Komentojen antaminen Macille sanelukomennoilla

Sanelukomennot-toiminnon avulla voit pyytää Macia suorittamaan joitakin toimintoja puhumalla.

Kun otat Sanelun käyttöön, voit tehdä muutakin kuin syöttää tekstiä Macille äänesi avulla. Voit ohjata Macin toimintoja myös sanelukomennoilla, kuten "Peru tuo" ja "Valitse edellinen lause".

Sanelukomentojen ottaminen käyttöön

Useimmat sanelukomennot otetaan automaattisesti käyttöön, kun laitat Parannettu sanelu -toiminnon päälle:

 1. Valitse Omenavalikko () > Järjestelmäasetukset, klikkaa Näppäimistö ja klikkaa sitten Sanelu.
 2. Ota Sanelu käyttöön ja valitse sitten Käytä parannettua sanelua.

Voit nyt avata komentojen luettelon ja valita komennot, joita haluat käyttää: 

 1. Valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset ja klikkaa Käyttöapuasetukset.
 2. Valitse vasemmalla olevista käyttöapuluokista Sanelu. Klikkaa sitten Sanelukomennot-painiketta.
 3. Näyttöön tulee sanelukomentojen luettelo. Voit ottaa komennot käyttöön tai poistaa ne käytöstä valintaneliöiden avulla. Napsauttamalla komentoa voit tarkistaa, mitkä ilmaukset toimivat kyseisen komennon kanssa. ”Peru tuo” toimii esimerkiksi useiden ilmausten kanssa, joihin kuuluvat muun muassa ”Peru tämä” ja ”Hylkää tuo”. 

  Saat lisäkomentoja käyttöön valitsemalla Ota lisäkomennot käyttöön.

Sanelukomentojen käyttäminen

Jos haluat käyttää komentoja, jotka olet ottanut käyttöön, varmista ensin, että Mac kuuntelee sanelukomentoja:

 • Aloita sanelu painamalla näppäinoikotietä. Oletusoikotie on Fn Fn (paina Fn-näppäintä kaksi kertaa).
 • Voit myös ottaa käyttöön Sanelukomennot-painikkeen vieressä olevan ”Ota käyttöön sanelun avainlause” -asetuksen. Voit sen jälkeen lausua sanelun avainlauseen ilmoittaaksesi Macille, että avainlauseen jälkeen lausuttava ilmaus on sanelukomento.

Lausu sen jälkeen jokin sanelukomennon kanssa toimiva ilmaus. Sanomalla "Näytä komennot" voit myös avata ikkunan, jossa näkyvät kaikki käytettävissä olevat sanelukomennot.

Omien komentojen luominen

Kun olet valinnut ”Ota lisäkomennot käyttöön”, komentojen luettelon alle ilmestyy Lisää -painike.

 1. Klikkaa Lisää  -painiketta, jos haluat lisätä ”määrittämättömän komennon” komentojen luetteloon.
 2. Valitse määrittämätön komento klikkaamalla sitä ja määritä sitten seuraavat asetukset:
  • Kun sanon: kirjoita sana tai ilmaus, jonka haluat lausua toiminnon suorittamista varten.
  • Käytettäessä: valitse, suorittaako Mac toiminnon vain silloin, kun käytät tiettyä ohjelmaa.
  • Suorita: valitse suoritettava toiminto. Voit avata Finderin kohteen, avata URL-osoitteen, liittää tietoja leikepöydältä, painaa näppäinoikotietä, valita valikkokohteen tai suorittaa Automator-työnkulun.  

Lisätietoja sanelusta saat valitsemalla Finderin valikkoriviltä Ohjeen ja tekemällä haun sanalla ”sanelu”.

Julkaisupäivämäärä: