macOS High Sierra

VoiceOver-komentojen liittäminen näppäimistön näppäimiin

Määritä VoiceOver-komentoja näppäimistön tai numeronäppäimistön (jos käytettävissä) näppäimille.

Jos haluat käyttää oletusarvoisia näppäinmäärittelyjä, ota ohjaimet käyttöön.

Huomaa: VO tarkoittaa käyttämääsi VoiceOver-muuntonäppäintä.

  1. Avaa VoiceOver-työkalu (paina VO-F8, kun VoiceOver on päällä), osoita Ohjaimet-kategoriaa, osoita Numeronäppäimistö tai Näppäimistö ja ota sitten ohjain käyttöön.

  2. Valitse muuntonäppäin.

    Muuntonäppäimen käyttäminen numeronäppäimistön näppäimien kanssa on valinnaista, mutta näppäimistön näppäimien kanssa on pakko käyttää muuntonäppäintä.

  3. Käytä ohjaintaulukkoa ja selaa näppäinsaraketta alaspäin, kunnes kuulet näppäimen, jolle haluat määrittää komennon. Jos haluat lisätietoja sisältöalueiden käyttämisestä, katso: Sisältöalueiden ja ryhmien käyttäminen.

  4. Klikkaa Komento-sarakkeessa komentojen ponnahdusvalikkoa, selaa käytettävissä olevia komentoja, kunnes kuulet haluamasi komennon, ja paina sitten rivinvaihtonäppäintä.

    Käytä Muokatut komennot -valikkoa määrittäessäsi skriptejä ja Automator-työnkulkuja eleille.

    VoiceOver-työkalun ikkuna, jossa on Ohjaimet-kategoria valittuna vasemmassa sivupalkissa ja numeronäppäimistö oikealla. Numeronäppäimistö-osion yläosassa on valittuna Ota numeronäppäimistöohjaus käyttöön -valintaneliö. Muuntonäppäin-ponnahdusvalikossa on valittuna Ei muuntonäppäintä. Valintaneliön ja ponnahdusvalikon alapuolella on taulukko, jossa on kaksi saraketta: Numeronäppäimistön näppäin ja Komento. Toinen rivi on valittuna. Numeronäppäimistö-sarakkeessa on ”2” ja Komento-sarakkeessa on ”Siirrä alas”. Siirrä alas -valinnan alla on ponnahdusvalikko, jossa on komentokategorioita, kuten Yleiset. Jokaisessa kategoriassa on nuoli, josta näkyy komentoja, joita voi määrittää nykyiselle numeronäppäimistön näppäimelle.

Kun Numeronäppäimistöohjaus on päällä, sen komennot sisältyvät VoiceOverin Komennot-valikkoon.