אודות תכני האבטחה של העדכון המשלים ל-macOS Catalina 10.15.7, עדכון ל-macOS Catalina 10.15.7

מסמך זה מתאר את תכני האבטחה של העדכון המשלים ל-macOS Catalina 10.15.7, עדכון ל-macOS Catalina 10.15.7.

אודות עדכוני אבטחה של Apple

מטעמי הגנה על לקוחותינו, Apple לא מפרסמת בעיות אבטחה, לא דנה בהן ולא מאשרת את קיומן עד שחקירה בנושא מתבצעת וגרסאות או רכיבי Patch יהיו זמינים. גרסאות עדכניות רשומות בדף עדכוני אבטחה של Apple.

מסמכי האבטחה של Apple מתייחסים לפגיעויות לפי CVE-ID, כאשר הדבר ניתן.

למידע נוסף אודות אבטחה, עיינו בדף אבטחת מוצרי Apple.

העדכון המשלים ל-macOS Catalina 10.15.7, עדכון ל-macOS Catalina 10.15.7

פורסם ב-5 בנובמבר, 2020

FontParser

זמין עבור: macOS Catalina 10.15.7

השפעה: עיבוד גופן בעל מבנה זדוני עלול להוביל להפעלה של קוד שרירותי. Apple מודעת לדיווחים על ניצול הבעיה בקרב הציבור.

תיאור: בעיה של השחתת זיכרון טופלה באמצעות אימות קלט משופר.

CVE-2020-27930: ‏Google Project Zero

ליבה

זמין עבור: macOS Catalina 10.15.7

השפעה: אפליקציה זדונית עלולה להצליח להפעיל קוד שרירותי עם הרשאות ליבה. Apple מודעת לדיווחים על ניצול הבעיה בקרב הציבור.

תיאור: בעיית בלבול בסוגים טופלה באמצעות טיפול משופר במצב.

CVE-2020-27932: ‏Google Project Zero

ליבה

זמין עבור: macOS Catalina 10.15.7

השפעה: אפליקציה זדונית עלולה לחשוף את זיכרון הליבה. Apple מודעת לדיווחים על ניצול הבעיה בקרב הציבור.

תיאור: בעיית אתחול זיכרון טופלה.

CVE-2020-27950: ‏Google Project Zero

ל-macOS יהיה את מספר ה-build שלהלן לאחר התקנת העדכון: 19H15.

למדו כיצד למצוא את גרסת ה-macOS ואת מספר ה-build שלה ב-Mac.

למדו כיצד לעדכן את התוכנה ב-Mac.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

Published Date: