Dokumentin määrittäminen Pagesissa

Lue, miten iPhonesta, iPadista, iPod touchista, Macista tai verkossa iCloud.comista voi määrittää Pages-dokumentteja, mukaan lukien aukeaman määrittäminen.

 

Pagesin iOS-version käyttäminen

Pagesin iOS-versio on tehokas tekstinkäsittelyohjelma, jossa on kaikki tarvittava dokumenttien luontiin ja muokkaukseen iPhonella, iPadilla tai iPod touchilla.
 

Tekstinkäsittelyn ja sivuasettelun välillä vaihtaminen

Tekstinkäsittelydokumenteissa teksti juoksee sivulta toiselle, joten ne soveltuvat erinomaisesti raporttien ja kirjeiden kaltaisiin dokumentteihin. Sivuasetteludokumentteihin voi lisätä tekstiruutuja ja grafiikkaa, joita voi siirrellä mielensä mukaan, joten ne soveltuvat hyvin uutiskirjeisiin ja tiedotteisiin. Voit vaihtaa näiden kahden dokumenttityypin välillä:

 1. Kun dokumentti on auki Pages-apissa, napauta Lisää-painiketta  > Dokumentin asetukset > Dokumentin asetukset -painike .
 2. Ota käyttöön Dokumentin leipäteksti tekstinkäsittelydokumentteja varten. Ota Dokumentin leipäteksti pois käytöstä sivuasetteludokumentteja varten.

Marginaalien sekä sivun suunnan ja koon muuttaminen

 1. Avaa dokumentti Pages-apissa ja napauta Lisää-painiketta  > Dokumentin asetukset. 
 2. Voit mukauttaa tekstinkäsittelydokumentin marginaaleja vetämällä leipätekstiruudun ympärillä olevia nuolia. Voit muuttaa marginaaleja sivun kaikilla reunoilla.
 3. Jos haluat muuttaa sivun suuntaa, napauta Dokumentin asetukset -painiketta > Dokumentti ja sitten Pysty tai Vaaka.
 4. Jos haluat muuttaa paperin kokoa, napauta Dokumentin asetukset -painiketta  > Dokumentti ja napauta sitten asetusta. Jos haluat tulostaa dokumentin koossa 21,59 × 27,94 cm, valitse Letter. Jos haluat mukautetun koon, napauta Muokattu koko, syötä mitat ja napauta sitten valmis.
 5. Kun olet valmis, napauta Valmis.*

* Jos japani, kiina tai korea on laitteesi ensisijainen kieli tai jos se on lisätty ensisijaiseksi kieleksi, voit ottaa käyttöön myös pystysuoran tekstin dokumentissa kohdassa Dokumentin asetukset. 

Aukeaman käyttäminen

Voit määrittää dokumentin asetteluksi kahden sivun muodostaman aukeaman. Aukeamaksi määritetyissä dokumenteissa voi olla eri ylä- ja alaotsakkeita sekä kantaobjekteja vasemman- ja oikeanpuoleisilla sivuilla. Käytä aukeama-asettelua kirjoissa tai kaksipuolisissa dokumenteissa, jotka haluat tulostaa.

 1. Avaa dokumentti Pages-apissa ja napauta Lisää-painiketta  > Dokumentin asetukset > .
 2. Laita aukeamat päälle.
 3. Jos haluat eri otsikot ja alaotsakkeet vasemman- ja oikeanpuoleisille sivuille:
  • Napauta tekstinkäsittelydokumentissa Lisää-painiketta> Dokumentin asetukset > Dokumentin asetukset -painike  > Osio ja ota sitten Vasen ja oikea ovat erilaisia käyttöön.
  • Napauta sivuasetteludokumentissa Lisää-painiketta> Dokumentin asetukset >  Dokumentin asetukset -painike  ja ota sitten Vasen ja oikea ovat erilaisia käyttöön.
 4. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Voit tarkastella aukeamaa kaksisivuisena aukeamana tai yhtenä sivuna. Napauta Näytä-painiketta Näytä-kuvake  ja ota sitten Kaksi sivua käyttöön tai pois käytöstä.

Ylä- ja alaotsakkeet

Voit päivittää dokumentin ylä- ja alaotsakkeita. Voit myös ottaa ylä- tai alatunnisteet käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Sisällön lisääminen ylä- tai alaotsakkeeseen:

 1. Avaa dokumentti Pages-apissa ja napauta Lisää-painiketta  > Dokumentin asetukset.
 2. Kirjoita tekstiä napauttamalla ylä- tai alaotsakkeen aluetta.

Ylä- tai alaotsakkeen poistaminen:

 1. Napauta Lisää-painiketta > Dokumentin asetukset.
 2. Napauta poistettavaa ylä- tai alaotsaketta ja napauta Poista-painiketta .

Ylä- tai alaotsakkeiden poistaminen käytöstä:

 1. Napauta Lisää-painiketta > Dokumentin asetukset > Dokumentin asetukset -painike  > Dokumentti.
 2. Poista ylä- tai alaotsakkeet käytöstä.

Poistu Dokumentin asetukset -kohdasta napauttamalla Valmis.

Voit muokata ylä- tai alaotsaketta nopeasti dokumentin muokkauksen aikana napauttamalla vain ylä- tai alaotsakkeen tekstiä. Dokumentin asetukset avautuu automaattisesti, jolloin voit muokata ylä- tai alaotsaketta.

Sivunumeroiden lisääminen

 1. Napauta Lisää-painiketta  > Dokumentin asetukset.
 2. Napauta ylä- tai alaotsakkeiden alueita, napauta Sivunumerot ja valitse sitten haluamasi tyyli.
 3. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Pagesin Mac-version käyttäminen

Pagesin Mac-versio on tehokas tekstinkäsittelyohjelma, jossa on kaikki tarvittava dokumenttien luontiin ja muokkaukseen Macilla.

Paperin koon, suunnan ja marginaalien muuttaminen

 1. Klikkaa työkalupalkissa Dokumentti-painiketta  ja klikkaa sitten Dokumentti.
 2. Jos haluat muuttaa paperin koon, klikkaa paperin koon ponnahdusikkunaa kohdassa Tulostin ja paperikoko ja valitse sitten asetus. Jos haluat tulostaa dokumentin koossa 21,59 × 27,94 cm, valitse US Letter. Voit myös määrittää mukautetun paperikoon.
 3. Voit muuttaa sivun suunnan klikkaamalla suuntaa Sivun suunta -kohdassa.
 4. Jos haluat muuttaa tekstinkäsittelydokumentin marginaaleja, klikkaa Dokumentin marginaalit -kohdan nuolia tai syötä arvot Ylä-, Ala-, Vasen- ja Oikea-kohtien viereisiin kenttiin. Tyhjän sivun työpohjan kaikkien marginaalien oletusarvo on 2,54 cm. Jos käytössäsi on eri työpohja, marginaalien koko ei ehkä ole sama.* 

* Jos japani, kiina tai korea on laitteesi ensisijainen kieli tai jos se on lisätty ensisijaiseksi kieleksi, voit ottaa käyttöön myös pystysuoran tekstin dokumentissa.

Aukeaman käyttäminen

Voit määrittää dokumentin asetteluksi kahden sivun muodostaman aukeaman. Aukeamaksi määritetyissä dokumenteissa voi olla eri ylä- ja alaotsakkeita sekä kantaobjekteja vasemman- ja oikeanpuoleisilla sivuilla. Käytä aukeama-asettelua kirjoissa tai kaksipuolisissa dokumenteissa, jotka haluat tulostaa.

 1. Klikkaa tekstinkäsittelydokumentissa Dokumentti-painiketta  > Dokumentti. Klikkaa sivuasetteludokumentissa Dokumentti-painiketta Dokumentti-inspektori.
 2. Valitse Aukeama.
 3. Jos haluat eri alaotsakkeet vasemman- ja oikeanpuoleisille sivuille:
  • Klikkaa tekstinkäsittelydokumentissa Dokumentti-painiketta , klikkaa Osio ja valitse sitten Vasen ja oikea sivu ovat erilaisia.
  • Klikkaa sivuasetteludokumentissa Dokumentti-painiketta  ja valitse sitten Vasen ja oikea sivu ovat erilaisia.

Voit tarkastella aukeamaa kaksisivuisena aukeamana tai yhtenä sivuna. Klikkaa Zoomaa ja sitten Kaksi sivua tai Yksi sivu. Jos tarkastelet dokumenttia kaksisivuisena aukeamana, sovita kaksisivuinen aukeama näytölle pystysuunnassa valitsemalla Sovita aukeamaan.

Ylä- ja alaotsakkeet

Sisällön lisääminen ylä- tai alaotsakkeeseen:

 1. Siirrä kohdistin dokumentin minkä tahansa sivun ylä- tai alaosaan ja odota, kunnes harmaa tekstiruutu ilmestyy. 
 2. Klikkaa tekstiruutua ja ala kirjoittaa.

Ala- ja yläotsake vastaavat edellistä osiota (tekstinkäsittelydokumenteissa) tai edellistä sivua (sivuasetteludokumenteissa). Jos haluat, että kussakin osiossa tai kullakin sivulla on eri ylä- ja alatunnisteet:

 • Klikkaa tekstinkäsittelydokumentissa Dokumentti-painiketta  ja klikkaa sitten Osio. Poista Ylä- ja alaotsakkeet -kohdan ”Edellisen osion mukaan” -valinta.
 • Klikkaa sivuasetteludokumentissa tyhjää kohtaa sivulla (jotta mitään ei valita), klikkaa Muotoile-painiketta  ja poista sitten valinta kohdasta Sovita edelliseen sivuun.

Voit piilottaa ylä- ja alaotsakkeen ensimmäisellä sivulla tekstinkäsittelydokumenteissa:

 1. Klikkaa Dokumentti-painiketta Dokumentti-inspektori ja sitten Osio.
 2. Valitse Ylä- ja alaotsakkeet -kohdassa Kätke osion ensimmäisellä sivulla.

Ylä- tai alaotsakkeen sijainnin muuttaminen tai poistaminen kokonaan:

 1. Klikkaa tekstinkäsittelydokumentissa Dokumentti-painiketta  ja klikkaa sitten Osio. Klikkaa sivuasetteludokumentissa Muotoile-painiketta .
 2. Jos haluat muuttaa tekstinkäsittelydokumentin ylä- tai alaotsakkeen sijainnin, klikkaa Yläotsake- ja Alaotsake-kenttien viereisiä nuolia tai syötä arvot kenttiin. Klikkaa sivuasetteludokumentissa ylä- ja alaotsakkeiden marginaaliosion kenttiä.
 3. Poista ylä- ja alaotsakkeet poistamalla valinta ylä- ja alaotsakkeiden valintaruuduista.

Sivunumeroiden lisääminen

Jos haluat, että sivunumero näkyy joka sivulla samassa paikassa, lisää se ylä- tai alaotsakkeeseen. Voit lisätä sivunumerot tai sivumäärät dokumentin ylä- tai alaotsakkeeseen klikkaamalla harmaata tekstiruutua ja valitsemalla sitten Lisää > Sivunumero.

Sivunumeroinnin tyylin määrittäminen:

 1. Klikkaa tekstinkäsittelydokumenteissa Dokumentti-painiketta  ja klikkaa sitten Osio.
  Klikkaa sivunasetteludokumenteissa tyhjää kohtaa ja näytä Sivun asettelu -inspektori klikkaamalla Muoto.
 2. Klikkaa Sivunumerointi-kohdassa Muoto-ponnahdusvalikkoa, niin voit valita valikosta numerot, roomalaiset numerot, isot kirjaimet tai pienet kirjaimet. 
 3. Voit valita myös sen, haluatko numeroinnin jatkuvan edellisestä osiosta tai alkavan tietystä numerosta.
 4. Jos haluat lisätä dokumenttiin sivumäärän, klikkaa ylä- tai alaotsakkeen tekstiruutua ja valitse Lisää > Sivumäärä.

Päivämäärän ja kellonajan lisääminen

Voit lisätä päivämäärän mihin tahansa dokumentin osaan klikkaamalla tekstiä ja valitsemalla Lisää > Päivä ja aika.

Pages tunnistaa päivämäärän tyylin automaattisesti Macin järjestelmäasetuksista. Lue lisätietoja päivämäärän ja ajan tyylin päivittämisestä.

 

Pagesin iCloud-version käyttäminen

Voit luoda ja muokata dokumentteja verkossa Pagesin iCloud-versiossa. Pagesin iCloud-versiossa on samat dokumentin asetusten valinnat kuin Pagesin Mac-versiossa. Sivunumeroiden lisääminen ja Aukeama-ominaisuuden ottaminen käyttöön Pagesin iCloud-versiossa tapahtuu kuitenkin hieman eri tavalla.

Sivunumeroiden lisääminen

Voit lisätä sivunumeron mihin tahansa dokumentin kohtaan klikkaamalla yläotsaketta, leipätekstiä tai tekstiruutua ja klikkaamalla sitten Kappale-painiketta .

Jos haluat lisätä nykyisen sivunumeron, valitse Sivunumero.

Jos haluat lisätä sivujen kokonaismäärän, valitse Sivumäärä.

Jos haluat muotoilla dokumentin niin, että ne molemmat näkyvät, valitse Sivunumero, kirjoita ”/” ylä- tai alaotsakkeeseen ja lisää sitten sivumäärä.

Aukeamien käyttäminen Pagesin iCloud-versiossa

Voit ottaa käyttöön vastakkaiset sivut Pages for iCloudissa ja määrittää asiakirjasi kaksisivuiseksi näkymäksi, mutta et voi tarkastella sivuja vierekkäin. Jos haluat ottaa aukeamat käyttöön, klikkaa Dokumentin asetukset -painiketta  ja valitse sitten Aukeama.

 

Lisätietoja

Julkaisupäivämäärä: