Humanware Brailliant -näytön käyttäminen VoiceOverin kanssa

Kun Humanware Brailliant -pistekirjoitusnäyttöä käytetään VoiceOverin kanssa iPhonessa, iPadissa tai iPod touchissa, navigointiin voi käyttää seuraavia laitekohtaisia näppäinkomentoja.

Seuraavia komentoja voidaan käyttää näillä Humanware Brailliant -näytöillä:

  • Brailliant 24

  • Brailliant 32

  • Brailliant 40

  • Brailliant 64

  • Brailliant 80

Jotta näyttösi käyttäisi oikeaa taulukkoa, varmista, että laitteeseen on asennettu iOS:n uusin versio.

Siirtyminen

VoiceOver-toiminto

Näytön näppäin

Siirry edelliseen kohteeseen

Sauvaohjain vasemmalle tai D1

Siirry seuraavaan kohteeseen

Sauvaohjain oikealletai D4

Vieritä yksi sivu vasemmalle

D2 + D4 + D6

Vieritä yksi sivu oikealle

D1 + D3 + D5

Vieritä yksi sivu ylöspäin

D3 + D4 + D5 + D6

Vieritä yksi sivu alaspäin

D1 + D4 + D5 + D6

Aktivoi Koti-painikkeen

D1 + D2 + D5

Siirry tilapalkkiin

D2 + D3 + D4

Siirry Ilmoituskeskukseen

D4 + D6

Siirry Ohjauskeskukseen

D2 + D5

Aktivoi Takaisin-painikkeen, jos sellainen on

D1 + D2

Siirry ensimmäiseen kohteeseen

D1 + D2 + D3

Siirry viimeiseen kohteeseen

D4 + D5 + D6

Puhu sivunumero tai näytettävät rivit

D3 + D4

Roottori

VoiceOver-toiminto

Näytön näppäin

Siirry edelliseen kohteeseen roottoriasetusta käyttäen

Sauvaohjain ylös tai D3

Siirry seuraavaan kohteeseen roottoriasetusta käyttäen

Sauvaohjain alas tai D6

Valitse edellinen roottoriasetus

D2 + D3

Valitse seuraava roottoriasetus

D5 + D6

Vuorovaikutus

VoiceOver-toiminto

Näytön näppäin

Kaksoisnapauta valittua kohdetta

Reititin

Valitse sormen alla oleva kohde

Sauvaohjainpainallus tai D3 + D6

Aktivoi äänenvoimakkuuden lisäyspainikkeen

D3 + D4 + D5

Aktivoi äänenvoimakkuuden vähentämispainikkeen

D1 + D2 + D6

Aktivoi levynpoistonäppäimen

D1 + D4 + D6

Aktivoi poistonäppäimen

D1 + D4 + D5

Aktivoi rivinvaihtonäppäimen

D1 + D5

Aktivoi sarkainnäppäimen

D2 + D3 + D4 + D5

Aktivoi vaihto- ja sarkainnäppäimet

D1 + D2 + D5 + D6

Leikkaa

1 + D + D3 + D4 + D6

Kopioi

D1 + D4

Sijoita

1 + D2 + D3 + D + D6

Peru

D1 + D3 + D5 + D6

Tee sittenkin

+ D2 + D3 + D4 + D6

Valitse teksti

D2 + D5 + D6

Valitse kaikki

D2 + D3 + D5 + D6

Poista tekstin valinta

D2 + D3 + D5

Näyttöverho päälle tai pois

D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6

Muuta kohteen tunniste

D1 + D2 + D3 + D4 + D6

Aloita VoiceOver-ohjeet

D1 + D3

Lukeminen

VoiceOver-toiminto

Näytön näppäin

Keskeytä puhe tai jatka sitä

D1 + D2 + D3 + D4

Lue sivu valitusta kohteesta alkaen

D1 + D2 + D3 + D5

Lue sivu ylhäältä alkaen

D2 + D4 + D5 + D6

Puhe päälle tai pois

D1 + D3 + D4

Pistekirjoitus

VoiceOver-toiminto

Näytön näppäin

Laajennettu tilakuvaus päälle/pois

Tilareititin

Panoroi pistekirjoitusta vasemmalle

D2

Panoroi pistekirjoitusta oikealle

D5

Näytä tai kätke ilmoitushistoria

D1 + D3 + D4 + D5

Selaa käytettävissä olevia pistekirjoitustulostetiloja

D1 + D2 + D4 + D5

Selaa käytettävissä olevia pistekirjoitussyöttötiloja

D2 + D3 + D6

Lisätietoja

Yleisten komentojen laiteriippumaton luettelo on artikkelissa VoiceOverin yleiset pistekirjoituskomennot.

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: