אודות תוכן האבטחה של Xcode 13

מסמך זה מתאר את תוכן האבטחה של Xcode 13.

אודות עדכוני אבטחה של Apple

מטעמי הגנה על לקוחותינו, Apple לא מפרסמת בעיות אבטחה, לא דנה בהן ולא מאשרת את קיומן עד שחקירה בנושא מתבצעת וגרסאות או רכיבי Patch יהיו זמינים. הגרסאות העדכניות רשומות בדף עדכוני אבטחה של Apple.

מסמכי האבטחה של Apple מתייחסים לפגיעויות לפי CVE-ID, כאשר הדבר ניתן.

למידע נוסף בנושא אבטחה, עיינו בדף אבטחת מוצרי Apple.

Xcode 13

הופץ ב-20 בספטמבר 2021

IDE Xcode Server

זמין עבור: macOS Big Sur 11.3 ואילך

השפעה: מספר בעיות ב-nginx

תיאור: מספר בעיות טופלו באמצעות עדכון nginx לגרסה 1.21.0.

CVE-2016-0742

CVE-2016-0746

CVE-2016-0747

CVE-2017-7529

CVE-2018-16843

CVE-2018-16844

CVE-2018-16845

CVE-2019-20372

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

Published Date: