macOS High Sierra

Verkkosivujen selaaminen DOM:n tai ryhmätilan avulla

VoiceOver tarjoaa kaksi tilaa verkkosivuilla navigointiin: yksi on Document Object Model (DOM) ja toinen on kohteiden ryhmitteleminen. Voit valita oletustilan ja vaihtaa tilojen välillä helposti tarpeen mukaan.

Huomaa: VO tarkoittaa käyttämääsi VoiceOver-muuntonäppäintä.

Oletusselaustilan asettaminen

  • Avaa VoiceOver-työkalu (paina VO-F8, kun VoiceOver on päällä), osoita Verkko-kategoriaa, osoita Selaus ja valitse ”DOM-rakenteen järjestyksessä” tai ”Ryhmityskohteiden järjestyksessä”.

Selaustilojen vaihtaminen

Tee jokin seuraavista:

  • Kun VoiceOver on päällä, tuo Komennot-valikko näkyviin painamalla VO-H-H, kirjoita ”dom” kaventaaksesi komentoluetteloja ja valitse sitten ”Valitse, selataanko verkkoa DOMin vai ryhmän perusteella”.

  • Määritä VoiceOver-työkalulla ”Valitse, selataanko verkkoa DOMin vai ryhmän perusteella” -komento näppäimeen ja käytä sitten kyseistä näppäintä tilojen vaihtamiseen verkkosivuja selattaessa. Jos haluat lisätietoja, katso: VoiceOver-komentojen liittäminen näppäimistön näppäimiin.

Selaaminen DOMin perusteella

Kun selaat DOMin perusteella, siirryt vasemmalle ja oikealle verkkosivun tekijän määrittämällä tavalla. (Liikkuminen ylös ja alas DOM-tilassa perustuu kohteisiin, jotka on valittu roottoriin verkkosivuja selatessa.)

  • Jos verkkosivu sisältää luetteloita, selaa luetteloita painamalla VoiceOver-muuntonäppäintä nuolinäppäimillä (luetteloa ei tarvitse käyttää).

Selaaminen ryhmittämällä kohteita

Ryhmittäisessä navigoinnissa voit liikkua kaikkiin suuntiin, jotta asiayhteydet tulevat helposti esiin.

  • Jos verkkosivu sisältää luetteloita, voit selata luettelokohtia käyttämällä luetteloa. Sinun ei tarvitse käyttää ryhmiä, jotka sisältävät vain yhden kohteen.

Kun siirryt luetteloon, VoiceOver osoittaa luettelossa olevien kohteiden lukumäärän ja luettelon loppumisen.

Jos käytät VoiceOver-eleitä, nykyinen verkkoselaustila vaikuttaa siihen, kuinka liikut verkkosivuilla eleroottorin avulla. DOM-tilassa pyyhkäiseminen ylös- tai alaspäin siirtää kohdistimen kohteen edelliseen tai seuraavaan esiintymään, joka vastaa nykyistä roottoriasetusta. Ryhmätilassa pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin siirrytään edelliseen tai seuraavaan toisiinsa liittyvien kohteiden ryhmään.