כיצד להוריד את האפליקציה 'העברה ל-iOS' כאשר אין אפשרות להשתמש ב-Google Play

אם אין לכם גישה ל-Google Play Store, תוכלו להוריד ישירות את האפליקציה 'העברה ל-iOS'.

הורידו את ה-APK של 'העברה ל-iOS'

בצעו את השלבים הבאים במכשיר ה-Android:

  1. הורידו את תוכנית ההתקנה של האפליקציה 'העברה ל-iOS':

  2. השתמשו בדפדפן הקבצים* שבמכשיר כדי למצוא את תוכנית ההתקנה של 'העברה ל-iOS', שסיומת שם הקובץ שלה היא apk. במכשירים רבים ניתן למצוא את קובץ ה-apk. הזה בתיקיית ההורדות.

  3. הקישו על הקובץ כדי להתקין אותו.

  4. אם תוצג התראה המבקשת לשנות את הגדרות האבטחה כדי לאפשר התקנה ממקורות לא ידועים, בצעו את השלבים שיופיעו על המסך. ייתכן שלאחר שינוי ההגדרות תצטרכו להקיש על לחצן החזרה אחורה כדי לחזור לדפדפן הקבצים. לאחר מכן תוכלו להתקין את קובץ ה-apk.

עכשיו תוכלו להשתמש ביישום 'העברה ל-iOS'.

גרסאות קודמות של 'העברה ל-iOS'

אם במכשיר ה-Android נעשה שימוש ב-Android 5.0 או בגרסה קודמת, השתמשו בגרסה הקודמת המתאימה של 'העברה ל-iOS' במכשיר Android‏:

בסין היבשתית, תוכלו גם להוריד את האפליקציה 'העברה ל-iOS' מחנויות האפליקציות הבאות:

* אם אין במכשיר דפדפן של מערכת הקבצים, חפשו דפדפן קבצים בחנות אפליקציות עבור מכשירי Android.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

Published Date: