macOS High Sierra

Pikaselauksella selaaminen

Pikaselauksella voit selata ohjelmia ja verkkosivuja käyttäen vain nuolinäppäimiä, selata verkkosivuja käyttäen vain yksittäisiä näppäimiä ja selata ohjelmia ja verkkosivuja Pikaselaus-roottoria käyttäen.

Huomaa: VO tarkoittaa käyttämääsi VoiceOver-muuntonäppäintä.

Pikaselauksen laittaminen päälle tai pois päältä

 • Paina vasenta nuolinäppäintä ja oikeaa nuolinäppäintä samanaikaisesti.

  Jos olet poistanut käytöstä Pikaselauksen laittamisen päälle tai pois päältä nuolinäppäimillä VoiceOver-työkalun Pikaselausohjaimissa, tämä komento ei toimi. Avaa sen sijaan Komennot-valikko painamalla VO-H-H, etsi Vaihtaa pikaselauksen päälle tai pois -komento kirjoittamalla ”pika” ja valitse se.

Ohjelmien ja verkkosivujen selaaminen nuolilla

Jotta voit selata kohteita, kuten eri tasoja sisältävää sisällysluetteloa, sinun on ensin käytettävä sitä.

 • Jos haluat alkaa käyttää kohdetta, paina oikealle ja alas osoittavia nuolinäppäimiä yhtä aikaa.

 • Jos haluat lopettaa kohteen käyttämisen, paina vasemmalle ja alas osoittavia nuolinäppäimiä yhtä aikaa.

 • Voit siirtyä vasemmalle, oikealle, ylös- tai alaspäin painamalla nuolinäppäintä. Pikaselauksessa nämä näppäimet saavat aikaan samat toiminnot kuin VO-muuntonäppäimen ja nuolinäppäinten painaminen.

 • Jos haluat suorittaa VoiceOver-kohdistimessa olevan kohteen oletustoiminnon, paina alas ja ylös osoittavia nuolinäppäimiä yhtä aikaa.

Verkkosivujen selaaminen yksittäisillä näppäimillä

 • Jos otat käyttöön verkkosivujen selaamisen yksittäisillä näppäimillä VoiceOver-työkalussa, voit selata verkkosivuja yksittäisillä näppäimillä. Voit esimerkiksi siirtyä seuraavaan tai edelliseen painikkeeseen painamalla b tai B tai seuraavaan tai edelliseen otsikko 1:een painamalla 1 tai !.

  Voit muuttaa yksittäisten näppäimien liitoksia ja lisätä omia näppäinliitoksia VoiceOver-työkalun Ohjaimet-osion Pikaselausohjaimella.

  Avaa VoiceOver painamalla Komento-F5 ja avaa sitten VoiceOver-työkalu painamalla VO-F8.

Ohjelmien ja verkkosivujen selaaminen Pikaselaus-roottorilla

Voit käyttää Pikaselaus-roottoria kohteiden selaamiseen käyttäen kulloiseenkin tilanteeseen perustuvia kategorioita. Voit esimerkiksi käyttää Pikaselaus-roottoria Mail-viestissä viestin selaamiseen lause lauseelta tai liikkumiseen viestin otsakkeesta leipätekstiin tai liikkumiseen viestistä viestiin.

 • Voit avata roottorin painamalla nuoli vasemmalle-nuoli ylös tai nuoli oikealle-nuoli alas.

 • Jos haluat siirtyä seuraavaan kategoriaan (kuten Merkit), paina nuoli oikealle-nuoli ylös.

 • Jos haluat siirtyä edelliseen kategoriaan (kuten Sisällön valitsin) roottorissa, paina nuoli vasemmalle-nuoli ylös.

 • Selaa nykyisen kategorian kohteita nuoli ylös- tai nuoli alas -näppäimillä. VoiceOver-kohdistin liikkuu, kun selaat kohteita.

Sisällön valitsin -kategoria on erityisen hyödyllinen viestien esikatseluun Mailissa. Kun VoiceOver-kohdistin on viestin esikatselussa, paina Pikaselaus-näppäimiä siirtyäksesi Sisällön valitsin -kategoriaan ja paina sitten nuoli ylös- tai nuoli alas -näppäintä. VoiceOver-kohdistin pysyy viestin esikatselussa kun liikut ylös ja alas viestiluettelossa, joten voit kuulla sähköpostiviestit ilman että sinun täytyy ensin selata niiden kohdalle.

Kun Pikaselaus on päällä, Pikaselauksen nuolinäppäinten ja yksittäisten näppäinten komennot ovat mukana Komennot-valikossa. Jos haluat lisätietoja, katso: Komentojen löytäminen Komennot-valikolla.