Vastaamaton DNS-palvelin tai virheelliset DNS-määritykset voivat aiheuttaa pitkän viiveen verkkosivujen latautumisessa

Jos verkkosivut eivät lataudu normaalilla nopeudella, ongelma saattaa johtua DNS-määrityksistä.

Tämä artikkeli on arkistoitu eikä Apple enää päivitä sitä.

Jos DNS-määrityksissä on ongelma ja verkkosivustolle yritetään päästä sen DNS-nimellä (esimerkiksi www.apple.com), yhteys saattaa vaikuttaa hitaammalta kuin käytettäessä sivustoa sen numeerisella IP-osoitteella (kuten http://17.172.224.47). Alla on esitetty kaksi mahdollista syytä ongelmaan.

DNS-määritykset

Käytät ehkä DNS-palvelinta, joka ei vastaa, tai DNS-asetukset on määritetty väärin. DNS-palvelin muuntaa nimen numeeriseksi IP-osoitteeksi (kuten www.apple.comin sen numeeriseksi vastineeksi 17.172.224.47). IP-osoitteeseen voidaan muodostaa yhteys ilman viivettä, koska tällöin DNS-palvelinta ei käytetä. Seuraavassa on neljä skenaariota, joissa oire saattaa esiintyä:

  • Verkkoasetuksissa on määritetty vähintään kaksi DNS-palvelinta (mahdollisesti verkon ylläpitäjän tai internet-palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti), mutta luettelon ensimmäinen palvelin on virheellinen tai se ei vastaa. Viivettä esiintyy, kun Mac odottaa ensimmäisen palvelimen vastausta, ennen kuin se siirtyy luettelossa seuraavana olevaan DNS-palvelimeen. Varmista, että DNS-osoitteet on syötetty oikein. DNS-osoitteiden järjestyksen muuttaminen saattaa parantaa suorituskykyä. Jos verkon ylläpitäjä suosittelee ensisijaisen palvelimen käyttämistä, voit siirtyä takaisin alkuperäiseen järjestykseen, kun ongelma ensisijaisen palvelimen kanssa on ratkennut.
  • DNS-palvelun asetukset saatetaan määrittää verkossa automaattisesti ilman, että DNS-osoitteita tarvitsee määrittää tietokoneeseen käsin. Jos olet antanut väärän tai vanhan DNS-osoitteen, tietokone saattaa odottaa väärän osoitteen vastausta (aikakatkaisu) ennen automaattista havaitsemista.
  • DNS-palvelinta ei ole yksilöity, eikä verkko tarjoa palvelun automaattista havaitsemista. Tässä tapauksessa yhteys voidaan muodostaa ainoastaan IP-osoitteen avulla. Verkkosivut eivät lataudu lainkaan DNS-nimen kautta.

Varmista verkon ylläpitäjältä tai internet-palveluntarjoajalta, että DNS-tiedot ovat oikein. Jos internet-palveluntarjoaja antaa vain yhden DNS-osoitteen, pyydä toista osoitetta niitä tilanteita varten, jolloin ensimmäinen ei toimi.

Kun osoitteet ovat tiedossa, toimi seuraavasti muuttaaksesi DNS-tietoja. Kun nämä toimenpiteet on suoritettu, jotkin internet-ohjelmat täytyy mahdollisesti käynnistää uudelleen, jotta ne toimisivat jälleen normaalisti.

  1. Valitse Omenavalikosta Järjestelmäasetukset. Klikkaa sitten Verkko.
  2. Valitse liitäntä, jota käytetään internet-yhteyden muodostamiseen (kuten Ethernet tai Wi-Fi).
  3. Klikkaa Lisävalinnat-painiketta.
  4. Klikkaa DNS-välilehteä.
  5. Lisää tai poista DNS-palvelimen IP-osoite ikkunan DNS-palvelimet-osassa klikkaamalla Lisää (+)- tai Poista (–) -painiketta. Jos käytössä on useita DNS-palvelimia, voit muuttaa niiden järjestystä vetämällä IP-osoitteita.

Verkon vaihtaminen

Saattaa kestää hetken, ennen kuin yhteys muodostuu ensimmäistä kertaa, kun verkkoa on vaihdettu kannettavassa tietokoneessa. MacBookia saatetaan esimerkiksi käyttää Wi-Fin kautta kotona ja sitten se viedään kouluun tai työpaikalle, missä käytetään Ethernet-yhteyttä. Mac käyttää oletusarvoisesti yksiä internet-asetuksia (tunnetaan nimellä ”sijainti”) nimeltään Automaattinen. Se etsii tietokoneen verkkoliitäntöjä, kunnes löytää sellaisen, joka on yhdistettynä internetiin. Saattaa kestää hetken, kun tietokone määrittää, missä verkossa se on. Voit määrittää, johtuuko ongelma tästä, luomalla sijainnin, jossa on vain yksi verkkoliitäntä. 

Jos ongelmat jatkuvat näiden toimenpiteiden jälkeen, harkitse mahdollisten manuaalisesti syötettyjen DNS-osoitteiden poistamista Verkko-asetuspaneelissa. Valitse osoite ja sitten Poista (-) -painike. (Jos osoite on himmennetty, sitä ei voi poistaa.)

Julkaisupäivämäärä: