macOS High Sierra

Kohteen vaihtoehtoisen toiminnon suorittaminen

Jotkin valikkokomennot saattavat mahdollistaa vaihtoehtoisia toimintoja muuntonäppäintä painettaessa.

Myös painikkeilla, valintaneliöillä ja muilla käyttöliittymäelementeillä voi olla vaihtoehtoisia toimintoja. Esimerkiksi asettamalla osoitin nimiön päälle voidaan saada näkyviin lisäpainikkeita. Jos ohjelman tai verkkosivuston kehittäjä identifioi tällaiset vaihtoehtoiset kohteet näytönlukijoille, VoiceOver ilmoittaa niistä automaattisesti, jotta voisit saada ne esille ja siirtyä niihin.

Huomaa: VO tarkoittaa käyttämääsi VoiceOver-muuntonäppäintä.

  • Valikkokomennoille: Siirrä VoiceOver-kohdistin valikkokomennon kohdalle ja pidä muuntonäppäintä painettuna. Jos komennolla on kyseiseen muuntonäppäimeen yhdistetty vaihtoehtoinen toiminto, VoiceOver ilmoittaa sen. Voit suorittaa toiminnon pitämällä muuntonäppäintä edelleen painettuna ja painamalla rivinvaihtonäppäintä tai muita vaadittuja näppäimiä.

  • Käyttöliittymäelementeille: VoiceOver ilmoittaa vaihtoehtoisista kohteista, jos niitä on. Avaa Toiminnot-valikko painamalla VO-komento-välilyönti ja valitse Näytä vaihtoehtoiset kohteet. Jos haluat palauttaa oletuskohteet näkyviin, avaa Toiminnot-valikko painamalla VO-komento-välilyönti ja valitse Näytä oletuskohteet.