macOS High Sierra

VoiceOverin vakioeleet

Jos käytät ohjauslevyä, voit suorittaa toimintoja, kuten selata ja käyttää näytöllä näkyviä kohteita VoiceOver-vakioeleillä. Näitä vakioeleitä ei ole mahdollista muokata. VO tarkoittaa käyttämääsi VoiceOver-muuntonäppäintä.

Huomaa: Jos ele ei mainitse tiettyä sormimäärää, sen suorittamiseen käytetään yhtä sormea.

Yleiset

Ota Ohjauslevyohjaus ja VoiceOver-eleet käyttöön

VO-kahden sormen pyöritys myötäpäivään

Poista Ohjauslevyohjaus ja VoiceOver-eleet käytöstä

VO-kahden sormen pyöritys vastapäivään

Kytke näyttöverho päälle tai pois päältä

Kolmen sormen kolmoisnapautus

Mykistä VoiceOver tai poista VoiceOverin mykistys käytöstä

Kolmen sormen kaksoisnapautus

Selaus

Pakota VoiceOver-kohdistin vaakasuoraan tai pystysuoraan linjaan liikutettaessa sormea ympäri ohjauslevyä

Pidä Vaihto-näppäintä painettuna ja liikuta sormea vaaka- tai pystysuunnassa

Siirrä VoiceOver-kohdistin seuraavaan kohteeseen

Pyyhkäise oikealle

Siirrä VoiceOver-kohdistin edelliseen kohteeseen

Pyyhkäise vasemmalle

Siirrä sisältöä tai vierityspalkkia (Ohjauslevyohjauksen asetuksesta riippuen)

Kolmen sormen pyyhkäisy mihin tahansa suuntaan

Siirry Dockiin

Kahden sormen kaksoisnapautus lähellä ohjauslevyn alareunaa

Siirry valikkoriville

Kahden sormen kaksoisnapautus lähellä ohjauslevyn yläreunaa

Avaa Ohjelmavalitsin

Kahden sormen kaksoisnapautus ohjauslevyn vasemmassa reunassa

Avaa Ikkunavalitsin

Kahden sormen kaksoisnapautus ohjauslevyn oikeassa reunassa

Siirry toiseen kohteeseen nykyisessä ohjelmassa

Paina Ctrl-näppäintä samalla, kun kosketat ohjauslevyä sormella

Käyttäminen

Puhu VoiceOver-kohdistimessa oleva kohde, tai jos kohdetta ei ole, toista äänitehoste tyhjän alueen ilmaisemiseksi

Kosketus (sisältää napautuksen ja vetämisen)

Valitse kohde

Kaksoisnapauta mihin tahansa. Voit myös tehdä jaetun napautuksen (koskettaa yhdellä sormella ja napauttaa toisella sormella).

Aloita VoiceOver-kohdistimessa olevan kohteen käyttäminen

Kahden sormen pyyhkäisy oikealle

Lopeta VoiceOver-kohdistimessa olevan kohteen käyttäminen

Kahden sormen pyyhkäisy vasemmalle

Vieritä yksi sivu alas- tai ylöspäin

Kolmen sormen pyyhkäisy ylös tai alas

Poistu (sulje valikko tekemättä valintaa)

Kahden sormen kuljetus edestakaisin

Lisää tai vähennä liukusäätimen, jakajan, askeltimen tai muun säätimen arvoa

Pyyhkäise ylös (lisää) tai pyyhkäise alas (vähennä)

Teksti

Lue nykyinen sivu ylhäältä alkaen

Kahden sormen pyyhkäisy ylös

Lue VoiceOver-kohdistimesta nykyisen sivun loppuun

Kahden sormen pyyhkäisy alas

Lue nykyinen vierityssivu

Kolmen sormen napautus

Keskeytä puhuminen tai jatka sitä

Kahden sormen napautus

Kuvaile VoiceOver-kohdistimen sisältö

Kolmoisnapautus

Muuta tapaa, jolla VoiceOver lukee tekstiä (sanoittain, riveittäin, virkkeittäin vai kappaleittain)

Paina Komento-näppäintä samalla, kun kosketat ohjauslevyä sormella

Roottori

Muuta roottorin asetuksia

Kahden sormen pyöritys

Siirry edelliseen kohteeseen roottoriasetusten mukaisesti

Pyyhkäise ylös

Siirry seuraavaan kohteeseen roottoriasetusten mukaisesti

Pyyhkäise alas

Jos haluat muokata muita eleitä määrittämällä niille VoiceOver-komentoja, käytä Ohjauslevyohjausta. Jos haluat lisätietoja, katso: VoiceOver-komentojen liittäminen eleisiin.