macOS High Sierra

Etenemisen tai tilan muutosten kuuleminen

Oletusarvoisesti VoiceOver ilmoittaa, kun VoiceOver-kohdistimessa oleva etenemispalkki tai tilateksti muuttuu. Esimerkiksi ohjelmistoa asennettaessa saatat kuulla ”Installation 45 percent completed” tai tikittävän äänen.

Huomaa: VO tarkoittaa käyttämääsi VoiceOver-muuntonäppäintä.

Voit muuttaa tilatekstin valintoja samalla kun teet töitä roottorilla.

  1. Voit avata monisanaisuusroottorin painamalla VO-V.

  2. Paina Nuoli vasemmalle- tai Nuoli oikealle -näppäintä kunnes kuulet ”tilan muuttuessa” ja senhetkisen asetuksen.

  3. Paina nuoli ylös- tai nuoli alas -näppäintä kunnes kuulet haluamasi asetuksen.

  4. Sulje roottori painamalla Esc tai Fn-sarkain.

Voit valita, miten muutokset ilmoitetaan, tai laittaa ne pois päältä VoiceOver-työkalun Monisanaisuus-kategorian Ilmoitukset-osiossa.

Jos käytät liikkuvia asetuksia vieraskoneella, kun muutat tila-asetuksia, asetukset tallennetaan liikkuvien asetusten asemalle eikä vieraskoneelle.