השימוש בכתובות Wi-Fi פרטיות ב-iPhone, ב-iPad, ב-iPod touch וב-Apple Watch

כדי לשפר את הפרטיות, המכשיר משתמש בכתובת MAC שונה בכל רשת Wi-Fi.

על אודות כתובות Wi-Fi פרטיות

הצטרפות לרשתות Wi-Fi עם כתובת Wi-Fi פרטית

כיבוי או הפעלה של תכונה זו ברשת מסוימת

על אודות כתובות Wi-Fi פרטיות

כדי לתקשר עם רשת Wi-Fi, מכשיר צריך להזדהות בפני הרשת באמצעות כתובת רשת ייחודית שנקראת כתובת בקרת גישה למדיה (Media Access Control‏ - MAC). אם המכשיר תמיד משתמש באותה כתובת Wi-Fi MAC בכל הרשתות, לאורך זמן מפעילי רשת ואמצעים נוספים לתצפיות רשת יוכלו לקשר בקלות רבה יותר את הכתובת הזו לפעילות הרשת של המכשיר ולמיקומו. הדבר מאפשר סוג של מעקב אחר משתמשים או יצירת פרופיל שלהם, והוא חל על כל המכשירים בכל רשתות ה-Wi-Fi.

החל מ-iOS 14‏, iPadOS 14 ו-watchOS 7, הפרטיות במכשיר משופרת הודות לשימוש בכתובת MAC שונה עבור כל רשת Wi-Fi. כתובת MAC ייחודית זו היא כתובת ה-Wi-Fi הפרטית של המכשיר, והמכשיר עושה בה שימוש עבור רשת זו בלבד.

במקרים מסוימים, המפורטים בהמשך, המכשיר ישנה את כתובת ה-Wi-Fi הפרטית שלו:

 • אם אתם מוחקים את כל התוכן וההגדרות או מאפסים את הגדרות הרשת במכשיר, המכשיר ישתמש בכתובת פרטית אחרת בפעם הבאה שיתחבר לאותה רשת.

 • החל מ-iOS 15‏, iPadOS 15 ו-watchOS 8, אם המכשיר לא הצטרף לרשת במשך ששה שבועות, הוא ישתמש בכתובת פרטית אחרת בחיבור הבא שלו לרשת זו. בנוסף, אם תגדירו את המכשיר לשכוח את הרשת, הוא ישכח גם את הכתובת הפרטית ששימשה אותו עבור אותה רשת, אלא אם חלפו פחות משבועיים מאז הפעם האחרונה שבה הגדרתם אותו לשכוח את הרשת הזו.

הצטרפות לרשתות Wi-Fi עם כתובת Wi-Fi פרטית

התחברו לרשתות Wi-Fi כרגיל. ברוב רשתות ה-Wi-FI, כתובת W-Fi פרטית לא משפיעה על דרך ההצטרפות או השימוש.

אם רשת מסוימת אינה מאפשרת למכשיר שלכם להצטרף, או שאינה מאפשרת גישה נוספת לרשת או לאינטרנט לאחר ההצטרפות, תוכלו לבצע את השלבים להלן כדי להפסיק להשתמש בכתובת Wi-Fi פרטית ברשת זו.

כיבוי או הפעלה של תכונה זו ברשת מסוימת

כברירת מחדל, המכשיר משתמש בכתובת Wi-Fi פרטית. לשיפור הפרטיות, השאירו תכונה זו מופעלת לכל הרשתות שתומכות בה.

iPhone,‏ iPad או iPod touch

 1. פתחו את האפליקציה 'הגדרות' ואחר כך הקישו על Wi-Fi.

 2. הקישו על לחצן הפרטיםNo alt supplied for Image לצד רשת.

 3. הקישו כדי לכבות או להפעיל את 'כתובת Wi-Fi פרטית'. אם המכשיר שלכם הצטרף לרשת בלי להשתמש בכתובת פרטית, תוצג אזהרת פרטיות שתסביר מדוע.

  On iPhone, turn Private Wi-Fi Address on or off in the Settings app

Apple Watch

 1. פתחו את האפליקציה 'הגדרות' ואחר כך הקישו על Wi-Fi.

 2. הקישו על שם הרשת שאליה הצטרפתם. אם עדיין לא הצטרפתם לרשת, החליקו לשמאל על שמה והקישו עלMore buttonNo alt supplied for Image.

  On Apple Watch, open the Wi-Fi settings
 3. הקישו כדי לכבות או להפעיל את האפשרות 'כתובת פרטית'.

  On Apple Watch, turn Private Address on or off

עבור מנהלי רשתות

אם אתם מנהלים נתב Wi-Fi שמוגדר להודיע לכם כאשר מכשיר חדש מצטרף לרשת, תקבלו הודעה כאשר מכשיר מסוים יצטרף לראשונה עם כתובת פרטית.

ייתכן שעסקים וארגונים אחרים יצטרכו לעדכן את אבטחת רשתות ה-Wi-Fi שלהם כדי לעבוד עם כתובות פרטיות. לחלופין, הם יכולים להשתמש בפרופיל רשת המוגדר באמצעות MDM כדי להשבית את האפשרות 'כתובת פרטית' עבור מכשירים רשומים שמצטרפים לרשת ה-Wi-Fi שלהם. קבלו מידע נוסף על כתובות Wi-Fi פרטיות ועל רשתות ארגוניות.

מידע נוסף

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

Published Date: