Teie õppeasutuse Apple’i seadmete ettevalmistamine kaugõppe jaoks

Lugege teavet Apple’i ning kolmanda poole pakutavate kaugõpperessursside ja -rakenduste kohta.

Järgmised ressursid on ette nähtud IT-juhtidele teie keskkonna ettevalmistamiseks kaugõppe jaoks.

Seadmete ettevalmistamine koju kaasavõtmiseks

Esimene ülesanne on otsustada, millised õppeasutuse seadmed võivad õpetajad ja õpilased koju kaasa võtta. Siis saate iPadi seadmed ja Maci arvutid Apple’i seadmete juurutussüsteemi (MDM) abil kiiresti seadistada sisu, seadete ja piirangutega, mis toetavad õppurite kaugõpet. 

Altpoolt leiate soovitused, kuidas valmistada seadmed ette kaugõppe jaoks olenevalt sellest, kuidas neid praegu õppeasutuses kasutatakse.

Seadmed, mida kasutatakse praegu klassiruumipõhiselt üks-ühele-programmis

Reguleerige sätted nii, et kui õpilased võtavad seadmed koju kaasa, saavad nad nendega töötada kaugühenduse kaudu. 

Seadmed, mida kasutatakse praegu ühiselt ostukorvipõhiste seadmetena

Reguleerige sätted nii, et üksikud õpilased saaksid seadmed koju kaasa võtta. Võiksite seadistada ka ajakava, et üks rühm õpilasi saaks seadmed teatud ajaks koju võtta ja need siis tagasi tuua, et seejärel saaks seadmeid kasutada järgmine rühm õpilasi. MDM-i abil saab seadmete sisu kiiresti kustutada ja seadmed uue kasutajate rühma jaoks seadistada. 

Isiklike seadmetega õppurid

Andke juhised seadme MDM-süsteemis käsitsi registreerimise kohta, et õpilased pääseksid juurde kodus kasutatavatele lisarakendustele ja -ressurssidele. Lugege, kuidas registreerida seade MDM-is käsitsi

Seadmete seadistamine MDM-iga

 • Kasutage kõigi õppeasutusele kuuluvate seadmete korral seadmete automaatregistreerimist, kuna siis saate seadmeid alati hallata ja MDM-is uuesti registreerida, kui nende sisu kunagi kustutatakse.
 • Võtke kõigis Maci arvutites ja iPadi seadmetes kasutusele macOS-i ja iPadOS-i uusim saadaolev versioon. See tagab ühilduvuse kõigi rakenduste ja MDM-i sätetega.
 • Konfigureerige Apple School Manageris hallatavad Apple’i ID-d, et anda õpetajatele ja õpilastele dokumentide, meediaprojektide ja varukoopiate talletamiseks juurdepääs 200 GB tasuta iCloudi salvestusruumile. Lugege hallatavate Apple’i ID-de kohta lisateavet.
 • Isiklikke seadmeid kasutavatele õppuritele saatke Apple School Manageris kinnituskoodid, et nad saaksid iCloudi sisselogimiseks kasutada oma hallatavat Apple’i ID-d. 
 • Konfigureerige kalender, et korraldada õppurite päevakava ja hoida neid ülesannetega kursis. Lugege kalendri MDM-i kasuliku koormuse seadete kohta lisateavet.
 • Juurutage põhirakendused, mida õpetajatel ja õpilastel on vaja õppimise jätkamiseks kodus. Rakendusi saab kaugühenduse kaudu levitada Apple School Manageri ja teie MDM-i kaudu. Lugege, kuidas valida ja osta Apple School Manageris sisu.
 • Kasutage oma MDM-süsteemi iseteenindusfunktsiooni (kui see on saadaval), et pakkuda õpilastele lisarakenduste kataloogi. Lugege oma MDM-i dokumentatsioonist, kas seda funktsiooni teie puhul toetatakse ja kuidas seda juurutada.
 • Kui teil pole MDM-i lahendust, siis sellised teenusepakkujad nagu JamfMosyle ja Meraki pakuvad kaugõppe kiirjuurutuse toetamiseks pikendatud prooviperioode.

Apple’i seadmete seadistamiseks ja haldamiseks vajalike põhitoimingute ja -ressursside ülevaate leiate sellest videost. Teemadeks on juurutusmudeli valimine, mobiilseadmete halduses seadmete registreerimine ja õppurite jaoks põhirakenduste juurutamine.

Teie õppeasutuse kohaste sätete konfigureerimine

Kui Apple School Manager on lingitud teie õppeinfosüsteemiga (SIS)

Veenduge, et korrigeeriksite perioodi algus- ja lõppkuupäevi, et need hõlmaksid aega, mil kool on suletud, või plaanitavaid kaugõppe perioode. Nii jätkatakse klassi nimekirjade sünkroonimist Apple School Manageriga. Teave õppeinfosüsteemi Apple School Manageriga ühendamise kohta.

Seadme sisu filtreerimine asjakohaste ressursside jaoks

Kasutage sätteid, mis tagavad, et õpilastel on kodus õppides juurdepääs vajalikele ressurssidele ning nad järgivad aktsepteeritavaid kasutuspoliitikaid. Näiteks.

Ülevaate selle kohta, kuidas töötab Apple School Manager MDM-lahendusega, et kaitsta seadmeid, hõlbustada suhtlust ja koostööd ning isikupärastada erinevate õpivormide ja -nõuete toetamiseks seadmeid, leiate sellest videost.

Ühenduse hoidmine video- ja sõnumsiderakenduste kaudu

Õpetajad ja õpilased saavad suhelda kaugühenduse kaudu tekst- ja videokonverentside abil.

Tööviljakus- ja koostöörakenduste kasutamine

Saate kasutada järgmisi Apple’i rakendusi, teenuseid ja funktsioone, mis töötavad hästi nii klassiruumis kui ka kaugõppekeskkondades.

 • Rakendusega Schoolwork1 saavad õpetajad teha teadaandeid ja jagada töölehti, aga ka läbi viia rakendusesiseseid tegevusi ning püsida kursis õppurite õpitulemustega. Lugege rakenduse Schoolwork kohta lisateavet.1
 • Rakendused Pages, Numbers ja Keynote võimaldavad õpilastel ja õpetajatel teha reaalajas koostööd oma hallatava Apple’i ID abil. Saate lubada koostööfunktsioonid ainult oma asutuse liikmete jaoks. Lugege, kuidas teha koostööd rakendustes Pages, Numbers ja Keynote.
 • Opsüsteemis iOS 13.4 saavad õpetajad ja õppurid iCloud Drive’is jagada kaustu asutusesiseselt. Kõik, kellel on juurdepääs, saavad kausta iCloud Drive’is vaadata, oma faile lisada ja failide uusimaid versioone hankida – sobib ideaalselt ülesannete või muude ressursside (nt videod) jagamiseks.
 • Multitasking iPadis võimaldab õpetajatel ja õpilastel töötada dokumendiga rakenduses Microsoft Word või Pages ning olla samal ajal klassiga ühenduses rakenduse Google Hangouts või Cisco Webex kaudu. Lugege, kuidas teha iPadis mitut asja korraga.

Järgmised tööviljakus- ja koostöövahendid töötavad ka iPadi ja Maciga.

 • Google G Suite for Education töötab macOS-is ja iPadOS-is Safaris ning pakub ka kohalikke iPadi rakendusi, sh Google Classroom ja Google Drive.
 • Microsoft Office 365 rakendused on saadaval App Store'i kaudu ning on mugavalt integreeritavad iPadOS-i ja macOS-iga.
 • Konverentsitööriistad, nt Cisco WebEx ja Zoom Cloud Meetings on integreeritavad funktsiooniga Live Broadcast, võimaldades õpetajatel ja õpilastel hõlpsalt jagada oma ekraanikuva, et kogu klass seda näeks.

App Store'ist leiate ka muid haridusrakendusi

App Store'is on tuhandeid õpetamiseks ja õppimiseks loodud rakendusi. Oleme koostanud kogud koos kaugõpperakendustega asutustele ja haridustöötajatelerakendustega kodus õppimiseks ja rakendustega, mis töötavad koos Schoolworkiga.1 Jagage neid Apple School Manageri kaudu, et õpetajad saaksid nende abil jaotada materjale, suhelda õppuritega ja jätkata põneva õpielamuse pakkumist.

Täiendava abi hankimine

Ressursid IT-spetsialistidele

Täiendavad õppeprogrammid ja foorumid õpetajatele

 • Apple Education Learning Series on nüüd saadaval koolide ja haridustöötajate toetamiseks kaugõpperessursside abil. Selle seeria on toovad teieni Apple Educationi juhtide ja õpimeeskonnad. Iga video on koostatud haridustöötajate abistamiseks Apple’i toodetesse sisseehitatud funktsioonide kasutamisel, et võimaldada kõigil õppuritel kaugõppes osaleda.
 • Õpetajad saavad liituda tasuta omas tempos õppimist võimaldava professionaalse õppeprogrammiga Apple Teacher, mis aitab lihvida iPadi seadmete ja Maci arvutite kasutamise oskusi, mis on otseselt seotud õpilastele pakutavate tegevustega.
 • #AppleEDUchat on Twitteri iganädalane foorum kogu maailma haridustöötajatele, kus saab jagada ideid, esitada küsimusi ja õppida üksteiselt. Paljud vestlused Twitteris on suunatud kaugõppevõimalustele.

Muud ressursid

1. Austraalias ja Uus-Meremaal on rakenduse Schoolwork nimi Classwork.

2. Mõned selles dokumendis mainitud ressursid ei pruugi väljaspool Ameerika Ühendriike saadaval olla.

Teavet toodete kohta, mida Apple pole tootnud, või sõltumatuid veebisaite, mida Apple ei kontrolli või pole testinud, pakutakse ilma soovituse või heakskiiduta. Apple ei võta kolmanda osapoole veebisaitide või toodete valiku, toimivuse või kasutamise eest mingit vastutust. Apple ei anna kolmanda osapoole veebisaidi täpsuse või usaldusväärsuse kohta mingeid tagatisi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust pakkujaga.

Avaldamiskuupäev: