Piirtäminen ja Kirjoitus-toiminnon käyttäminen Numbersissa ja Keynotessa

Piirrä ja käytä Kirjoitus-toimintoa käsinkirjoituksen muuntamiseksi tekstiksi Apple Pencilillä iPadissa. Voit myös piirtää sormellasi iPhonessa, iPadissa ja iPod touchissa.

Voit käyttää myös Valinta ja vieritys -toimintoa Apple Pencilillä objektien valitsemiseen ja laskentataulukossa tai esityksessä vierittämiseen.

Käsinkirjoituksen muuntaminen tekstiksi Kirjoitus-toiminnolla

Kirjoitus-toimintoa käyttämällä voit muuntaa käsinkirjoituksen tekstiksi Apple Pencilillä tuetussa iPadissa.* Kun muodostat Apple Pencilistä ja tuetusta iPadista parin, Kirjoitus-toiminto otetaan oletusarvoisesti käyttöön. Voit tarkistaa Kirjoitus-toiminnon asetuksen tai poistaa toiminnon käytöstä valitsemalla iPadissa Asetukset > Apple Pencil.

 1. Napauta laskentataulukossa tai esityksessä lyijykynällä dian tai laskentataulukon kohtaa, johon haluat kirjoittaa. Voit napauttaa myös tekstilaatikkoa, kuviota tai taulukkosolua.
 2. Napauta näytön alalaidassa olevan työkalupalkin Kirjoitus-työkalua ja ryhdy kirjoittamaan.

Kun kirjoitat Apple Pencilillä, voit myös poistaa sanoja, lisätä tekstiä ja suorittaa muita toimintoja:

 • Jos haluat poistaa sanan, raaputa se pois.
 • Jos haluat lisätä tekstiä sanojen väliin, pidä tekstialuetta painettuna ja ryhdy kirjoittamaan, kun tila avautuu.
 • Jos haluat yhdistää tai erottaa merkkejä, piirrä pystysuora viiva niiden väliin.
 • Jos haluat valita tekstiä, ympyröi se tai piirrä viiva sen päälle. Voit muuttaa valintaa valintakahvoja vetämällä.

Työkalupalkissa on myös tekstin muotoilemiseen ja tasaamiseen tarkoitettuja painikkeita.

* Voit vaihtaa työkalupalkissa toiseen tuettuun kieleen, jos olet lisännyt kielelle näppäimistön kohdassa Asetukset > Yleiset > Näppäimistö > Näppäimistöt. Katso, mitä kieliä ja alueita Kirjoitus-toiminto tukee.


Piirroksen lisääminen

 1. Voit piirtää Apple Pencilillä napauttamalla sivua lyijykynällä. Voit käyttää sormea, tai jos olet ottanut käyttöön Valinta ja vieritys -toiminnon, napauta Lisää-painiketta , napauta Media-painiketta  ja napauta sitten Piirros-toimintoa.
 2. Napauta yhtä näytön alalaidassa olevista piirrostyökaluista: kynä-, lyijykynä-, väriliitu- tai täyttötyökalua.
 3. Käytä viivan eri paksuutta ja läpinäkyvyyttä napauttamalla jotakin piirrostyökalua kahdesti. Napauta sitten uutta viivan paksuutta. Voit myös säätää läpinäkyvyyttä vetämällä liukusäädintä.
 4. Voit piirtää toisella värillä:
  • Jos käytössäsi on iPhone, napauta värillistä ympyrää ja valitse sitten esiasetettu väri Värit-näytön alalaidasta. Voit myös sekoittaa omat värisi säätimillä ja tallentaa sitten värin suosikiksi napauttamalla Lisää-painiketta .
  • Jos käytössäsi on iPadOS 14, napauta esiasetettua väriä tai valitse muokattu väri napauttamalla väriympyrää. Sekoita oma värisi säätimillä ja tallenna sitten väri suosikiksi napauttamalla Lisää-painiketta . Voit poistaa suosikin pitämällä sen väripistettä painettuna ja napauttamalla sitten Poista. 
  • Jos käytössäsi on iPadOS 13, napauta värivalitsinta ja napauta sitten ruudukossa olevaa väriä tai pyyhkäise vasemmalle ja luo muokattu väri.
 5. Jos haluat poistaa jotain, napauta pyyhekumia ja valitse sitten jokin pyyhekumeista napauttamalla pyyhekumia uudelleen.
  • Jos haluat poistaa pikseleitä, napauta Pikselinpoistaja ja napauta tai vedä piirroksessa.
  • Jos haluat poistaa koko viivan, napauta Objektinpoistaja ja sitten viivaa tai objektitäyttöä, jonka haluat poistaa.
 6. Kumoa edellinen tapahtuma napauttamalla Peru-painiketta
 7. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Voit jatkaa piirtämistä Apple Pencilillä vain ryhtymällä piirtämään sivulla.

Piirroksen siirtäminen ja koon muuttaminen

Voit muuttaa piirroksen kokoa ja siirtää sitä sen lisäämisen jälkeen:

 • Muuta piirroksen kokoa napauttamalla piirrosta sormella, ja vedä sitten laatikon kahvoja.
 • Siirrä piirrosta napauttamalla ja vetämällä sitä sormella.


Piirroksen osien muokkaaminen

 1. Jos se on tarpeen, napauta piirrosta sormellasi, ja napauta sitten ponnahdusvalikossa Muokkaa piirrosta.
 2. Napauta valintatyökalua näytön alaosassa. Napauta tai vedä sitten piirroksen muokattavaa osaa. Valinnan ympärille ilmestyvät ääriviivat.
 3. Napauta valintaa ponnahdusvalikossa:
  • Muuta valinnan kokoa napauttamalla Muuta kokoa. Vedä sitten laatikon kahvoja valinnan ympärillä.
  • Jaa piirros kahdeksi piirrokseksi napauttamalla ponnahdusvalikossa Erota.
  • Voit myös leikata, kopioida, liittää, poistaa tai kahdentaa valinnan.


Piirroksen animointi

Voit animoida piirroksia Keynotessa ja Numbersissa.

Piirrosten animoiminen Keynotessa

Voit animoida piirroksen iPhonen, iPadin tai iPod touchin Keynotessa niin, että näyttää siltä, että piirrosta piirretään (Aloitus-efekti) tai pyyhitään (Lopetus-efekti) juuri sillä hetkellä:

 1. Valitse dia, jossa piirros on, ja valitse piirros napauttamalla tai klikkaamalla sitä.
 2. Napauta piirrosta uudelleen, ja napauta sitten ponnahdusvalikossa Animoi.
 3. Valitse Aloitus tai Lopetus. 
 4. Valitse ponnahdusvalikosta Viivan piirtäminen ja esikatsele animaatio napauttamalla Toista.
 5. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Macilla voit animoida piirroksen, jonka olet lisännyt esitykseen iPhonen tai iPadin Keynotessa.

Piirroksen animoiminen Numbersissa

iPhonen, iPadin tai iPod touchin Numbersissa voit animoida piirroksen niin, että se näyttää siltä, että sitä piirretään juuri sillä hetkellä:

 1. Jos käytät piirustustilaa, napauta Valmis. Siirry muussa tapauksessa seuraavaan vaiheeseen.
 2. Valitse piirros napauttamalla sitä.
 3. Napauta Muoto-painiketta  ja napauta sitten Piirros.
 4. Laita Animoi piirros -toiminto päälle ja säädä muita asetuksia, kuten kestoa.
 5. Voit toistaa animaation napauttamalla Toista tai Toista piirros.

Macilla voit animoida piirroksen, jonka olet lisännyt laskentataulukkoon iPhonen tai iPadin Numbersissa.


Piirroksen jakaminen tai tallentaminen

Numbersissa ja Keynotessa voit jakaa tai tallentaa piirroksen kuvatiedostona (.png). Jos animoit piirroksen Numbersissa, voit jakaa tai tallentaa piirroksen videotiedostona (.m4v).

 1. Valitse piirros napauttamalla sitä ja valitse sitten Jaa. Jos animoit piirroksen Numbersissa, valitse Jaa kuvana tai Jaa elokuvana.
 2. Valitse, miten haluat lähettää kuvasi tai videosi, kuten esimerkiksi Mailin, Viestien tai muun palvelun kautta. Tai valitse Tallenna kuva (tai Tallenna video animoidun Numbers-piirroksen tapauksessa), jos haluat tallentaa kuvasi Kuvat-appiin.

Macissa voit jakaa tai tallentaa piirroksen, joka on lisätty laskentataulukkoon tai esitykseen iPhonen tai iPadin Numbersissa tai Keynotessa.

 1. Ctrl-klikkaa piirrosta taulukossa tai esityksessä, jossa piirros on.
 2. Valitse Jaa. Jos olet animoinut piirroksen, valitse Jaa kuvana tai Jaa elokuvana.
 3. Valitse, miten haluat lähettää kuvasi tai videosi, kuten esimerkiksi Mailin, Viestien tai muun palvelun kautta. Tai valitse Lisää Kuviin, jos haluat tallentaa kuvasi (tai videosi, jos kyse on animoidusta Numbers-piirroksesta) Kuvat-appiin.


Apple Pencilin Valinta ja vieritys -toiminnon ottaminen käyttöön

Voit oletusarvoisesti käyttää Apple Penciliä piirtämisen aloittamiseen. Voit vaihtoehtoisesti asettaa Numbersin tai Keynoten käyttämään Apple Penciliä objektien valitsemiseen ja dokumenteissasi vierittämiseen:*

 1. Napauta Numbersissa tai Keynotessa Lisää-painiketta .
 2. Napauta Apple Penciliä ja ota sitten Valinta ja vieritys -toiminto käyttöön.

Jos Apple Pencilisi tukee Vaihda kaksoisnapauttamalla -toimintoa, voit ottaa sen käyttöön. Vaihda kaksoisnapauttamalla -toiminnolla voit ottaa Valinta ja vieritys -toiminnon käyttöön ja poistaa sen käytöstä kaksoisnapauttamalla Apple Pencilin alaosaa.

Jos haluat lisätä laskentataulukon tai esityksen dokumenttiin, kun Valinta ja vieritys -toiminto on käytössä, napauta Lisää-painiketta , napauta Media-painiketta  ja napauta sitten Piirros.

* Pagesilla, Numbersilla ja Keynotella on kaikilla omat asetuksensa Valinta ja vieritys -toimintoa varten. Jos esimerkiksi otat Valinta ja vieritys -toiminnon Pagesissa käyttöön, sillä ei ole vaikutusta Keynoteen tai Numbersiin.


Julkaisupäivämäärä: