macOS High Sierra

Tietoja päivitettävistä pistenäytöistä

Jos yhdistät Maciin tuetun pistenäytön, VoiceOver havaitsee sen ja lähettää sille tietoja siitä, mitä näytöllä näkyy. Voit liittää Maciin useita pistenäyttöjä, jolloin jokainen näyttö peilaa samaa sisältöä samanaikaisesti, mistä voi olla hyötyä luokkahuoneessa. Voit muokata näytön asetuksia VoiceOver-työkalun Pistekirjoitus-kategoriassa ja asettaa monisanaisuustasoja Monisanaisuus-kategoriassa.

Lyhennetty ja lyhentämätön pistekirjoitus

VoiceOver käyttää oletuksena lyhentämätöntä (taso 1) 8-pisteistä pistekirjoitusta. Tässä tilassa VoiceOver kääntää automaattisesti jokaisen kirjoittamasi merkin pistekirjoitustulosteeksi pistenäytölle samalla, kun kirjoitat.

Voit ottaa 8-pisteisen pistekirjoituksen pois käytöstä ja käyttää sen sijaan lyhentämätöntä, 6-pisteistä pistekirjoitusta. Tässä tilassa VoiceOver kääntää automaattisesti jokaisen kirjoittamasi sanan pistekirjoitustulosteeksi pistenäytölle, kun se huomaa, että olet lopettanut sanan kirjoittamisen tai olet painanut välilyöntinäppäintä pistenäytölläsi.

Voit käyttää myös lyhennettyä (taso 2) pistekirjoitusta. VoiceOver tarjoaa saumattoman kokemuksen, kun kirjoitat ja muokkaat tekstiä. Pistenäyttö näyttää kirjoittamasi tekstin ympäristön vaihtamatta jatkuvasti lyhentämättömään pistekirjoitukseen ja takaisin lyhennettyyn.

Rivien panoroiminen

Pistenäyttö esittää tyypillisesti koko sen rivin, johon VoiceOver-kohdistin on kohdistettu. Esimerkiksi, kun VoiceOver-kohdistin on kohdistettu ikkunassa olevaan kohteeseen, pistekirjoituslaite näyttää kohteet, kuten kuvakkeet, valintaneliöt ja ponnahdusvalikot, sekä tekstin VoiceOver-kohdistimessa olevan kohteen vasemmalla ja oikealla puolella.

Jos rivi on liian leveä mahtuakseen pistenäytöllesi, voit panoroida riviä näytöllä vasemman- ja oikeanpuoleisten painikkeiden avulla. Jokainen panorointi vasemmalle tai oikealle siirtyy näyttösi sisältämien solujen (tilamerkit mukaan lukien) määrän perusteella. Kun siirrät VoiceOver-kohdistinta, pistenäyttö panoroi tarpeen mukaan automaattisesti kohdistinta seuratakseen rivittäen jopa edelliselle tai seuraavalle riville.

Pisteet 7 ja 8

VoiceOver nostaa ylös pisteet 7 ja 8 osoittaakseen VoiceOver-kohdistimen sijainnin ja tekstivalinnan, kun muokkaat tai valitset tekstiä. VoiceOver osoittaa tekstinvalintakohdistimen (I-palkin) sijainnin vilkuttamalla sitä edeltävän pistekirjoitussolun pistettä 8 sekä sitä seuraavan pistekirjoitussolun pistettä 7.

Tilamerkit

VoiceOver antaa lisätietoja näytön tapahtumista kolmen tilamerkin avulla. Voit asettaa käytettävien tilamerkkien määrän ja niiden sijainnin pistenäytöllä. Voit esimerkiksi käyttää merkkiä, joka näyttää tekstitilan, ja asettaa sen näytön vasempaan reunaan.

Voit määrittää VoiceOver-työkalulla VoiceOver-komentoja pistenäytön näppäimille. Jos haluat lisätietoja, katso: VoiceOver-komentojen liittäminen pistenäytön näppäimiin.

Jos pistenäytössäsi on Perkins-tyylinen näppäimistö, voit käyttää sitä kirjoittamiseen.