Lähentäminen ja loitontaminen Macissa

Näiden käyttöapuominaisuuksien avulla voit zoomata koko näyttöä tai sen osia.

Zoomauksen ottaminen käyttöön

Ota zoomaus käyttöön Macissasi kohdasta Omenavalikko  > Järjestelmäasetukset. Klikkaa Käyttöapu ja sitten Zoomaus. Valitse sitten asetusikkunassa jokin seuraavista zoomausvaihtoehdoista:

Käytä zoomaukseen näppäinoikoteitä

Käytä zoomaukseen vierityselettä ja muuntonäppäimiä

Ota leijuva teksti käyttöön

Salli Touch Barin zoomaus


Käytä zoomaukseen näppäinoikoteitä

Käytä zoomaukseen näppäinoikoteitä ‑vaihtoehdon valitsemisen jälkeen voit käyttää zoomaamiseen seuraavia näppäinyhdistelmiä:

Lähennä

Viivapiirros kyseisistä näppäimistä

Voit lähentää pitämällä näitä kolmea näppäintä painettuina: optio, komento ja yhtä suuri kuin ‑merkki (=).

Loitonna

Viivapiirros kyseisistä näppäimistä

Voit loitontaa pitämällä näitä kolmea näppäintä painettuina: optio, komento ja miinusmerkki (-).

Laita zoomaus päälle tai pois päältä

Viivapiirros kyseisistä näppäimistä

Voit vaihtaa, haluatko olla zoomaamatta vai käyttää edellistä zoomausasetusta, pitämällä näitä kolmea näppäintä painettuina: optio, komento ja 8.


Käytä zoomaukseen vierityselettä ja muuntonäppäimiä

Käytä zoomaukseen vierityselettä ja muuntonäppäimiä ‑vaihtoehdon valitsemisen jälkeen voit zoomata pitämällä ctrl-näppäintä painettuna ja samalla vierittämällä hiirellä tai ohjauslevyllä. Zoomaustyyli-valikossa voit valita mieleisesi kolmesta zoomaustyylistä, jotka ovat koko näyttö, jaettu näyttö ja kuva kuvassa.

Viivapiirros, joka havainnollistaa koko näytön zoomausta

Koko näytön zoomaus

Viivapiirros, joka havainnollistaa jaetun näytön zoomausta

Jaetun näytön zoomaus

Viivapiirros, joka havainnollistaa kuva kuvassa ‑zoomausta

Kuva kuvassa -zoomaus

 


Ota leijuva teksti käyttöön

Ota leijuva teksti käyttöön ‑vaihtoehdon valitsemisen jälkeen voit näyttää kohteesta suuremman korkeatarkkuuksisen version pitämällä komentonäppäintä painettuna ja osoitinta kohteen päällä.

Määritä tämän tekstin koko, fontti, paikka ja väri Zoomaus-ruudun Valinnat-painikkeella.

Lue lisätietoja leijuvasta tekstistä


Salli Touch Barin zoomaus

Salli Touch Barin zoomaus ‑vaihtoehdon valitsemisen jälkeen voit näyttää Touch Barista suuremman version pitämällä MacBook Pron Touch Baria painettuna.

Lue lisätietoja Touch Barin zoomauksesta

 


Lisätietoja

Julkaisupäivämäärä: