעות טיפול משופר בזיכרון.

CVE-2021-30889: צ'יג'ין ז'ואו מ‑ShuiMuYuLin Ltd ו‑Tsinghua wingtecher lab

WebKit

זמין עבור: macOS Big Sur ו-macOS Catalina

השפעה: עיבוד תוכן אינטרנטי בעל מבנה זדוני עלול לגרום ל-Scripting אוניברסלי בין אתרים

תיאור: בעיה לוגית טופלה באמצעות ניהול מצבים משופר.

CVE-2021-30890: חוקר אנונימי

תודות נוספות

WebKit

אנחנו מבקשים להודות לאיוון פראטריץ' מ-Google Project Zero, לפאבל גרומדצ'וק ולחוקר אנונימי על הסיוע.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

Published Date: