Tietoja iTunes U:n suojauksesta ja tietosuojasta

Apple suhtautuu tietoturvaan ja yksityisyyteen erittäin vakavasti. iTunes U:ssa käytetään alan standardien mukaisia suojauskäytäntöjä, ja käyttäjätiedot suojataan tiukkojen menettelytapojen avulla.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten kurssi- ja muut tietosi on suojattu iTunes U:ssa. Tutustu tämän artikkelin lisäksi myös Applen tietosuojakäytäntöön.

Tietoturva

Palautetut kotitehtävät, yksityiset keskustelut ja arvosanat on suojattu iTunes U:ssa. iTunes U salaa internetin välityksellä lähetetyt tiedot, tallentaa ne salattuna palvelimelle ja suorittaa todentamisen suojaustunnusten avulla. Käyttäjätiedot on siis suojattu luvattomalta käytöltä, kun niitä lähetetään ja kun niitä säilytetään Applen palvelimilla. iTunes U:ssa käytetään vähintään 128-bittistä AES-salausta (samaa käyttävät myös merkittävät rahoituslaitokset).

iTunes U:ssa säilytettävien tietojen omistajuus

Oppilaitos, opettaja tai oppilas omistaa antamansa tiedot ja pysyy niiden hallinnoijana. Apple ainoastaan käsittelee kotitehtäviä, arvosanoja ja muita palvelun käytön yhteydessä annettuja tietoja.

Tietojen säilytysaika iTunes U:ssa

iTunes U säilyttää tiedot niin kauan kuin kurssi tai kokoelma on olemassa. Kun kurssi tai kokoelma poistetaan, myös kaikki siihen liittyvät tiedot poistetaan. Käyttäjän laitteessa olevat paikalliset tiedot pysyvät hänen käytettävissään.

Tietojen poistaminen Applen järjestelmistä

Kun opettaja poistaa oppilaan kurssilta, Apple poistaa järjestelmistään kaikki oppilaan luomat kurssimateriaalit ja keskustelut sekä oppilaan ja opettajan väliset yksityiset keskustelut.

Todennus suojaustunnuksilla

Kun iTunes U:ta käytetään iTunes U -ohjelmalla, suojaustunnusten ansiosta salasanaa ei tarvitse tallentaa laitteisiin ja tietokoneisiin. Kun iTunes U:ta käytetään verkkoselaimella, käyttäjätunnukset ja salasanat lähetetään salatun TLS-yhteyden kautta.

Vahvat salasanat

iTunes U:n kanssa käytetyn Apple ID:n salasanassa tulee olla vähintään kahdeksan merkkiä, joiden joukossa tulee olla yksi numero sekä yksi iso ja yksi pieni kirjain. Vahvan salasanan käyttäminen on paras keino pitää tiedot turvassa. Lue lisätietoja vahvan salasanan luomisesta.

Tietosuoja

Apple on täysin sitoutunut suojaamaan käyttäjien yksityisyyttä. Applen tietosuojakäytännössä kerrotaan, miten Apple kerää, käyttää, luovuttaa, siirtää ja säilyttää käyttäjien tietoja. iTunes U noudattaa tätä käytäntöä, ja lisäksi siinä on seuraavat tietosuojaominaisuudet:

  • iTunes U -tietoja säilytetään eri tietokannassa kuin muunlaisia iTunes-tietoja.
  • iTunes U -tietoja käytetään ainoastaan palvelun tarjoamiseen.
  • iTunes U -tietoja ei koskaan käytetä mainontaan.
  • iTunesissa säilytettäviä tilitietoja koskevat Applen normaalit tietosuojakäytännöt.
  • Käyttäjien ja opettajien tietoihin pääsevät vain ne Applen työntekijät, joiden on päästävä niihin palvelun tukemista varten.

Tiedot poistetaan pyynnön jälkeen välittömästi

Kun käyttäjä pyytää iTunes U -tietojen poistoa, tiedot poistetaan välittömästi. Käyttäjän laitteessa olevat paikalliset iTunes U -tiedot pysyvät hänen käytettävissään.

Koulujen tietosuojavelvoitteiden noudattaminen

iTunes U myös auttaa kouluja täyttämään tietosuojavelvoitteet alle 18-vuotiaita oppilaita kohtaan. Apple ei koskaan käytä oppilaiden tietoja markkinointiin tai kohdistettuun mainontaan. Apple ei myöskään koskaan myy oppilaiden tietoja eikä luovuta niitä kolmansille osapuolille.

Student Privacy Pledge

Apple on allekirjoittanut Student Privacy Pledge -sitoumuksen, mikä vahvistaa sitoumustamme suojata tietoja, joita oppilaat, vanhemmat ja opettajat jakavat kouluissa.

Vaatimustenmukaisuus

Kansainvälinen tiedonsiirto

Apple on kansainvälinen yritys, jolla on useita oikeussubjekteja eri lainsäädäntöalueilla. Ne vastaavat henkilötiedoista, joita ne keräävät ja joita Apple Inc. käsittelee niiden puolesta. Apple käyttää hyväksyttyjä mallisopimuslausekkeita Euroopan talousalueella ja Sveitsissä kerättyjen henkilötietojen kansainvälistä siirtoa varten. Apple noudattaa APECin (Asia-Pacific Economic Cooperation) Cross Border Privacy Rules -järjestelmää. APECin CBPR-järjestelmä tarjoaa organisaatioille kehyksen, jonka avulla ne voivat varmistaa järjestelmään osallistuvilla APEC-talousalueilla siirrettävien henkilökohtaisten tietojen suojauksen.

Lainvalvontaviranomaiset

Apple luovuttaa iTunes U -tietoja lainvalvontaviranomaisille vain lain niin edellyttäessä. Jos lainvalvontaviranomaiset pyytävät Applelta pääsyä iTunes U -tietoihin, Apple pyrkii ohjaamaan kyseisen viraston pyytämään tietoja suoraan pyyntöön liittyvältä oppilaitokselta, opettajalta tai oppilaalta. Jos lainvalvontaviranomaiset vaativat Applea luovuttamaan iTunes U -tietoja, Apple ilmoittaa tästä viipymättä asianomaiselle käyttäjälle ja toimittaa kopion määräyksestä, ellei laki kiellä toimimasta näin.

Kolmannet osapuolet

Jos Apple saa iTunes U -tietoja koskevan pyynnön kolmannelta osapuolelta (esimerkiksi pyynnön saada oppilastietoja), Apple ilmoittaa tästä viipymättä oppilaitokselle, opettajalle tai oppilaalle, ellei laki kiellä toimimasta näin. Jos Applen ei lain mukaan tarvitse luovuttaa iTunes U -tietoja, Apple hylkää pyynnön.

Jos pyyntö on pätevä ja Apple saattaa joutua luovuttamaan pyydetyt tiedot, Apple pyrkii ohjaamaan kolmannen osapuolen hankkimaan tiedot suoraan pyyntöön liittyvältä oppilaitokselta, opettajalta tai oppilaalta. Tätä varten Apple saattaa luovuttaa perusyhteystiedot kolmannelle osapuolelle.     

Viranomaisten pyynnöt

Lue lisätietoja siitä, miten Apple käsittelee viranomaisten esittämiä tietopyyntöjä.

Saatavuus

Lukukauden päätyttyä

Oppilaitos tai opettaja hallinnoi iTunes U:n käytön aikana kerättyjä tietoja (kuten kotitehtäviä tai arvosanoja). Oppilaitos tai opettaja voi poistaa ne lukukauden päätteeksi tai milloin tahansa.

Kun tiedot on poistettu Applen järjestelmistä, ne eivät enää ole saatavilla. Käyttäjän laitteessa olevat paikalliset tiedot pysyvät hänen käytettävissään.  

Palvelun ongelmat tai käyttökatkot

Apple ymmärtää luotettavan palvelun tärkeyden ja pyrkii ilmoittamaan mahdollisista käyttökatkoista liiketoiminnan kannalta kohtuullisesti etukäteen. Näet iTunes U:n järjestelmän tilan Applen järjestelmän tila -sivulta.

Tuen saaminen

Ohjeita iTunes U:n käyttöön ja tukea on saatavilla iTunes U:n tukisivulta.

Julkaisupäivämäärä: