macOS High Sierra

Kohteiden vetäminen ja pudottaminen

Voit vetää ja pudottaa kohteita paikasta toiseen. Sekä alku- että loppusijainnin on oltava näytöllä, kun alat vetää kohteita.

Huomaa: VO tarkoittaa käyttämääsi VoiceOver-muuntonäppäintä.

Komentojen käyttäminen

 1. Siirrä VoiceOver-kohdistin kohteeseen ja merkitse kohde vetämistä ja pudottamista varten painamalla VO-,.

  Jos haluat käyttää komennon kanssa muuntonäppäintä, pidä painettuna VO-, kunnes Vedä ja pudota -valikko tulee näkyviin, ja valitse sitten muuntonäppäin.

 2. Siirrä VoiceOver-kohdistin kohtaan, johon haluat pudottaa merkityn kohteen, ja pudota sitten merkityt kohteet jollakin seuraavista komennoista:

  • Kohdistimen kohdalle: VO-.

  • Kohdistimen eteen: VO-<

  • Kohdistimen jälkeen: VO->

Jos valitsit muuntonäppäimen toimenpiteen alussa, VoiceOver suorittaa muuntonäppäimen mukaiset erikoistoimet pudottaessaan kohteen. Jos esimerkiksi pudotat merkityn tiedoston Finderiin Optio-muuntonäppäintä käyttäen, VoiceOver tekee tiedostosta kaksoiskappaleen.

Hiiren käyttäminen

Hiiren seuranta voi olla päällä tai pois päältä.

 1. Siirrä VoiceOver-kohdistin siirrettävän kohteen päälle.

  Jos hiiren seuranta ei ole päällä, voit siirtää VoiceOver-kohdistimen kohdesijaintiin painamalla VO-Komento-F5.

 2. Varmista, että hiiri on kohteen päällä, painamalla VO-F5.

 3. Lukitse hiiren painike painamalla VO-Komento-Vaihto-välilyönti.

 4. Siirrä VoiceOver-kohdistin kohdesijaintiin.

  Jos hiiren seuranta ei ole päällä, voit siirtää hiiren kohdesijaintiin painamalla VO-Komento-F5.

 5. Varmista, että hiiri on kohdepaikan päällä, painamalla VO-F5.

 6. Vapauta hiiren painike painamalla VO-Komento-Vaihto-välilyönti.

Vetäminen toimintopisteeseen

Jos olet määrittänyt Pudota merkitty kohde -toimintopistekomennot näppäimille tai eleille VoiceOver-työkalun Ohjaimet-kategoriassa, voit vetää kohteita samaan toimintopisteeseen.

 1. Merkitse vedettävä kohde ja käytä sitten näppäimelle tai eleelle määrittämääsi toimintoa.

  VoiceOver pyytää painamaan sen toimintopisteen numeronäppäintä, jota haluat käyttää pudotukseen, ja pudottaa sitten merkityn kohteen toimintopisteen jälkeen, toimintopisteen eteen tai toimintopisteen kohdalle.

 2. Pudotuksen jälkeen VoiceOver-kohdistin palaa alkuperäiseen sijaintiinsa. Toista toimenpiteet kaikille kohteille, jotka haluat pudottaa toimintopisteeseen.

Merkitty kohde voidaan pudottaa uudelleen niin kauan kuin se on näkyvissä näytöllä ja kunnes merkitset uuden kohteen vetämistä ja pudottamista varten.