Humanware Brailliant BI -näytön käyttäminen VoiceOverin kanssa

Kun Humanware Brailliant BI -pistekirjoitusnäyttöä käytetään VoiceOverin kanssa iPhonessa, iPadissa tai iPod touchissa, navigointiin voi käyttää seuraavia laitekohtaisia näppäinkomentoja.

Voit käyttää Humanware Brailliant BI 32- ja Brailliant BI 40 -mallien kanssa seuraavia komentoja. Jotta näyttösi käyttäisi oikeaa taulukkoa, varmista, että laitteeseen on asennettu iOS:n uusin versio.

Siirtyminen

VoiceOver-toiminto Näytön näppäin
Siirry edelliseen kohteeseen Ylös tai C1
Siirry seuraavaan kohteeseen Alas tai C4
Siirry ensimmäiseen kohteeseen C1 + C2 + C3
Siirry viimeiseen kohteeseen C4 + C5 + C6
Siirry tilapalkkiin C2 + C3 + C4
Siirry Ilmoituskeskukseen C4 + C6
Siirry Ohjauskeskukseen C2 + C5
Aktivoi Takaisin-painikkeen, jos sellainen on C1 + C2

Vieritys

VoiceOver-toiminto Näytön näppäin
Vieritä yksi sivu vasemmalle C2 + C4 + C6
Vieritä yksi sivu oikealle C1 + C3 + C5
Vieritä yksi sivu ylöspäin C3 + C4 + C5 + C6
Vieritä yksi sivu alaspäin C1 + C4 + C5 + C6

Roottori

VoiceOver-toiminto Näytön näppäin
Siirry edelliseen kohteeseen roottoriasetusta käyttäen Ylös + vasemmalle tai C3
Siirry seuraavaan kohteeseen roottoriasetusta käyttäen Oikealle + alas tai C6
Valitse edellinen roottoriasetus C2 + C3
Valitse seuraava roottoriasetus C5 + C6

Vuorovaikutus

VoiceOver-toiminto Näytön näppäin
Kaksoisnapauta valittua kohdetta Reititin
Valitse sormen alla oleva kohde C3 + C6
Aktivoi Koti-painikkeen C1 + C2 + C5
Aktivoi poistonäppäimen C1 + C4 + C5
Aktivoi rivinvaihtonäppäimen C1 + C5
Aktivoi äänenvoimakkuuden lisäyspainikkeen C3 + C4 + C5
Aktivoi äänenvoimakkuuden vähentämispainikkeen C1 + C2 + C6
Aktivoi levynpoistonäppäimen C1 + C4 + C6

Lukeminen

VoiceOver-toiminto Näytön näppäin
Lue sivu valitusta kohteesta alkaen C1 + C2 + C3 + C5
Lue sivu ylhäältä alkaen C2 + C4 + C5 + C6
Puhu sivunumero tai näytettävät rivit C3 + C4

Editointi

VoiceOver-toiminto Näytön näppäin
Valitse kaikki C2 + C5 + C6
Valitse teksti C2 + C3 + C5 + C6
Poista tekstin valinta C2 + C3 + C5
Sarkain C2 + C3 + C4 + C5
Vaihto ja sarkain C1 + C2 + C5 + C6
Leikkaa C1 + C3 + C4 + C6
Kopioi C1 + C4
Sijoita C1 + C2 + C3 + C6
Peru C1 + C3 + C5 + C6
Tee sittenkin C2 + C3 + C4 + C6
Muuta kohteen tunniste C1 + C2 + C3 + C4 + C6

Ohjaus

VoiceOver-toiminto Näytön näppäin
Näyttöverho päälle tai pois C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6
Keskeytä puhe tai jatka sitä C1 + C2 + C3 + C4
Puhe päälle tai pois C1 + C3 + C4
Aloita VoiceOver-ohjeet C1 + C3

Pistekirjoitus

VoiceOver-ohje Näytön näppäin
Laajennettu tilakuvaus päälle/pois Tilareititin
Panoroi pistekirjoitusta vasemmalle Vasemmalle tai C2
Panoroi pistekirjoitusta oikealle Oikealle tai C5
Näytä tai kätke ilmoitushistoria C1 + C3 + C4 + C5
Seuraava tulostetila C1 + C2 + C4 + C5
Seuraava syöttötila C2 + C3 + C5

Lisätietoja

Yleisten komentojen laiteriippumaton luettelo on artikkelissa VoiceOverin yleiset pistekirjoituskomennot.

 

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: