Baum PocketVario -näytön käyttäminen VoiceOverin kanssa

Kun Baum PocketVario -pistekirjoitusnäyttöä käytetään VoiceOverin kanssa iPhonessa, iPadissa tai iPod touchissa, voit käyttää seuraavia laitekohtaisia näppäinkomentoja.

Jotta pistekirjoitusnäyttösi käyttäisi oikeaa taulukkoa, varmista, että laitteeseen on asennettu iOS:n uusin versio.

Siirtyminen

VoiceOver-toiminto Näytön näppäin
Siirry edelliseen kohteeseen Sauvaohjain vasemmalle tai D1
Siirry seuraavaan kohteeseen Sauvaohjain oikealle tai D4
Vieritä yksi sivu vasemmalle D2 + D4 + D6
Vieritä yksi sivu oikealle D1 + D3 + D5
Vieritä yksi sivu ylöspäin D3 + D4 + D5 + D6
Vieritä yksi sivu alaspäin D1 + D4 + D5 + D6
Aktivoi Koti-painikkeen F1 tai D1 + D2 + D5
Siirry tilapalkkiin F2 tai D2 + D3 + D4
Siirry Ilmoituskeskukseen D4 + D6
Siirry Ohjauskeskukseen D2 + D5
Aktivoi Takaisin-painikkeen, jos sellainen on F3 tai D1 + D2
Siirry ensimmäiseen kohteeseen D1 + D2 + D3
Siirry viimeiseen kohteeseen D4 + D5 + D6
Puhu sivunumero tai näytettävät rivit. D3 + D4

Roottori

VoiceOver-toiminto Näytön näppäin
Siirry edelliseen kohteeseen roottoriasetusta käyttäen Sauvaohjain ylös tai D3
Siirry seuraavaan kohteeseen roottoriasetusta käyttäen Sauvaohjain alas tai D6
Valitse edellinen roottoriasetus D2 + D3
Valitse seuraava roottoriasetus D5 + D6

Vuorovaikutus

VoiceOver-toiminto Näytön näppäin
Kaksoisnapauta valittua kohdetta Reititin
Valitse sormen alla oleva kohde Sauvaohjainpainallus tai D3 + D6
Aktivoi äänenvoimakkuuden lisäyspainikkeen D3 + D4 + D5
Aktivoi äänenvoimakkuuden vähentämispainikkeen D1 + D2 + D6
Aktivoi levynpoistonäppäimen D1 + D4 + D6
Aktivoi poistonäppäimen D1 + D4 + D5
Aktivoi rivinvaihtonäppäimen D1 + D5
Aktivoi sarkainnäppäimen D2 + D3 + D4 + D5
Aktivoi vaihto- ja sarkainnäppäimet D1 + D2 + D5 + D6
Leikkaa D1 + D3 + D4 + D6
Kopioi D1 + D4
Sijoita D1 + D2 + D3 + D6
Peru D1 + D3 + D5 + D6
Tee sittenkin D2 + D3 + D4 + D6
Valitse teksti D2 + D5 + D6
Valitse kaikki D2 + D3 + D5 + D6
Poista tekstin valinta D2 + D3 + D5
Näyttöverho päälle tai pois D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
Muuta kohteen tunniste D1 + D2 + D3 + D4 + D6
Aloita VoiceOver-ohjeet D1 + D3

Lukeminen

VoiceOver-toiminto Näytön näppäin
Keskeytä puhe tai jatka sitä F4 tai D1 + D2 + D3 + D4
Lue sivu valitusta kohteesta alkaen D1 + D2 + D3 + D5
Lue sivu ylhäältä alkaen D2 + D4 + D5 + D6
Puhe päälle tai pois D1 + D3 + D4

Pistekirjoitus

VoiceOver-toiminto Näytön näppäin
Laajennettu tilakuvaus päälle/pois Tilareititin
Panoroi pistekirjoitusta vasemmalle D2
Panoroi pistekirjoitusta oikealle D5
Näytä tai kätke ilmoitushistoria D1 + D3 + D4 + D5
Selaa käytettävissä olevia pistekirjoitustulostetiloja D1 + D2 + D4 + D5
Selaa käytettävissä olevia pistekirjoitussyöttötiloja D2 + D3 + D6

Lisätietoja

Yleisten komentojen laiteriippumaton luettelo on artikkelissa VoiceOverin yleiset pistekirjoituskomennot.

 

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: