Levyjen tarkistaminen tai korjaaminen Levytyökalun avulla

Tässä artikkelissa kerrotaan levyjen tarkistamisesta ja korjaamisesta Levytyökalun avulla.

Levytyökalu voi tarkistaa tietokoneen käynnistyslevyn (taltion) ilman että käynnistystä täytyy suorittaa toiselta taltiolta. Tätä toimintoa kutsutaan tosiaikaiseksi (live) tarkistukseksi. Jos Levytyökalu havaitsee korjaamista vaativia ongelmia, käynnistä tietokoneesi Mac OS X:n asennus-DVD-levyltä ja korjaa levy Levytyökalun avulla. (Käynnistystaltiota ei voi korjata, jos tietokone on käynnistetty siltä.)

Tärkeää muistettavaa

  • Tosiaikainen tarkastus toimii ainoastaan Mac OS X laajennettu (kirjaava) -alustetuissa (HFS+J) taltioissa. Jos haluat tarkistaa ei-kirjaavan levyn, Levytyökalussa tulee näkyviin viesti: VIRHE: taltiota ei voi lukita (toiminto ei tuettu).
  • Tosiaikaisen tarkastuksen aikana Levytyökalun edistymisen osoittimen eteneminen voi pysähtyä, avointen ohjelmien toiminta saattaa hidastua tai ne saattavat lakata vastaamasta, näkyviin voi tulla edistymisen osoitin (näyttää pyörivältä hammaspyörältä) tai tietokone voi lakata vastaamasta (lukittua).
  • Kun käynnistät tosiaikaisen tarkastuksen, sitä ei ehkä voi peruuttaa. (Tähän vaikuttaa se, kuinka kauan toiminto on ollut käytössä.)
  • Ongelmia saattaa ilmetä, jos yrität tarkistaa tai korjata näkyvistä poistettuja levyjä, jotka eivät ole käynnistyslevyjä.
  • Jos näkyviin tulee Virheellinen koko tiedostolla temp -varoituksia, ne voidaan huoletta jättää huomioimatta.

Ongelmia voi ilmetä, jos yrität tarkistaa tai korjata näkyvistä poistettuja levyjä

Levytyökalu voi lakata vastaamasta niin, ettei näkyviin tule virheilmoitusta, tai tietokone voi pysähtyä muutamaksi sekunniksi, kun muita kuin käynnistystaltioita (joita ei voi poistaa näkyvistä) yritetään tarkistaa tai korjata.

Jos yrität tarkistaa taltion, joka ei ole käynnistyslevy, mutta jostain syystä Levytyökalu ei voi poistaa taltiota näkyvistä (esimerkiksi avoinna olevien tiedostojen vuoksi), tarkistus alkaa mutta keskeytyy sitten niin, ettei näkyviin tule virheilmoitusta. Konsoli-työkalussa (/Ohjelmat/Lisäohjelmat/) tulee näkyviin seuraavanlainen ilmoitus:

Verifying volume “Storage”
The disk “Storage” could not be unmounted
Could not unmount disk for verification, attempting live verify

Jos yrität korjata levyä, jota ei voi poistaa näkyvistä, korjaus näyttää alkavan mutta pysähtyy sitten, kun Levytyökalussa näkyy virheilmoitus: "Levyn korjaus epäonnistui, virhe: Levyä ei voitu poistaa näkyvistä."

Konsoli-työkalussa (/Ohjelmat/Lisäohjelmat/) tulee näkyviin seuraavanlainen ilmoitus:

Verify and Repair disk "Storage."
The disk “Storage” could not be unmounted.
Could not unmount disk for verification.
Repairing disk failed with error. Could not unmount disk.

Joskus harvoin tietokone ei ehkä vastaa muutaman sekunnin ajan.

Jos et saa selville, mitkä tiedostot ovat avoinna levyllä, jonka haluat tarkistaa tai korjata, korjaa levy käynnistämällä tietokone uudelleen ja tuomalla levy näkyviin uudelleen tai käynnistämällä tietokone Mac OS X -asennus-DVD- tai -CD-levyltä.

Virheellinen koko tiedostolla temp -ilmoitukset voidaan turvallisesti ohittaa

Näkyviin voi tulla "Virheellinen koko tiedostolla tempnumero" -varoituksia, kun yrität tarkistaa tai korjata taltion Levytyökalun avulla tai fsck_hfs-toiminnon avulla käyttäen "-l"-valitsinta. Voit turvallisesti ohittaa "tempnumero" -tiedostoja koskevat varoitukset.

Näkyviin voi tulla esimerkiksi seuraavia viestejä:

Verifying volume "Macintosh HD"
Checking Extents Overflow file.
Checking Catalog file.
Incorrect size for file temp420595
(It should be 0 instead of 84538)
Incorrect size for file temp468627
(It should be 0 instead of 16464)
Checking multi-linked files.
Checking Catalog hierarchy.
Checking volume bitmap.
Checking volume information.
The volume Macintosh HD needs to be repaired.
Error: The underlying task reported failure on exit
1 HFS volume checked
Volume needs repair

Jos näin käy, käytä fsck-toimintoa yhden käyttäjän tilassa tai käynnistä tietokone eri taltiolta ennen tarkistuksen tai korjauksen suorittamista.

Lisätietoja: Tämä ongelma voi ilmetä, koska katkenneiden avoimien linkittämättömien tiedostojen levykokoa ei päivitetty ennen tosiaikaisen tarkistuksen aloittamista. Näiden tiedostojen läsnäolo ei aiheuta ongelmaa, koska niiden muistissa oleva koko on oikein. Nämä tiedostot poistetaan heti, kun ne suljetaan. Jos tietokone virta ei katkea normaalisti, kyseiset tiedostot poistetaan seuraavan käynnistyksen aikana.

Julkaisupäivämäärä: