macOS High Sierra

Liikkumiskomennot

Siirry ympäriinsä näytöllä, siirry ikkunoiden ja verkkosivujen sisällä ja ohjaa kohdistimen seurantaa tai muita toimintoja näillä komennoilla. VO tarkoittaa käyttämääsi VoiceOver-muuntonäppäintä.

Huomaa: Kun VoiceOver on päällä, voit syöttää VoiceOver-komentoja käyttämällä fn- ja numeronäppäimiä VoiceOver-muuntonäppäimen kanssa vaihtoehtona toimintonäppäinten (F1–F12) käyttämiselle. Jos esimerkiksi haluat avata VoiceOver-työkalun, voit painaa ctrl-optio-fn-8 (sen sijaan, että painaisit ctrl-optio-F8).

Jos käytät toimintonäppäimiä (F1–F12), saatat joutua pitämään fn-näppäintä painettuna riippuen siitä, miten olet asettanut toimintonäppäimien toiminnot Näppäimistöasetuksissa.

Siirrä VoiceOver-kohdistinta ylös

VO-Nuoli ylös

Siirrä VoiceOver-kohdistinta alas

VO-Nuoli alas

Siirrä VoiceOver-kohdistinta vasemmalle

VO-Nuoli vasemmalle

Siirrä VoiceOver-kohdistinta oikealle

VO-Nuoli oikealle

Siirry sen näkyvän alueen (kuten ikkunan tai tekstialueen) yläreunaan, jossa VoiceOver-kohdistin sijaitsee

VO-Vaihto-Home

Paina joissain näppäimistöissä VO-Fn-Nuoli vasemmalle.

Siirry sen näkyvän alueen (kuten ikkunan tai tekstialueen) alareunaan, jossa VoiceOver-kohdistin sijaitsee

VO-Vaihto-End

Paina joissain näppäimistöissä VO-Fn-Nuoli oikealle.

Siirry sen alueen (kuten ikkunan tai tekstialueen) yläreunaan, jossa VoiceOver-kohdistin sijaitsee, tarvittaessa vierittäen

VO-Home

Paina joissain näppäimistöissä VO-Vaihto-Fn-Nuoli vasemmalle.

Siirry sen alueen (kuten ikkunan tai tekstialueen) alareunaan, jossa VoiceOver-kohdistin sijaitsee, tarvittaessa vierittäen

VO-End

Paina joissain näppäimistöissä VO-Vaihto-Fn-Nuoli oikealle.

Siirry ikkunan yläreunaan, Dockin ensimmäiseen kohteeseen tai ensimmäiseen kohteeseen työpöydällä sijainnista riippuen

VO-Komento-Home

Paina joissain näppäimistöissä VO-Komento-Fn-Nuoli vasemmalle.

Siirry ikkunan oikeaan alakulmaan, Dockin viimeiseen kohteeseen tai viimeisiin kohteeseen työpöydällä sijainnista riippuen

VO-Komento-End

Paina joissain näppäimistöissä VO-Komento-Fn-Nuoli oikealle.

Siirrä VoiceOver-kohdistimen sisältävä ikkuna eteen ja tee ikkunasta aktiivinen

VO-Vaihto-F2

Avaa kohdevalitsin

VO-I

Avaa roottori

VO-U

Siirry Dockiin

VO-D

Siirry työpöydälle

VO-Vaihto-D

Siirry valikkoriville

VO-M

Siirry valikkorivin tilavalikkoihin

VO-M-M

Avaa oikotievalikko

VO-Vaihto-M

Siirry linkitettyyn kohteeseen (esimerkiksi, Sähköpostiviestejä-luettelon viestistä viestin esikatseluun).

VO-J

Poista käytöstä tai ota käyttöön kohdistimen seuranta -valinnat, jotka olet valinnut VoiceOver-työkalussa. Komento ei muuta VoiceOver-työkalun asetuksia.

VO-Vaihto-F3

Siirrä VoiceOver-kohdistin näppäimistökohdistukseen

VO-Vaihto-F4

Siirrä näppäimistökohdistus VoiceOver-kohdistimeen

VO-Komento-F4

Siirrä VoiceOver-kohdistin hiiren osoittimeen

VO-Vaihto-F5

Siirrä hiiren osoitin VoiceOver-kohdistimeen

VO-Komento-F5

Siirry nykyisestä sijainnista mihin tahansa näytettyyn syöttötapaan tai automaattiseen korjauspaneeliin ja siirry sitten takaisin nykyiseen sijaintiin

VO-Vaihto-J

Etsi tekstiä

VO-F

Selaa hakukohdehistoriaa etsittäessä tekstiä

VO-Nuoli ylös tai -Nuoli alas

Siirrä VoiceOver-kohdistinta haluttuun suuntaan rivittäen tarvittaessa

VO-Komento-Vaihto-nuolinäppäimet

Aseta tai poista toimintapiste

VO-vaihto-[toimintopisteen numero]

Siirry toimintopisteeseen

VO-[toimintopisteen numero]

Toista toimintopisteen kuvaus

VO-komento-[toimintopisteen numero]

Ota käyttöön tai poista käytöstä toimintopisteiden muutosten tarkkailun

VO-komento-vaihto-[toimintopisteen numero]

Avaa toimintopistevalitsin

VO-vaihto-X

Siirry seuraavaan toimintopisteeseen

VO-]

Siirry edelliseen toimintopisteeseen

VO-[

Siirry ylempään kansioon

VO-Komento-\

Siirry taulukon sarakkeen otsakkeessa olevaan järjestämispainikkeeseen

VO-|

Jos taulukko sisältää myös rivin otsakkeen, VoiceOver näyttää valikon, jossa voit valita sarakkeen tai rivin otsakkeen. Paina VO-Nuoli oikealle, kunnes kuulet haluamasi otsakkeen, ja paina sitten välilyöntinäppäintä.