Tietoja tvOS 11.4.1:n turvallisuussisällöstä

Tässä asiakirjassa kerrotaan tvOS 11.4.1:n turvallisuussisällöstä.

Tietoja Applen suojauspäivityksistä

Suojellakseen asiakkaitaan Apple ei paljasta tietoturvaongelmia eikä anna niistä tietoja tai vahvista niitä, ennen kuin täydellinen tutkinta on tehty ja tarpeelliset korjauspäivitykset tai uudet versiot ovat saatavilla. Viimeisimmät julkaisut on listattu Applen suojauspäivitykset -sivulla.

Lisätietoja turvallisuudesta saat Applen tuoteturvallisuus -sivulta. Voit salata Applen kanssa käydyt keskustelut käyttämällä Applen tuoteturvallisuuden PGP-avainta.

Apple käyttää CVE-ID-tunnuksia mahdollisuuksien mukaan viittaamaan lisätietoihin haavoittuvuuksista.

tvOS 11.4.1

Julkaistu 9.7.2018

CFNetwork

Saatavuus: Apple TV 4K ja Apple TV (4. sukupolvi)

Vaikutus: Evästeet saattoivat jäädä Safariin pysyvästi.

Kuvaus: Evästeiden hallintaongelma on ratkaistu parantamalla tarkistuksia.

CVE-2018-4293: nimetön tutkija

CoreCrypto

Saatavuus: Apple TV 4K ja Apple TV (4. sukupolvi)

Vaikutus: Haittaohjelma saattoi pystyä poistumaan eristyksestään.

Kuvaus: Muistin vioittumisongelma korjattiin parantamalla annettujen tietojen vahvistamista.

CVE-2018-4269: Abraham Masri (@cheesecakeufo)

Kohta lisätty 2.10.2018

Kernel

Saatavuus: Apple TV 4K ja Apple TV (4. sukupolvi)

Vaikutus: Paikallinen käyttäjä saattoi pystyä lukemaan kernel-muistia.

Kuvaus: Rajojen ulkopuolisen lukemisen ongelma saattoi johtaa kernel-muistin paljastumiseen. Ongelma on ratkaistu parantamalla annettujen tietojen validointia.

CVE-2018-4282: Adam Donenfeld (@doadam) (Zimperium zLabs Team), Proteas (Qihoo 360 Nirvan Team), Valentin ”slashd” Shilnenkov

Kohta päivitetty 16.11.2018

libxpc

Saatavuus: Apple TV 4K ja Apple TV (4. sukupolvi)

Vaikutus: Ohjelma saattoi pystyä hankkimaan laajennetut käyttöoikeudet.

Kuvaus: Muistin vioittumisongelma on ratkaistu parantamalla muistin käsittelyä.

CVE-2018-4280: Brandon Azad

libxpc

Saatavuus: Apple TV 4K ja Apple TV (4. sukupolvi)

Vaikutus: Haittaohjelma saattoi pystyä lukemaan rajoitettua muistia.

Kuvaus: Rajojen ulkopuolinen lukuongelma ratkaistiin parantamalla annettujen tietojen vahvistamista.

CVE-2018-4248: Brandon Azad

LinkPresentation

Saatavuus: Apple TV 4K ja Apple TV (4. sukupolvi)

Vaikutus: Haitallisella verkkosivustolla käynti saattoi aiheuttaa osoiterivin väärentämisen.

Kuvaus: URL-osoitteiden käsittelyssä oli väärennysongelma. Ongelma on ratkaistu parantamalla annettujen tietojen validointia.

CVE-2018-4277: xisigr (Tencentin Xuanwu Lab, tencent.com)

WebKit

Saatavuus: Apple TV 4K ja Apple TV (4. sukupolvi)

Vaikutus: Haitallisen verkkosisällön käsittely saattoi johtaa Safarin odottamattomaan kaatumiseen.

Kuvaus: Muistin vioittumisongelma on ratkaistu parantamalla muistin käsittelyä.

CVE-2018-4270: ongelman havaitsi OSS-Fuzz

WebKit

Saatavuus: Apple TV 4K ja Apple TV (4. sukupolvi)

Vaikutus: Haitallinen verkkosivusto saattoi vuotaa äänitietoja eri alkuperien kesken.

Kuvaus: Äänielementtien avulla haettu ääni saatettiin vuotaa eri alkuperien kesken. Ongelma on ratkaistu parantamalla äänen vikojen seurantaa.

CVE-2018-4278: Jun Kokatsu (@shhnjk)

WebKit

Saatavuus: Apple TV 4K ja Apple TV (4. sukupolvi)

Vaikutus: Haitallisen verkkosisällön käsitteleminen saattoi johtaa mielivaltaisen koodin suorittamiseen.

Kuvaus: Tyyppisekaannusongelma on ratkaistu parantamalla muistin käsittelyä.

CVE-2018-4284: ongelman havaitsi OSS-Fuzz

Kohta päivitetty 2.10.2018

WebKit

Saatavuus: Apple TV 4K ja Apple TV (4. sukupolvi)

Vaikutus: Haitallinen verkkosivusto saattoi pystyä aiheuttamaan palveluneston.

Kuvaus: Kilpailutilanne on käsitelty lisätarkistuksilla.

CVE-2018-4266: ongelman havaitsi OSS-Fuzz

WebKit

Saatavuus: Apple TV 4K ja Apple TV (4. sukupolvi)

Vaikutus: Haitallisen verkkosisällön käsitteleminen saattoi johtaa mielivaltaisen koodin suorittamiseen.

Kuvaus: Useita muistin vioittumisongelmia on ratkaistu parantamalla muistin käsittelyä.

CVE-2018-4261: Trend Micron Zero Day Initiativen parissa työskentelevä Omair

CVE-2018-4262: Trend Micron Zero Day Initiativen parissa työskentelevä Mateusz Krzywicki

CVE-2018-4263: Trend Micron Zero Day Initiativen parissa työskentelevä Arayz

CVE-2018-4264: ongelman havaitsi OSS-Fuzz, Yu Zhou ja Jundong Xie (Ant-financial Light-Year Security Lab)

CVE-2018-4265: Trend Micron Zero Day Initiativen parissa työskentelevä cc

CVE-2018-4267: Trend Micron Zero Day Initiativen parissa työskentelevä Arayz (Pangu team)

CVE-2018-4272: ongelman havaitsi OSS-Fuzz

WebKit

Saatavuus: Apple TV 4K ja Apple TV (4. sukupolvi)

Vaikutus: Haitallisen verkkosisällön käsittely saattoi johtaa Safarin odottamattomaan kaatumiseen.

Kuvaus: Useita muistin vioittumisongelmia on ratkaistu parantamalla annettujen tietojen vahvistamista.

CVE-2018-4271: ongelman havaitsi OSS-Fuzz

CVE-2018-4273: ongelman havaitsi OSS-Fuzz

Kiitokset

Kernel

Haluamme kiittää Trend Micron Zero Day Initiativen parissa työskentelevää juwei liniä (@panicaII) (Trend Micro) hänen avustaan.

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: