שימוש ב-Keynote עם ה-Apple Watch

אתם יכולים לשלוט במצגת Keynote באמצעות Apple Watch.

לפני שמתחילים

מה דרוש לכם:

 • ה-Apple Watch וה-iPhone המקושרים.

 • Keynote for iOS 2.5.3 ואילך ב-iPhone. פתחו את Keynote for iOS 2.5.3 ואילך ב-iPhone לפחות פעם אחת לפני השימוש ב-Keynote ב-Apple Watch.

 • Keynote ב-Apple Watch. השתמשו באפליקציה Apple Watch ב-iPhone כדי להתקין את הגרסה האחרונה של Keynote. כדי לוודא שהאפליקציה הותקנה, פתחו את האפליקציה Apple Watch ב-iPhone, הקישו על 'השעון שלי', הקישו על Keynote ואז הקישו על 'הצגת יישום ב-Apple Watch'.

האפליקציה Keynote פועלת בצורה הטובה ביותר עם ההגדרות הבאות ב-Apple Watch:

 1. ב-Apple Watch, הקישו על 'הגדרות' במסך הבית.

 2. הקישו על 'כללי' ואז הקישו על 'הער את המסך'.

 3. גללו למטה והקישו על Keynote.

 4. הקישו על 'התאמה אישית' ואז הקישו על 'לאחר לחיצה על ה-Digital Crown'.

תוכלו גם לבדוק את ההגדרות האלה מה-iPhone:

 1. פתחו את האפליקציה Apple Watch ב-iPhone והקישו על הכרטיסיה 'השעון שלי'.

 2. הקישו על 'כללי', גללו למטה ואז הקישו על 'הער את המסך'.

 3. גללו למטה והקישו על Keynote.

 4. הקישו על 'התאמה אישית' ואז הקישו על 'לאחר לחיצה על ה-Digital Crown'.

שליטה במצגת Keynote מה-Apple Watch

ה-Apple Watch יכול לשלוט במצגת ב-iPhone אם:

 • ה-iPhone מחובר לצג חיצוני באמצעות מתאם או באמצעות AirPlay‏.

 • אין מכשירי מצגת, כגון Mac או iPad, המקושרים ל-Keynote for iOS ב-iPhone.

 • יש מצגת פתוחה או כבר פועלת ב-Keynote for iOS ב-iPhone.

תוכלו גם להשתמש ב-Apple Watch כדי לשלוט במצגות במכשיר אחר, כגון Mac, אם:

 • האפליקציה Keynote for iOS פתוחה במסך Keynote Remote.

 • יש מכשיר מצגת, כגון Mac או iPad, המקושר ל-Keynote for iOS ב-iPhone, ה-iPhone אינו מחובר לצג חיצוני באמצעות מתאם או AirPlay, ואין מצגת פתוחה או פועלת ב-Keynote for iOS ב-iPhone.

למדו כיצד לקשר מכשיר מצגת עם Keynote for iOS ב-iPhone‏.

הפעלת מצגת או מעבר אל השקף הבא או ההנפשה הבאה

כשהמצגת ב-Keynote מוכנה, פתחו את האפליקציה Keynote ב-Apple Watch:

 • אם עליכם להתחיל את המצגת, תראו את הכפתור 'הפעל'הכפתור 'הפעל'. הקישו על הכפתור 'הפעל''הפעל' כדי להתחיל את המצגת.

 • אם המצגת מופעלת, תראו את הכפתור 'הבא'כפתור‏ 'הבא'‏. הקישו על הכפתור 'הבא''הבא' כדי לעבור לשקף הבא או כדי לבנות.

חזרה אחורה או יציאה ממצגת

לחצו בחוזקה על המסך כדי לראות את האפשרויות הבאות:

 • הקישו על הכפתור 'הקודם'הכפתור‏ 'הקודם'‏ כדי לעבור אל השקף הקודם או לאפס את ההנפשות בשקף הנוכחי.

 • הקישו על הכפתור 'יציאה'הכפתור 'יציאה'‏ כדי לסיים את המצגת.

אם תבחרו בכפתור 'הקודם'הכפתור 'הקודם', תראו גם את הכפתור 'הקודם' וגם את הכפתור 'הבא''הבא' ב-Apple Watch עד שתסיימו את ה-Keynote או שה-Apple Watch יעבור למצב שינה.

Published Date: