עדכון התוסף Apple School Manager עבור PowerSchool

למדו כיצד להוריד את התוסף Apple School Manager ולעדכן אותו לגרסה האחרונה.

כדי לעדכן את התוסף Apple School Manager עבור PowerSchool, בצעו את הפעולות הבאות כדי להוריד את התוסף Apple School Manager ולעדכן אותו לגרסה האחרונה.

בדיקת הגרסה

הגרסה הנוכחית של התוסף Apple School Manager היא 1.5.

אם התוסף Apple School Manager מותקן אצלכם, כך תוכלו לבדוק את הגרסה:

 1. התחברו ל-PowerSchool.

 2. לחצו על מערכת בסרגל הצד, גללו כלפי מטה ולחצו על הגדרות המערכת, ואז לחצו על Plugin Management Configuration (תצורת ניהול תוספים).

 3. בדקו את הגרסה ליד Apple School Manager:

הורדת התוסף Apple School Manager

השתמשו בקישור זה כדי להוריד את הגרסה האחרונה של התוסף: הורידו את התוסף Apple School Manager, שנקרא AppleSchoolSync.zip. התוסף חייב להישאר קובץ ZIP, לכן ודאו שהדפדפן שלכם אינו מחלץ (מרחיב) אותו באופן אוטומטי לתיקיה בשם AppleSchoolSync. לדוגמה, ב-Safari, לחצו על הקישור תוך הקשה על המקש Control, ואז בחרו 'הורד קובץ מקושר' מתפריט הקיצור. אם המערכת מחלצת את ההורדה לתיקיה, דחסו את התיקיה כדי להפוך אותה שוב לקובץ ZIP.

התקנת התוסף

בצעו את הפעולות הבאות כדי להתקין את התוסף בפעם הראשונה.

 1. התחברו ל-PowerSchool.

 2. לחצו על מערכת באזור הגדרה של סרגל הצד, ואז גללו כלפי מטה למקטע שרת ולחצו על הגדרות המערכת.

 3. לחצו על Plugin Management Configuration (תצורת ניהול תוספים).

 4. לחצו על התקנה, לחצו על בחר קובץ, בחרו את התוסף Apple School Manager ‏(AppleSchoolSync.zip) שהורדתם, לחצו על העלאה, ואז לחצו על התקנה.

 5. בחרו את תיבת הסימון הפעלה ליד Apple School Manager, ואז לחצו על הפעלה.

 6. לחצו על Apple School Manager, ואז לחצו על Data Provider Configuration (תצורת ספק נתונים). השאירו את הדף הזה פתוח, והשתמשו במידע כדי לעדכן את מזהה הלקוח ואת סוד הלקוח.

עדכון התוסף

בצעו את הפעולות הבאות כדי לעדכן מגרסה קודמת.

 1. התחברו ל-PowerSchool.

 2. לחצו על מערכת באזור הגדרה של סרגל הצד, ואז גללו כלפי מטה למקטע שרת ולחצו על Sהגדרות המערכת.

 3. לחצו על Plugin Management Configuration (תצורת ניהול תוספים), ואז לחצו על Apple School Manager.

 4. לחצו על עדכון, לחצו על בחירת קובץ, בחרו את התוסף Apple School Manager ‏(AppleSchoolSync.zip) שהורדתם, לחצו על העלאה, ואז לחצו על שליחה.

 5. לחצו על הפעלה.

מזהה הלקוח וסוד הלקוח עבור התוסף של PowerSchool אינם משתנים בעת עדכון התוסף. עם זאת, אם הסינכרון הבא עם PowerSchool אינו מצליח ב-Apple School Manager, פעלו לפי ההוראות בסעיף הבא.

עדכון מזהה הלקוח וסוד הלקוח

לאחר התקנת התוסף Apple School Manager, הוסיפו את מזהה הלקוח ואת סוד הלקוח ב-Apple School Manager.

 1. פתחו חלון דפדפן חדש ואז התחברו אל Apple School Manager.

 2. לחצו על הגדרות בפינה השמאלית התחתונה, לחצו על מקור נתונים, ואז לחצו על עריכה ליד מערכת מידע לסטודנטים.

 3. העתיקו את מזהה הלקוח ואת סוד הלקוח מהדף שהשארתם פתוח ב- סעיף הקודם, הדביקו אותם בשדות מזהה הלקוח ו-סוד הלקוח ב- Apple School Manager, ואז לחצו על שמור.

 4. לחצו על רענן ליד סינכרון נתונים אחרון.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

Published Date: