אודות תוכן האבטחה של iOS 14.7 ושל iPadOS 14.7

מסמך זה מתאר את תוכן האבטחה של iOS 14.7 ושל iPadOS 14.7.

אודות עדכוני אבטחה של Apple

מטעמי הגנה על לקוחותינו, Apple לא מפרסמת בעיות אבטחה, לא דנה בהן ולא מאשרת את קיומן עד שחקירה בנושא מתבצעת וגרסאות או רכיבי Patch יהיו זמינים. הגרסאות העדכניות רשומות בדף עדכוני אבטחה של Apple.

מסמכי האבטחה של Apple מתייחסים לפגיעויות לפי CVE-ID, כאשר הדבר ניתן.

למידע נוסף בנושא אבטחה, עיינו בדף אבטחת מוצרי Apple.

iOS 14.7 ו-iPadOS 14.7

iOS 14.7 הופץ ב-19 ביולי 2021, iPadOS 14.7 הופץ ב-21 ביולי 2021

ActionKit

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: קיצור דרך עשוי לעקוף את דרישות ההרשאה לאינטרנט

תיאור: בעיית אימות קלט טופלה באמצעות אימות קלט משופר.

CVE-2021-30763: זאקארי קפבר (Zachary Keffaber) ‏(@QuickUpdate5)

Analytics

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: ייתכן שתוקף מקומי יוכל לגשת לניתוח נתונים

תיאור: בעיה זו טופלה באמצעות זכאות חדשה.

CVE-2021-30871: דניס טוקרב (‎@illusionofcha0s)

הרשומה נוספה ב-25 באוקטובר 2021

Audio

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: תוקף מקומי עלול לגרום לסיום בלתי צפוי של אפליקציה או להפעלת קוד שרירותי

תיאור: בעיה זו טופלה באמצעות בדיקות משופרות.

CVE-2021-30781: ‏tr3e

AVEVideoEncoder

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: יישום עלול להצליח להפעיל קוד שרירותי עם הרשאות ליבה

תיאור: בעיית השחתת זיכרון טופלה באמצעות ניהול מצבים משופר.

CVE-2021-30748: ג'ורג' נוסנקו

CoreAudio

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: עיבוד קובץ שמע בעל מבנה זדוני עלול להוביל להפעלת קוד שרירותי

תיאור: בעיית השחתת זיכרון טופלה באמצעות ניהול מצבים משופר.

CVE-2021-30775: ג'ון-דונג שייה ושינגווי לין מ-Ant Security Light-Year Lab

CoreAudio

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: הפעלת קובץ שמע זדוני עלולה להוביל לסיום בלתי צפוי של האפליקציה

תיאור: בעיית לוגיקה טופלה באמצעות אימות משופר.

CVE-2021-30776: ג'ון-דונג שייה ושינגווי לין מ-Ant Security Light-Year Lab

CoreGraphics

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: פתיחת קובץ PDF שנוצר באופן זדוני עלולה להוביל לסיום בלתי צפוי של אפליקציה או להפעלת קוד שרירותי

תיאור: מצב מרוץ טופל באמצעות טיפול משופר במצבים.

CVE-2021-30786‏: ryuzaki

CoreText

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: עיבוד קובץ גופן בעל מבנה זדוני עלול להוביל להפעלה של קוד שרירותי

תיאור: קריאה מחוץ לתחום טופלה באמצעות אימות קלט משופר.

CVE-2021-30789: מיקי ג'ין (‎@patch1t) מ-Trend Micro, סאנגלין מצוות Knownsec 404

Crash Reporter

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: ייתכן שאפליקציה זדונית תצליח לקבל הרשאות בסיס

תיאור: בעיית לוגיקה טופלה באמצעות אימות משופר.

CVE-2021-30774: ייז'או וואנג מ-Group of Software Security In Progress ‏(G.O.S.S.I.P) באוניברסיטת Shanghai Jiao Tong

CVMS

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: ייתכן שאפליקציה זדונית תצליח לקבל הרשאות בסיס

תיאור: בעיית כתיבה מחוץ לטווח טופלה באמצעות בדיקת טווח משופרת.

CVE-2021-30780: טים מיכאוד (‎@TimGMichaud) מ-Zoom Video Communications

dyld

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: תהליך בשלב 'ארגז החול' עלול להצליח לעקוף את ההגבלות של 'ארגז החול'

תיאור: בעיית לוגיקה טופלה באמצעות אימות משופר.

CVE-2021-30768: לינוס הנצה (pinauten.de)

Find My

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: יישום זדוני עלול להצליח לגשת ל'מצא את הנתונים שלי'

תיאור: בעיית הרשאות טופלה באמצעות אימות משופר.

CVE-2021-30804: סאבה פיצל (Csaba Fitzl)‏ (‎@theevilbit) מ-Offensive Security

FontParser

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: עיבוד קובץ גופן בעל מבנה זדוני עלול להוביל להפעלה של קוד שרירותי

תיאור: גלישה נומרית טופלה באמצעות אימות קלט משופר.

CVE-2021-30760: סאנגלין מצוות Knownsec 404

FontParser

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: עיבוד קובץ tiff בעל מבנה זדוני עלול להוביל למניעת שירות או לחשיפה פוטנציאלית של תוכן הזיכרון

תיאור: בעיה זו טופלה באמצעות בדיקות משופרות.

CVE-2021-30788:‏ tr3e יחד עם Trend Micro Zero Day Initiative

FontParser

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: עיבוד קובץ גופן בעל מבנה זדוני עלול להוביל להפעלה של קוד שרירותי

תיאור: גלישת מחסנית טופלה בעזרת אימות קלט משופר.

CVE-2021-30759:‏ hjy79425575 יחד עם Trend Micro Zero Day Initiative

Identity Service

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: יישום זדוני עלול להצליח לעקוף קוד חתימה על המחאות

תיאור: בעיה באימות חתימה של קוד טופלה באמצעות בדיקות משופרות.

CVE-2021-30773: לינוס הנצה (Linus Henze) ‏(pinauten.de)

Image Processing

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: עיבוד תוכן אינטרנט בעל מבנה זדוני עלול להוביל להפעלת קוד שרירותי

תיאור: בעיית שימוש לאחר שחרור טופלה באמצעות שיפור ניהול הזיכרון.

CVE-2021-30802: מת'יו דנטון (Matthew Denton) מ-Google Chrome Security

ImageIO

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: עיבוד תמונה בעלת מבנה זדוני עלול להוביל לביצוע קוד שרירותי

תיאור: בעיה זו טופלה באמצעות בדיקות משופרות.

CVE-2021-30779: ג'ז'ו, יה ז'אנג (Jzhu, Ye Zhang)‏ (‎@co0py_Cat) מ-Baidu Security

ImageIO

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: עיבוד תמונה בעלת מבנה זדוני עלול להוביל לביצוע קוד שרירותי

תיאור: טופלה גלישת חוצץ ושופרה בדיקת חסמים.

CVE-2021-30785: ‏CFF מ-Topsec Alpha Team, מיקי ג'ין (Mickey Jin) ‏(‎@patch1t) מ-Trend Micro

Kernel

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: תוקף זדוני עם יכולות קריאה וכתיבה שרירותיות עלול לעקוף אימות מצביע

תיאור: בעיה לוגית טופלה באמצעות ניהול מצבים משופר.

CVE-2021-30769: לינוס הנצה (Linus Henze) ‏(pinauten.de)

Kernel

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: תוקף שכבר הצליח לגרום לביצוע קוד ליבה, עלול לעקוף אמצעי עזר של זיכרון ליבה

תיאור: בעיית לוגיקה טופלה באמצעות אימות משופר.

CVE-2021-30770: לינוס הנצה (Linus Henze) ‏(pinauten.de)

libxml2

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: תוקף מרוחק עלול להצליח להפעיל קוד שרירותי

תיאור: בעיה זו טופלה באמצעות בדיקות משופרות.

CVE-2021-3518

Measure

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: מספר בעיות ב-libwebp

תיאור: מספר בעיות טופלו באמצעות עדכון לגרסה 1.2.0.

CVE-2018-25010

CVE-2018-25011

CVE-2018-25014

CVE-2020-36328

CVE-2020-36329

CVE-2020-36330

CVE-2020-36331

Model I/O

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: עיבוד של תמונה בעלת מבנה זדוני עלול להוביל למניעת שירות

תיאור: בעיית לוגיקה טופלה באמצעות אימות משופר.

CVE-2021-30796: מיקי ג'ין (‎@patch1t) מ-Trend Micro

Model I/O

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: עיבוד תמונה בעלת מבנה זדוני עלול להוביל לביצוע קוד שרירותי

תיאור: כתיבה מחוץ לטווח טופלה באמצעות אימות קלט משופר.

CVE-2021-30792: אנונימי בעבודה עם Zero Day Initiative של Trend Micro

Model I/O

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: עיבוד קובץ זדוני עלול לחשוף את פרטי המשתמש

תיאור: קריאה מחוץ לטווח טופלה באמצעות בדיקת טווח משופרת.

CVE-2021-30791:‏ אנונימי בעבודה עם Zero Day Initiative של Trend Micro

TCC

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: ייתכן שאפליקציה זדונית תוכל לעקוף העדפות פרטיות מסוימות

תיאור: בעיה לוגית טופלה באמצעות ניהול מצבים משופר.

CVE-2021-30798: מיקי ג'ין (‎@patch1t) מ-Trend Micro

WebKit

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: עיבוד תוכן אינטרנט בעל מבנה זדוני עלול להוביל להפעלת קוד שרירותי

תיאור: בעיית בלבול בסוגים טופלה באמצעות טיפול משופר במצב.

CVE-2021-30758: כריסטוף גוטנדין מ-Media Codings

WebKit

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: עיבוד תוכן אינטרנט בעל מבנה זדוני עלול להוביל להפעלת קוד שרירותי

תיאור: בעיית שימוש לאחר שחרור טופלה באמצעות שיפור ניהול הזיכרון.

CVE-2021-30795:‏ סרגיי גלזונוב מ-Google Project Zero

WebKit

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: עיבוד תוכן אינטרנט בעל מבנה זדוני עלול להוביל להפעלת קוד

תיאור: בעיה זו טופלה באמצעות בדיקות משופרות.

CVE-2021-30797:‏ איוון פרטריץ' מ-Google Project Zero

WebKit

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: עיבוד תוכן אינטרנט בעל מבנה זדוני עלול להוביל להפעלת קוד שרירותי

תיאור: מספר בעיות של השחתת זיכרון טופלו באמצעות טיפול טוב יותר בזיכרון.

CVE-2021-30799:‏ סרגיי גלזונוב מ-Google Project Zero

Wi-Fi

זמין עבור: iPhone 6s ואילך, iPad Pro (כל הדגמים), iPad Air 2 ואילך, iPad דור 5 ואילך, iPad mini 4 ואילך ו-iPod touch (דור 7)

השפעה: הצטרפות לרשת Wi-Fi זדונית עלולה לגרום לדחיית שירות או ביצוע קוד שרירותי

תיאור: בעיה זו טופלה באמצעות בדיקות משופרות.

CVE-2021-30800‏: vm_call, נוז'דר עבדלחאלק שוקרי (Nozhdar Abdulkhaleq Shukri)

תודות נוספות

Assets

אנחנו מבקשים להודות לקייס אלזינחה (Cees Elzinga) על הסיוע.

CoreText

אנחנו מבקשים להודות במיוחד למיקי ג'ין (‎@patch1t) מ-Trend Micro על הסיוע.

Safari

אנחנו מבקשים להודות לחוקר אנונימי על הסיוע.

Sandbox

אנחנו מבקשים להודות לסאבה פיצל (‎@theevilbit) מ-Offensive Security על הסיוע.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

Published Date: