Dokumentin määrittäminen Pagesissa

Vaihda dokumenttityyppien välillä, muuta marginaaleja, käytä aukeamia ja muuta muita asetuksia iPhonella, iPadilla, iPod touchilla, Macilla tai verkossa osoitteessa iCloud.com.

 

Käyttöönotto Pagesin iPhone- tai iPad-versiossa

iPhonen tai iPadin Pages-versio on tehokas tekstinkäsittelyohjelma, jossa on kaikki tarvittava dokumenttien luontiin ja muokkaukseen.

Tekstinkäsittelyn ja sivuasettelun välillä vaihtaminen

Tekstinkäsittelydokumenteissa teksti juoksee sivulta toiselle, joten ne soveltuvat erinomaisesti raporttien ja kirjeiden kaltaisiin dokumentteihin. Sivuasetteludokumenteissa voit järjestellä esimerkiksi tekstilaatikoita ja grafiikkaa haluamallasi tavalla, joten ne soveltuvat hyvin uutiskirjeisiin ja tiedotteisiin. Voit vaihtaa näiden kahden dokumenttityypin välillä:

 1. Kun dokumentti on auki Pages-apissa, napauta Lisää-painiketta , napauta Dokumentin asetukset ja sitten Dokumentin asetukset -painiketta .
 2. Ota käyttöön Dokumentin leipäteksti tekstinkäsittelydokumentteja varten. Ota Dokumentin leipäteksti pois käytöstä sivuasetteludokumentteja varten.

Marginaalien sekä sivun suunnan ja koon muuttaminen

 1. Avaa dokumentti Pages-apissa.
 2. Napauta Lisää-painiketta  ja sitten Dokumentin asetukset. 
 3. Voit mukauttaa tekstinkäsittelydokumentin marginaaleja vetämällä leipätekstiruudun ympärillä olevia nuolia. Voit muuttaa marginaaleja sivun kaikilla reunoilla.
 4. Jos haluat muuttaa sivun suuntaa, napauta Dokumentin asetukset -painiketta , napauta Dokumentti ja sitten Pystysuunta tai Vaakasuunta.
 5. Jos haluat muuttaa paperin kokoa, napauta Dokumentin asetukset -painiketta , napauta Dokumentti ja sitten asetusta. Jos haluat tulostaa dokumentin koossa 21,59 × 27,94 cm, valitse Letter. Jos haluat mukautetun koon, napauta Muokattu koko, syötä mitat ja napauta sitten valmis.
 6. Kun olet valmis, napauta Valmis.*

* Jos japani, kiina tai korea on laitteesi ensisijainen kieli tai jos se on lisätty ensisijaiseksi kieleksi, voit ottaa käyttöön myös pystysuoran tekstin dokumentissa kohdassa Dokumentin asetukset. 

Aukeaman käyttäminen

Voit määrittää dokumentin asetteluksi kahden sivun muodostaman aukeaman. Aukeamaksi määritetyissä dokumenteissa voi olla eri ylä- ja alaotsakkeita sekä kantaobjekteja vasemman- ja oikeanpuoleisilla sivuilla. Käytä aukeama-asettelua kirjoissa tai kaksipuolisissa dokumenteissa, jotka haluat tulostaa.

 1. Avaa dokumentti Pages-apissa, napauta Lisää-painiketta , napauta Dokumentin asetukset ja sitten Dokumentin asetukset -painiketta .
 2. Laita aukeamat päälle.
 3. Jos haluat eri otsikot ja alaotsakkeet vasemman- ja oikeanpuoleisille sivuille:
  • Napauta tekstinkäsittelydokumentissa Lisää-painiketta , napauta Dokumentin asetukset, sitten Dokumentin asetukset -painiketta  ja lopuksi Osio. Ota käyttöön Vasen ja oikea ovat erilaisia.
  • Napauta sivuasetteludokumentissa Lisää-painiketta , napauta Dokumentin asetukset ja sitten Dokumentin asetukset -painiketta . Ota käyttöön Vasen ja oikea ovat erilaisia.
 4. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Voit tarkastella aukeamaa kaksisivuisena aukeamana tai yhtenä sivuna. Napauta Näytä-kuvaketta , ja ota sitten Kaksi sivua käyttöön tai poista se käytöstä.

Ylä- ja alaotsakkeet

Voit esimerkiksi lisätä tai poistaa ylä- ja alaotsakkeita, näyttää tai kätkeä ne sekä lisätä niihin sisältöä.


Käyttöönotto Pagesin Mac-versiossa

Pagesin Mac-versio on tehokas tekstinkäsittelyohjelma, jossa on kaikki tarvittava dokumenttien luontiin ja muokkaukseen Macilla.

Tekstinkäsittelyn ja sivuasettelun välillä vaihtaminen

Tekstinkäsittelydokumenteissa teksti juoksee sivulta toiselle, joten ne soveltuvat erinomaisesti raporttien ja kirjeiden kaltaisiin dokumentteihin. Sivuasetteludokumentteihin voi lisätä tekstilaatikoita ja grafiikkaa, joita voi siirrellä mielensä mukaan, joten ne soveltuvat hyvin uutiskirjeisiin ja tiedotteisiin.

Voit vaihtaa näiden kahden dokumenttityypin välillä:

 • Jos haluat muuntaa tekstinkäsittelydokumentin sivuasetteludokumentiksi, avaa dokumentti ja valitse Tiedosto > Muunna sivuasetteluksi.
 • Jos haluat muuntaa sivuasetteludokumentin tekstinkäsittelydokumentiksi, avaa dokumentti ja valitse Tiedosto > Muunna tekstinkäsittelyksi.

Paperin koon, suunnan ja marginaalien muuttaminen

 1. Klikkaa työkalupalkissa Dokumentti-painiketta  ja klikkaa sitten Dokumentti.
 2. Jos haluat muuttaa paperin koon, klikkaa paperin koon ponnahdusikkunaa kohdassa Tulostin ja paperikoko ja valitse sitten asetus. Jos haluat tulostaa dokumentin koossa 21,59 × 27,94 cm, valitse US Letter. Voit myös asettaa mukautetun paperikoon.
 3. Voit muuttaa sivun suunnan klikkaamalla suuntaa Sivun suunta -kohdassa.
 4. Jos haluat muuttaa tekstinkäsittelydokumentin marginaaleja, klikkaa Dokumentin marginaalit -kohdan nuolia tai syötä arvot Ylä-, Ala-, Vasen- ja Oikea-kohtien viereisiin kenttiin. Tyhjän sivun työpohjan kaikkien marginaalien oletusarvo on 2,54 cm. Jos käytössäsi on eri työpohja, marginaalien koko ei ehkä ole sama.* 

* Jos japani, kiina tai korea on laitteesi ensisijainen kieli tai jos se on lisätty ensisijaiseksi kieleksi, voit ottaa käyttöön myös pystysuoran tekstin dokumentissa.

Aukeaman käyttäminen

Voit määrittää dokumentin asetteluksi kahden sivun muodostaman aukeaman. Aukeamaksi määritetyissä dokumenteissa voi olla eri ylä- ja alaotsakkeita sekä kantaobjekteja vasemman- ja oikeanpuoleisilla sivuilla. Käytä aukeama-asettelua kirjoissa tai kaksipuolisissa dokumenteissa, jotka haluat tulostaa.

 1. Klikkaa tekstinkäsittelydokumentissa Dokumentti-painiketta  ja sitten Dokumentti. Klikkaa sivuasetteludokumentissa Dokumentti-painiketta Dokumentti-inspektori.
 2. Valitse Aukeama.
 3. Jos haluat eri alaotsakkeet vasemman- ja oikeanpuoleisille sivuille:
  • Klikkaa tekstinkäsittelydokumentissa Dokumentti-painiketta , klikkaa Osio ja valitse sitten Vasen ja oikea sivu ovat erilaisia.
  • Klikkaa sivuasetteludokumentissa Dokumentti-painiketta  ja valitse sitten Vasen ja oikea sivu ovat erilaisia.

Voit tarkastella aukeamaa kaksisivuisena aukeamana tai yhtenä sivuna. Klikkaa Zoomaa ja sitten Kaksi sivua tai Yksi sivu. Jos tarkastelet dokumenttia kaksisivuisena aukeamana, sovita kaksisivuinen aukeama näytölle pystysuunnassa valitsemalla Sovita aukeamaan.

Ylä- ja alaotsakkeet

Voit esimerkiksi lisätä tai poistaa ylä- ja alaotsakkeita, näyttää tai kätkeä ne sekä lisätä niihin sisältöä. Lue, miten ylä- ja alaotsakkeita käytetään Macissa.

Sivunumeroiden lisääminen

Jos haluat, että sivunumero näkyy joka sivulla samassa paikassa, lisää se ylä- tai alaotsakkeeseen. Voit lisätä sivunumerot tai sivumäärät dokumentin ylä- tai alaotsakkeeseen – klikkaa harmaata tekstilaatikkoa ja sitten Lisää > Sivunumero.

Sivunumeroinnin tyylin määrittäminen:

 1. Klikkaa tekstinkäsittelydokumenteissa Dokumentti-painiketta  ja klikkaa sitten Osio.
  Klikkaa sivunasetteludokumenteissa tyhjää kohtaa ja näytä Sivun asettelu -inspektori klikkaamalla Muoto.
 2. Klikkaa Sivunumerointi-kohdassa Muoto-ponnahdusvalikkoa, niin voit valita valikosta numerot, roomalaiset numerot, isot kirjaimet tai pienet kirjaimet. 
 3. Voit valita myös sen, haluatko numeroinnin jatkuvan edellisestä osiosta tai alkavan tietystä numerosta.
 4. Jos haluat lisätä dokumenttiin sivumäärän, klikkaa ylä- tai alaotsakkeen tekstiruutua ja valitse Lisää > Sivumäärä.

Päivämäärän ja kellonajan lisääminen

Voit lisätä päivämäärän mihin tahansa dokumentin osaan – klikkaa tekstiä ja valitse Lisää > Päivämäärä ja aika.

Pages tunnistaa päivämäärän tyylin automaattisesti Macin järjestelmäasetuksista. Lue lisätietoja päivämäärän ja ajan tyylin päivittämisestä.


Käyttöönotto Pagesin iCloud-versiossa

Voit luoda ja muokata dokumentteja verkossa Pagesin iCloud-versiossa. Pagesin iCloud-versiossa on samat dokumentin asetusten valinnat kuin Pagesin Mac-versiossa. Sivunumeroiden lisääminen ja Aukeama-ominaisuuden ottaminen käyttöön Pagesin iCloud-versiossa tapahtuu kuitenkin hieman eri tavalla.

Sivunumeroiden lisääminen

Voit lisätä sivunumeron mihin tahansa dokumentin kohtaan klikkaamalla yläotsaketta, leipätekstiä tai tekstilaatikkoa ja klikkaamalla sitten Kappale-painiketta .

Jos haluat lisätä nykyisen sivunumeron, valitse Sivunumero.

Jos haluat lisätä sivujen kokonaismäärän, valitse Sivumäärä.

Jos haluat muotoilla dokumentin niin, että ne molemmat näkyvät, valitse Sivunumero, kirjoita ”/” ylä- tai alaotsakkeeseen ja lisää sitten sivumäärä.

Aukeamien käyttäminen Pagesin iCloud-versiossa

Voit ottaa käyttöön vastakkaiset sivut Pagesin iCloud-versiossa ja määrittää asiakirjasi kaksisivuiseksi näkymäksi, mutta et voi tarkastella sivuja vierekkäin. Jos haluat ottaa aukeamat käyttöön, klikkaa Dokumentin asetukset -painiketta  ja valitse sitten Aukeama.

 


Lisätietoja

Julkaisupäivämäärä: