Tietoja iWork- ja Box-yhteistyön suojauksesta

Lue, miten tiedostot avataan ja miten niitä käytetään Boxin ja Applen palvelimilla, kun teet yhteistyötä Boxiin tallennetuissa iWork-dokumenteissa.

Dokumentit pitää ensin siirtää Applen palvelimille iWork-yhteistyön helpottamiseksi käyttäjien välillä. Dokumentteja käsitellään muistissa, minkä lisäksi ne salataan ja tallennetaan välimuistiin muokkaussuorituskyvyn optimoimiseksi. Box tarjoaa ja suojaa salausavaimet, joilla suojataan välimuistiin tallennetut dokumentit. 

Jotta välimuistiin tallennetun dokumentin salaus voidaan purkaa lisämuokkauksia varten, Applen palvelimet vastaanottavat salauksen purkuun tarvittavat avaimet Boxilta käyttämällä käyttöoikeustietuetta, joka siirretään ensin iWork-appiin ja sitten Applen palvelimille. Käyttöoikeustietue on voimassa vain 24 tuntia. Jos käyttäjät edelleen muokkaavat dokumenttia, käyttöoikeustietue uusitaan automaattisesti. Sitä ei kuitenkaan koskaan uusita verkossa. Box ei myönnä salausavainten käyttölupaa, jos käyttäjällä ei enää ole dokumentin käyttöoikeutta.

Salatut dokumentit tallennetaan Applen palvelimien välimuistiin enintään 28 päiväksi, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti. Välimuistiin tallennettujen dokumenttien salaus puretaan vain käyttäjän avatessa jaetun iWork-dokumentin tai verkossa olevan iWork-dokumentin ja vain silloin, kun Box myöntää tarvittavan avaimen käyttöluvan.

Dokumentit siirretään Applen palvelimille esikatseluiden luomista varten. Ne tallennetaan väliaikaisesti, eikä niitä milloinkaan tallenneta välimuistiin.

Lisätietoja

 

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: