Baum VarioConnect -näytön käyttäminen VoiceOverin kanssa

Kun Baum VarioConnect -pistekirjoitusnäyttöä käytetään VoiceOverin kanssa iPhonessa, iPadissa tai iPod touchissa, voit käyttää seuraavia laitekohtaisia näppäimiä.

Voit käyttää näiden pistekirjoitusnäyttöjen kanssa seuraavia näppäimiä:

  • VarioConnect 24

  • VarioConnect 32

  • VarioConnect 40

Jotta pistekirjoitusnäyttösi käyttäisi oikeaa taulukkoa, varmista, että laitteeseen on asennettu iOS:n uusin versio.

Siirtyminen

VoiceOver-toiminto

Näytön näppäin

Siirry edelliseen kohteeseen

Sauvaohjain vasemmalle tai D1

Siirry seuraavaan kohteeseen

Sauvaohjain oikealle tai D4

Vieritä yksi sivu vasemmalle

D2 + D4 + D6

Vieritä yksi sivu oikealle

D1 + D3 + D5

Vieritä yksi sivu ylöspäin

D3 + D4 + D5 + D6

Vieritä yksi sivu alaspäin

D1 + D4 + D5 + D6

Aktivoi Koti-painikkeen

F1 tai D1 + D2 + D5

Siirry tilapalkkiin

F2 tai D2 + D3 + D4

Siirry Ilmoituskeskukseen

D4 + D6

Siirry Ohjauskeskukseen

D2 + D5

Aktivoi Takaisin-painikkeen, jos sellainen on

F3 tai D1 + D2

Siirry ensimmäiseen kohteeseen

D1 + D2 + D3

Siirry viimeiseen kohteeseen

D4 + D5 + D6

Puhu sivunumero tai näytettävät rivit.

D3 + D4

Roottori

VoiceOver-toiminto

Näytön näppäin

Siirry edelliseen kohteeseen roottoriasetusta käyttäen

Sauvaohjain ylös tai D3

Siirry seuraavaan kohteeseen roottoriasetusta käyttäen

Sauvaohjain alas tai D6

Valitse edellinen roottoriasetus

D2 + D3

Valitse seuraava roottoriasetus

D5 + D6

Vuorovaikutus

VoiceOver-toiminto

Näytön näppäin

Kaksoisnapauta valittua kohdetta

Reititin

Valitse sormen alla oleva kohde

Sauvaohjainpainallus tai D3 + D6

Aktivoi äänenvoimakkuuden lisäyspainikkeen

D3 + D4 + D5

Aktivoi äänenvoimakkuuden vähentämispainikkeen

D1 + D2 + D6

Aktivoi levynpoistonäppäimen

D1 + D4 + D6

Aktivoi poistonäppäimen

D1 + D4 + D5

Aktivoi rivinvaihtonäppäimen

D1 + D5

Aktivoi sarkainnäppäimen

D2 + D3 + D4 + D5

Aktivoi vaihto- ja sarkainnäppäimet

D1 + D2 + D5 + D6

Leikkaa

D1 + D3 + D4 + D6

Kopioi

D1 + D4

Sijoita

D1 + D2 + D3 + D6

Peru

D1 + D3 + D5 + D6

Tee sittenkin

D2 + D3 + D4 + D6

Valitse teksti

D2 + D5 + D6

Valitse kaikki

D2 + D3 + D5 + D6

Poista tekstin valinta

D2 + D3 + D5

Näyttöverho päälle tai pois

D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6

Muuta kohteen tunniste

D1 + D2 + D3 + D4 + D6

Aloita VoiceOver-ohjeet

D1 + D3

Lukeminen

VoiceOver-toiminto

Näytön näppäin

Keskeytä puhe tai jatka sitä

F4 tai D1 + D2 + D3 + D4

Lue sivu valitusta kohteesta alkaen

D1 + D2 + D3 + D5

Lue sivu ylhäältä alkaen

D2 + D4 + D5 + D6

Puhe päälle tai pois

D1 + D3 + D4

Pistekirjoitus

VoiceOver-toiminto

Näytön näppäin

Laajennettu tilakuvaus päälle/pois

Tilareititin

Panoroi pistekirjoitusta vasemmalle

D2

Panoroi pistekirjoitusta oikealle

D5

Näytä tai kätke ilmoitushistoria

D1 + D3 + D4 + D5

Selaa käytettävissä olevia pistekirjoitustulostetiloja

D1 + D2 + D4 + D5

Selaa käytettävissä olevia pistekirjoitussyöttötiloja

D2 + D3 + D6

Lisätietoja

Yleisten komentojen laiteriippumaton luettelo on artikkelissa VoiceOverin yleiset pistekirjoituskomennot.

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: