Lähentäminen ja loitontaminen Macissa

Näiden käyttöapuominaisuuksien avulla voit zoomata koko näyttöä tai sen osia.

Jos haluat ottaa zoomauksen käyttöön, valitse Macissa Omenavalikko  > Järjestelmäasetukset ja klikkaa sitten Käyttöapu. Klikkaa sivupalkissa Zoomaus ja valitse jokin seuraavista zoomaustoiminnoista:

Zoomausasetusikkuna


Käytä zoomaukseen näppäinoikoteitä

Käytä zoomaukseen näppäinoikoteitä -vaihtoehdon valitsemisen jälkeen voit käyttää zoomaamiseen seuraavia näppäinyhdistelmiä:

Lähennä

Voit lähentää pitämällä näitä kolmea näppäintä painettuina: optio, komento ja yhtä suuri kuin -merkki (=).

Loitonna

Voit loitontaa pitämällä näitä kolmea näppäintä painettuina: optio, komento ja miinusmerkki (-).

Laita zoomaus päälle tai pois päältä

Voit vaihtaa, haluatko olla zoomaamatta vai käyttää edellistä zoomausasetusta, pitämällä näitä kolmea näppäintä painettuina: optio, komento ja 8.


Käytä zoomaukseen vierityselettä ja muuntonäppäimiä

Käytä zoomaukseen vierityselettä ja muuntonäppäimiä -vaihtoehdon valitsemisen jälkeen voit zoomata pitämällä ctrl-näppäintä painettuna ja samalla vierittämällä hiirellä tai ohjauslevyllä. Zoomaustyyli-valikossa voit valita mieleisesi kolmesta zoomaustyylistä, jotka ovat koko näyttö, jaettu näyttö ja kuva kuvassa.

Koko näytön zoomaus

Jaetun näytön zoomaus

Kuva kuvassa -zoomaus

 


Ota leijuva teksti käyttöön

Ota leijuva teksti käyttöön -vaihtoehdon valitsemisen jälkeen voit näyttää kohteesta suuremman korkeatarkkuuksisen version pitämällä komentonäppäintä painettuna ja siirtämällä osoittimen kohteen päälle.

Esimerkki zoomausasetusten leijuvasta tekstistä

Määritä tämän tekstin koko, fontti, paikka ja väri Zoomaus-ruudun Valinnat-painikkeella. Lue lisätietoja leijuvasta tekstistä.


Salli Touch Barin zoomaus

Salli Touch Barin zoomaus -vaihtoehdon valitsemisen jälkeen voit näyttää Touch Barista suuremman version pitämällä MacBook Pron Touch Baria painettuna. Lue lisätietoja Touch Barin zoomauksesta.

 


Lisätietoja

Julkaisupäivämäärä: