Dokumentin määrittäminen Pagesissa

Vaihda dokumenttityyppien välillä, muuta marginaaleja, käytä aukeamia ja muuta muita asetuksia iPhonella, iPadilla, iPod touchilla, Macilla tai verkossa osoitteessa iCloud.com.

MacBook Pro ja iPad, joissa on avoinna sama Pages-dokumentti

Määrittäminen Pagesin iPhone- tai iPad-versiossa

Jos haluat määrittää dokumentin iPhonessa tai iPadissa, avaa dokumentti ja varmista, että olet muokkausnäkymässä.

Tekstinkäsittelyn ja sivuasettelun välillä vaihtaminen

Tekstinkäsittelydokumenteissa teksti juoksee sivulta toiselle, joten ne soveltuvat erinomaisesti raporttien ja kirjeiden kaltaisiin dokumentteihin. Sivuasetteludokumenteissa voit järjestellä esimerkiksi tekstilaatikoita ja grafiikkaa haluamallasi tavalla, joten ne soveltuvat hyvin uutiskirjeisiin ja tiedotteisiin. Voit vaihtaa näiden kahden dokumenttityypin välillä:

 1. Kun dokumentti on auki, napauta Lisää-painiketta  ja napauta sitten  Document Setup (Dokumentin asetukset).
 2. Vaihda toiseen dokumenttityyppiin:
  • Jos haluat vaihtaa tekstinkäsittelydokumentista sivuasetteludokumenttiin, napauta Dokumentti ja poista sitten Dokumentin leipäteksti käytöstä. 
  • Jos haluat vaihtaa sivuasettelusta tekstinkäsittelyyn, ota Dokumentin leipäteksti käyttöön.

Marginaalien sekä sivun suunnan ja koon muuttaminen

 1. Kun dokumentti on auki, napauta Lisää-painiketta  ja napauta sitten Document Setup (Dokumentin asetukset). 
 2. Napauta tekstinkäsittelydokumentissa Dokumentti. Jos olet sivuasetteludokumentissa, siirry seuraavaan vaiheeseen.
 3. Jos haluat muuttaa sivun suuntaa, napauta Pysty tai Vaaka.
 4. Jos haluat muuttaa paperikokoa, napauta jotakin Paperikoko-kohdan vaihtoehtoa. Jos haluat tulostaa dokumentin koossa 21,59 × 27,94 cm, valitse Letter. Jos haluat mukautetun koon, napauta Muokattu koko, syötä mitat ja napauta sitten valmis.
 5. Voit mukauttaa tekstinkäsittelydokumentin marginaaleja napauttamalla Lisävalinnat-painiketta ja vetämällä sitten leipätekstilaatikon ympärillä olevia nuolia. Voit muuttaa marginaaleja sivun kaikilla reunoilla.
 6. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Document Setup (Dokumentin asetukset) -kohdassa voit myös ottaa dokumentissa pystysuuntaisen tekstin käyttöön ja vaihtaa dokumentin taustan.

Aukeaman käyttäminen

Voit määrittää dokumentin asetteluksi kahden sivun muodostaman aukeaman. Aukeamaksi määritetyissä dokumenteissa voi olla eri ylä- ja alaotsakkeita sekä kantaobjekteja vasemman- ja oikeanpuoleisilla sivuilla. Käytä aukeama-asettelua kirjoissa tai kaksipuolisissa dokumenteissa, jotka haluat tulostaa.

 1. Kun dokumentti on auki, napauta Lisää-painiketta  ja napauta sitten Document Setup (Dokumentin asetukset).
 2. Napauta tekstinkäsittelydokumentissa Dokumentti ja ota sitten Aukeama käyttöön. Ota sivuasetteludokumentissa Aukeama käyttöön.
 3. Voit asettaa eri ylä- ja alaotsakkeet vasemman- ja oikeanpuoleisille sivuille:
  • Napauta tekstinkäsittelydokumentissa Lisää-painiketta , napauta Document Setup (Dokumentin asetukset) ja napauta sitten Osio. Laita Vasen ja oikea sivu ovat erilaisia -toiminto päälle.
  • Napauta sivuasetteludokumentissa Lisää-painiketta , napauta Document Setup (Dokumentin asetukset) ja ota sitten Aukeama-kytkimen alla oleva Vasen ja oikea ovat erilaisia -toiminto käyttöön.

Voit tarkastella aukeamaa kaksisivuisena aukeamana tai yhtenä sivuna:

 • Napauta iPhonessa Lisää-painiketta  ja laita sitten Kahden sivun näkymä päälle tai pois päältä.
 • Napauta iPadissa Näkymävalinnat-painiketta  ja laita sitten Aukeama päälle tai pois päältä.

Ylä- ja alaotsakkeet

Voit esimerkiksi lisätä tai poistaa ylä- ja alaotsakkeita, näyttää tai kätkeä ne sekä lisätä niihin sisältöä.


Määrittäminen Pagesin Mac-versiossa

Pagesin Mac-versio on tehokas tekstinkäsittelyohjelma, jossa on kaikki tarvittava dokumenttien luontiin ja muokkaukseen Macilla.

Tekstinkäsittelyn ja sivuasettelun välillä vaihtaminen

Tekstinkäsittelydokumenteissa teksti juoksee sivulta toiselle, joten ne soveltuvat erinomaisesti raporttien ja kirjeiden kaltaisiin dokumentteihin. Sivuasetteludokumentteihin voi lisätä tekstilaatikoita ja grafiikkaa, joita voi siirrellä mielensä mukaan, joten ne soveltuvat hyvin uutiskirjeisiin ja tiedotteisiin.

Voit vaihtaa näiden kahden dokumenttityypin välillä:

 • Jos haluat muuntaa tekstinkäsittelydokumentin sivuasetteludokumentiksi, avaa dokumentti ja valitse Tiedosto > Muunna sivuasetteluksi.
 • Jos haluat muuntaa sivuasetteludokumentin tekstinkäsittelydokumentiksi, avaa dokumentti ja valitse Tiedosto > Muunna tekstinkäsittelyksi.

Paperin koon, suunnan ja marginaalien muuttaminen

 1. Klikkaa työkalupalkissa Dokumentti-painiketta  ja klikkaa sitten Dokumentti.
 2. Jos haluat muuttaa paperin koon, klikkaa Paperikoko-ponnahdusikkunaa kohdassa Tulostin ja paperikoko ja valitse sitten asetus. Jos haluat tulostaa dokumentin koossa 21,59 × 27,94 cm, valitse US Letter. Voit myös asettaa mukautetun paperikoon.
 3. Voit muuttaa sivun suunnan klikkaamalla suuntaa Sivun suunta -kohdassa.
 4. Jos haluat muuttaa tekstinkäsittelydokumentin marginaaleja, klikkaa Dokumentin marginaalit -kohdan nuolia tai syötä arvot Ylä-, Ala-, Vasen- ja Oikea-kohtien viereisiin kenttiin. Tyhjän sivun työpohjan kaikkien marginaalien oletusarvo on 2,54 cm. Jos käytössäsi on eri työpohja, marginaalien koko ei ehkä ole sama.* 

* Jos japani, kiina tai korea on laitteesi ensisijainen kieli tai jos se on lisätty ensisijaiseksi kieleksi, voit ottaa käyttöön myös pystysuoran tekstin dokumentissa.

Aukeaman käyttäminen

Voit määrittää dokumentin asetteluksi kahden sivun muodostaman aukeaman. Aukeamaksi määritetyissä dokumenteissa voi olla eri ylä- ja alaotsakkeita sekä kantaobjekteja vasemman- ja oikeanpuoleisilla sivuilla. Käytä aukeama-asettelua kirjoissa tai kaksipuolisissa dokumenteissa, jotka haluat tulostaa.

Tyhjä Pages-dokumentti, jossa Aukeama valittuna

 1. Klikkaa tekstinkäsittelydokumentissa Dokumentti-painiketta  ja sitten Dokumentti. Klikkaa sivuasetteludokumentissa Dokumentti-painiketta .
 2. Valitse Aukeama.
 3. Jos haluat eri alaotsakkeet vasemman- ja oikeanpuoleisille sivuille:
  • Klikkaa tekstinkäsittelydokumentissa Dokumentti-painiketta , klikkaa Osio ja valitse sitten Vasen ja oikea sivu ovat erilaisia.
  • Klikkaa sivuasetteludokumentissa Dokumentti-painiketta  ja valitse sitten Vasen ja oikea sivu ovat erilaisia.

Voit tarkastella aukeamaa kaksisivuisena aukeamana tai yhtenä sivuna. Klikkaa Zoomaa ja sitten Kaksi sivua tai Yksi sivu. Jos tarkastelet dokumenttia kaksisivuisena aukeamana, sovita kaksisivuinen aukeama näytölle pystysuunnassa valitsemalla Sovita aukeamaan.

Ylä- ja alaotsakkeet

Voit esimerkiksi lisätä tai poistaa ylä- ja alaotsakkeita, näyttää tai kätkeä ne sekä lisätä niihin sisältöä. Lue, miten ylä- ja alaotsakkeita käytetään Macissa.

Sivunumeroiden lisääminen

Jos haluat, että sivunumero näkyy joka sivulla samassa paikassa, lisää se ylä- tai alaotsakkeeseen. Voit lisätä sivunumerot tai sivumäärät dokumentin ylä- tai alaotsakkeeseen – klikkaa harmaata tekstilaatikkoa ja sitten Lisää > Sivunumero.

Kun olet lisännyt sivunumerot, voit muuttaa aloitusnumeroa ja numerointityyliä:

 1. Klikkaa tekstinkäsittelydokumentissa Dokumentti-painiketta  ja klikkaa sitten Osio. Klikkaa sivuasetteludokumentissa tyhjää kohtaa ja näytä sitten Sivun asettelu -inspektori klikkaamalla Muoto-painiketta .
 2. Klikkaa Sivunumerointi-kohdassa Muoto-ponnahdusvalikkoa, niin voit valita valikosta numerot, roomalaiset numerot, isot kirjaimet tai pienet kirjaimet. 
 3. Voit valita myös sen, haluatko numeroinnin jatkuvan edellisestä osiosta tai alkavan tietystä numerosta.
 4. Jos haluat lisätä dokumenttiin sivumäärän, klikkaa ylä- tai alaotsakkeen tekstiruutua ja valitse Lisää > Sivumäärä.

Päivämäärän ja kellonajan lisääminen

Voit lisätä päivämäärän mihin tahansa dokumentin osaan – klikkaa tekstiä ja valitse Lisää > Päivämäärä ja aika.

Pages tunnistaa päivämäärän tyylin automaattisesti Macin järjestelmäasetuksista. Lue lisätietoja päivämäärän ja ajan tyylin päivittämisestä.


Määrittäminen Pagesin iCloud-versiossa

Voit luoda ja muokata dokumentteja verkossa Pagesin iCloud-versiossa. Pagesin iCloud-versiossa on samat dokumentin asetusten valinnat kuin Pagesin Mac-versiossa. Sivunumeroiden lisääminen ja Aukeama-ominaisuuden ottaminen käyttöön Pagesin iCloud-versiossa tapahtuu kuitenkin hieman eri tavalla.

Sivunumeroiden lisääminen

Voit lisätä sivunumeron mihin tahansa dokumentin kohtaan klikkaamalla yläotsaketta, leipätekstiä tai tekstilaatikkoa ja klikkaamalla sitten Lisää-painiketta .

Safarin selainikkuna osoitteessa iCloud.com, tyhjä dokumentti avoinna ja Lisää-valikon kohta Sivunumero korostettuna

 • Jos haluat lisätä nykyisen sivunumeron, valitse Sivunumero.
 • Jos haluat lisätä sivujen kokonaismäärän, valitse Sivumäärä.
 • Jos haluat muotoilla dokumentin niin, että ne molemmat näkyvät, valitse Sivunumero, kirjoita ”/” ylä- tai alaotsakkeeseen ja lisää sitten sivumäärä.

Aukeamien käyttäminen Pagesin iCloud-versiossa

Voit ottaa käyttöön vastakkaiset sivut Pagesin iCloud-versiossa ja määrittää asiakirjasi kaksisivuiseksi näkymäksi, mutta et voi tarkastella sivuja vierekkäin. Jos haluat ottaa aukeamat käyttöön, klikkaa Dokumentti-painiketta  ja valitse sitten Aukeama.

 


Lisätietoja

Julkaisupäivämäärä: