macOS High Sierra

Eleroottorin käyttäminen

Jos käytät VoiceOver-eleitä, voit käyttää eleroottoria selaamiseen. Eleroottori on kuin virtuaalinen säätönuppi, jota kääntämällä voit muuttaa selaamistapaa kulloisenkin kontekstin mukaan.

Kun selaat verkkosivuja, eleroottorin asetukset vaihtelevat riippuen siitä, mitä kohteita valitsit Verkko-kategorian Verkkoroottori-osiossa VoiceOver-työkalussa. Oletuksena ne sisältävät: Linkit, Otsikot, Lomakesäätimet, Verkkopisteet, Taulukot ja Maamerkit.

Muissa tilanteissa eleroottorissa voi olla seuraavia asetuksia: Merkit, Sanat, Ikkunapisteet, Sisällön valitsin ja Selaus.

  1. Pyöritä kahta sormea ohjauslevyn missä tahansa osassa, kunnes kuulet haluamasi asetuksen, kuten esimerkiksi Sanat.

    Kun ”käännät” roottoria, VoiceOver puhuu jokaisen asetuksen ja toistaa tikittävän äänen. Jos jokin asetus menee sinulta ohi, jatka roottorin kääntämistä, kunnes kuulet asetuksen uudelleen.

  2. Siirry kohteen edelliseen tai seuraavaan esiintymään nykyisen asetuksen mukaan pyyhkäisemällä ylös tai alas.

    Jos nykyinen asetus on esimerkiksi Sanat, alaspäin pyyhkäiseminen siirtää VoiceOver-kohdistimen seuraavaan sanaan. Jatka pyyhkäisemistä alas, jos haluat siirtyä eteenpäin sana kerrallaan. Jos pyyhkäiset ylöspäin monta kertaa, VoiceOver-kohdistin siirtyy taaksepäin sana sanalta.

Selaus-asetus lukee tekstiä rivi riviltä.

  • Tekstialueella, VoiceOver aloittaa ensimmäisen rivin puhumisen siitä pisteestä, jossa kohdistin oli, kun pyyhkäisit ylös tai alas ensimmäisen kerran. Se puhuu kaikki seuraavat rivit kokonaisuudessaan.

  • VoiceOver ei ehkä puhu ikkunassa tai valintaikkunassa kaikkia rivillä olevia kohteita niiden järjestelytavasta riippuen. Sinun täytyy ehkä pyyhkäistä vasemmalle tai oikealle ja sitten ylös tai alas uudelleen, jotta kuulisit muut kohteet.

Käyttämäsi verkkoselaustila vaikuttaa siihen, kuinka liikut verkkosivuilla eleroottorin avulla. DOM-tilassa pyyhkäiseminen ylös- tai alaspäin siirtää kohdistimen kohteen edelliseen tai seuraavaan esiintymään, joka vastaa nykyistä roottoriasetusta. Jos roottori on esimerkiksi asetettu otsikoihin, pyyhkäiseminen ylös- tai alaspäin siirtää edelliseen tai seuraavaan otsikkoon. Voit määrittää Ohjauslevyohjauksella eleelle ”Valitse, selataanko verkkoa DOMin vai ryhmän perusteella” -komennon, jolloin voit vaihtaa helposti sinulle sopivaan tilaan. Lisätietoja verkkonavigointitilasta löytyy aiheesta Verkkosivujen selaaminen DOM:n tai ryhmätilan avulla.