Dokumentin määrittäminen Pagesissa

Lue, miten iPhonesta, iPadista, iPod touchista, Macista tai verkossa iCloud.comista voi määrittää Pages-dokumentteja, mukaan lukien aukeaman määrittäminen.

 

Pagesin iOS-version käyttäminen

Pagesin iOS-versio on tehokas tekstinkäsittelyohjelma, jossa on kaikki tarvittava dokumenttien luontiin ja muokkaukseen iPhonella, iPadilla tai iPod touchilla.
 

Marginaalien sekä sivun suunnan ja koon muuttaminen

 1. Avaa dokumentti Pages-apissa ja napauta  > Dokumentin asetukset. 
 2. Voit mukauttaa tekstinkäsittelydokumentin marginaaleja vetämällä leipätekstiruudun ympärillä olevia nuolia. Voit muuttaa marginaaleja sivun kaikilla reunoilla.
 3. Jos haluat muuttaa sivun suuntaa, napauta  > Dokumentti ja sitten Pysty tai Vaaka.
 4. Voit vaihtaa paperikoon napauttamalla  > Dokumentti, ja napauta sitten asetus. Jos haluat tulostaa dokumentin koossa 21,59 × 27,94 cm, valitse Letter. Jos haluat mukautetun koon, napauta Muokattu koko, syötä mitat ja napauta sitten valmis.
 5. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Aukeaman käyttäminen

Voit määrittää dokumentin asetteluksi kahden sivun muodostaman aukeaman. Aukeamaksi määritetyissä dokumenteissa voi olla eri ylä- ja alaotsakkeita sekä kantaobjekteja vasemman- ja oikeanpuoleisilla sivuilla. Käytä aukeama-asettelua kirjoissa tai kaksipuolisissa dokumenteissa, jotka haluat tulostaa.

 1. Avaa dokumentti Pages-apissa ja napauta  > Dokumentin asetukset > .
 2. Laita aukeamat päälle.
 3. Jos haluat eri otsikot ja alaotsakkeet vasemman- ja oikeanpuoleisille sivuille:
  • Napauta tekstinkäsittelyasiakirjassa> Dokumentin asetukset >  >-osaa ja kytke sitten päälle ”Vasen ja oikea ovat erilaiset”.
  • Napauta sivun asetteluasiakirjassa > Dokumentin asetukset > -osaa ja kytke sitten päälle ”Vasen ja oikea ovat erilaiset”.
 4. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Voit tarkastella aukeamaa kaksisivuisena aukeamana tai yhtenä sivuna. Napauta Näytä-kuvake, ja ota sitten Kaksi sivua käyttöön tai pois käytöstä.

Ylä- ja alaotsakkeet

Voit päivittää dokumentin ylä- ja alaotsakkeita. Voit myös ottaa ylä- tai alatunnisteet käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Sisällön lisääminen ylä- tai alaotsakkeeseen:

 1. Avaa dokumentti Pages-apissa ja napauta  > Dokumentin asetukset.
 2. Kirjoita tekstiä napauttamalla ylä- tai alaotsakkeen aluetta.

Ylä- tai alaotsakkeen poistaminen:

 1. Napauta> Dokumentin asetukset.
 2. Napauta poistettavaa ylä- tai alaotsaketta ja .

Ylä- tai alaotsakkeiden poistaminen käytöstä:

 1. Napauta> Dokumentin asetukset>  > Dokumentti.
 2. Poista ylä- tai alaotsakkeet käytöstä.

Poistu Dokumentin asetukset -kohdasta napauttamalla Valmis.

Voit muokata ylä- tai alaotsaketta nopeasti dokumentin muokkauksen aikana napauttamalla vain ylä- tai alaotsakkeen tekstiä. Dokumentin asetukset avautuu automaattisesti, jolloin voit muokata ylä- tai alaotsaketta.

Sivunumeroiden lisääminen

 1. Napauta  > Dokumentin asetukset.
 2. Napauta ylä- tai alaotsakkeiden alueita, napauta Sivunumerot ja valitse sitten haluamasi tyyli.
 3. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Pagesin Mac-version käyttäminen

Pagesin Mac-versio on tehokas tekstinkäsittelyohjelma, jossa on kaikki tarvittava dokumenttien luontiin ja muokkaukseen Macilla.

Paperin koon, suunnan ja marginaalien muuttaminen

 1. Klikkaa  ja sitten Dokumentti.
 2. Jos haluat muuttaa paperin koon, klikkaa paperin koon ponnahdusikkunaa kohdassa Tulostin ja Paperikoko ja valita sitten asetus. Jos haluat tulostaa dokumentin koossa 21,59 × 27,94 cm, valitse US Letter. Voit myös määrittää mukautetun paperikoon.
 3. Voit muuttaa sivun suunnan klikkaamalla suuntaa Sivun suunta -kohdassa.
 4. Jos haluat muuttaa tekstinkäsittelydokumentin marginaaleja, klikkaa Dokumentin marginaalit -kohdan nuolia tai syötä arvot Ylä-, Ala-, Vasen- ja Oikea-kohtien viereisiin kenttiin. Tyhjän sivun työpohjan kaikkien marginaalien oletusarvo on 2,54 cm.*

* Jos käytössäsi on eri työpohja, marginaalien koko ei ehkä ole sama.

Aukeaman käyttäminen

Voit määrittää dokumentin asetteluksi kahden sivun muodostaman aukeaman. Aukeamaksi määritetyissä dokumenteissa voi olla eri ylä- ja alaotsakkeita sekä kantaobjekteja vasemman- ja oikeanpuoleisilla sivuilla. Käytä aukeama-asettelua kirjoissa tai kaksipuolisissa dokumenteissa, jotka haluat tulostaa.

 1. Klikkaa tekstinkäsittelytiedostossa Dokumentti-inspektori > Dokumentti. Klikkaa sivun asettelutiedostossa Dokumentti-inspektori.
 2. Valitse Aukeama.
 3. Jos haluat eri alaotsakkeet vasemman- ja oikeanpuoleisille sivuille:
  • Klikkaa tekstinkäsittelytiedostossa Dokumentti-inspektori, napsauta Osa ja valitse sitten ”Vasen ja oikea sivu ovat erilaisia”.
  • Dokumentti-inspektori, valitse sitten ”Vasen ja oikea sivu ovat erilaiset”.

Voit tarkastella aukeamaa kaksisivuisena aukeamana tai yhtenä sivuna. Klikkaa Zoomaa ja sitten Kaksi sivua tai Yksi sivu. Jos tarkastelet dokumenttia kaksisivuisena aukeamana, sovita kaksisivuinen aukeama näytölle pystysuunnassa valitsemalla Sovita aukeamaan.

Ylä- ja alaotsakkeet

Sisällön lisääminen ylä- tai alaotsakkeeseen:

 1. Siirrä kohdistin dokumentin minkä tahansa sivun ylä- tai alaosaan ja odota, kunnes harmaa tekstiruutu ilmestyy. 
 2. Klikkaa tekstiruutua ja ala kirjoittaa.

Ala- ja ylätunnistin vastaavat edellistä osaa (tekstinkäsittelytiedostoille) tai edellistä sivua (sivun asettelutiedostoille). Jos haluat, että kussakin osiossa tai kullakin sivulla on eri ylä- ja alatunnisteet:

 • Klikkaa tekstinkäsittelytiedostossa Dokumentti-inspektori ja klikkaa sitten Osio. Poista Ylä- ja alaotsakkeet -kohdan ”Edellisen osion mukaan” -valinta.
 • Klikkaa sivunasetteludokumentissa tyhjää kohtaa sivulla (jotta mitään ei poisteta), klikkaa Muotoile-painiketta, poista sitten valinta kohdasta ”Sovita edelliseen sivuun”.

Voit piilottaa ylä- ja alaotsakkeen ensimmäisellä sivulla tekstinkäsittelydokumenteissa:

 1. Klikkaa Dokumentti-inspektori ja sitten Osio
 2. Valitse Ylä- ja alaotsakkeet -kohdassa Kätke osion ensimmäisellä sivulla.

Ylä- tai alaotsakkeen sijainnin muuttaminen tai poistaminen kokonaan:

 1. Klikkaa tekstinkäsittelytiedostossa Dokumentti-inspektori ja sitten Osio. Klikkaa sivun asetteluasiakirjassa Muotoile-painiketta.
 2. Jos haluat muuttaa tekstinkäsittelydokumentin ylä- tai alaotsakkeen sijainnin, klikkaa Yläotsake- ja Alaotsake-kenttien viereisiä nuolia tai syötä arvot kenttiin. Klikkaa sivun asetteludokumentissa Ylä- ja alaotsakkeen marginaalit -kenttiä.
 3. Poista ylä- ja alaotsakkeet poistamalla valinta ylä- ja alaotsakkeiden valintaruuduista.

Sivunumeroiden lisääminen

Jos haluat, että sivunumero näkyy joka sivulla samassa paikassa, lisää se ylä- tai alaotsakkeeseen. Voit lisätä sivunumerot tai sivumäärät dokumentin ylä- tai alaotsakkeeseen klikkaamalla harmaata tekstiruutua ja valitsemalla sitten Lisää > Sivunumero.

Sivunumeroinnin tyylin määrittäminen:

 1. Klikkaa tekstinkäsittelydokumenteissa  ja sitten Osio.
  Klikkaa sivunasetteludokumenteissa tyhjää kohtaa ja näytä Sivun asettelu -inspektori klikkaamalla Muoto.
 2. Klikkaa Sivunumerointi-kohdassa Muoto-ponnahdusvalikkoa, niin voit valita valikosta numerot, roomalaiset numerot, isot kirjaimet tai pienet kirjaimet. 
 3. Voit valita myös sen, haluatko numeroinnin jatkuvan edellisestä osiosta tai alkavan tietystä numerosta.
 4. Jos haluat lisätä dokumenttiin sivumäärän, klikkaa ylä- tai alaotsakkeen tekstiruutua ja valitse Lisää > Sivumäärä.

Päivämäärän ja kellonajan lisääminen

Voit lisätä päivämäärän mihin tahansa dokumentin osaan klikkaamalla tekstiä ja valitsemalla Lisää > Päivä ja aika.

Pages tunnistaa päivämäärän tyylin automaattisesti Macin järjestelmäasetuksista. Lue lisätietoja päivämäärän ja ajan tyylin päivittämisestä.

 

Pagesin iCloud-version käyttäminen

Voit luoda ja muokata dokumentteja verkossa Pagesin iCloud-versiossa. Pagesin iCloud-versiossa on samat dokumentin asetusten valinnat kuin Pagesin Mac-versiossa. Sivunumeroiden lisääminen ja Aukeama-ominaisuuden ottaminen käyttöön Pagesin iCloud-versiossa tapahtuu kuitenkin hieman eri tavalla.

Sivunumeroiden lisääminen

Voit lisätä sivunumeron mihin tahansa dokumentin kohtaan klikkaamalla yläotsaketta, leipätekstiä tai tekstiruutua ja klikkaamalla sitten .

Jos haluat lisätä nykyisen sivunumeron, valitse Sivunumero.

Jos haluat lisätä sivujen kokonaismäärän, valitse Sivumäärä.

Jos haluat muotoilla dokumentin niin, että ne molemmat näkyvät, valitse Sivunumero, kirjoita ”/” ylä- tai alaotsakkeeseen ja lisää sitten sivumäärä.

Aukeamien käyttäminen Pagesin iCloud-versiossa

Voit ottaa käyttöön vastakkaiset sivut Pages for iCloudissa ja määrittää asiakirjasi kaksisivuiseksi näkymäksi, mutta et voi tarkastella sivuja vierekkäin. Laita aukeamat päälle, klikkaa  ja valitse sitten Aukeama.

 

Lisätietoja

Julkaisupäivämäärä: