Teave haridusasutuste hallatava Apple’i ID kohta

Teave haridusasutuse määratud hallatava Apple’i ID kasutamise kohta.

See artikkel on mõeldud kasutajatele, kellel on hallatavad Apple’i ID-d. Kui olete IT-administraator, lugege lisateavet selle kohta, kuidas luua ja kasutada hallatavaid Apple’i ID-sid Apple School Manageri abil. 

Teie haridusasutus saab juhendajate ja õpilaste jaoks luua hallatavad Apple’i ID-d, mida saab kasutada õppetegevuse jaoks. Hallatavad Apple’i ID-d on teie haridusasutusele ainuomased ja eraldi neist Apple’i ID-dest, mille saate luua iseenda jaoks. Soovi korral saate oma hallatava Apple’i ID seostada sama meiliaadressi ja telefoninumbriga, millega on seostatud teie isiklik Apple’i ID. Erinevalt isiklikust Apple’i ID-st haldavad IT-administraatorid teenuseid, millele teie hallatav Apple’i ID juurde pääseb.

Funktsiooni saadavuse kontrollimine

Teie õppeasutus või piirkond saab kasutada hallatavaid Apple’i ID-sid ühiskasutuses iPadi sisselogimiseks ja Apple'i teenustele juurdepääsuks. Nende teenuste hulka kuuluvad iCloud ja Schoolwork ning see võimaldab teil rakendustes Pages, Numbers ja Keynote teha koostööd teiste oma asutuse kasutajatega. Hallatavad Apple’i ID-d sisaldavad ka 200 GB iCloudi salvestusruumi.

Et keskenduda haridusele, on järgmised teenused hallatavate Apple’i ID-de puhul keelatud. 

 • App Store’ist ostmine
 • iTunes Store'ist ostmine
 • Book Store'ist ostmine
 • HomeKiti ühendatud teenused
 • Apple Pay
 • Find My (Otsi mu seade üles)
 • iCloud Mail
 • iCloud Keychain (kuigi Keychaini üksusi salvestatakse ja taastatakse ühiskasutuses iPadi seadmetes)
 • iCloud Family Sharing
 • Game Center

Kuna hallatavate Apple’i ID-dega ei saa teha oste, määravad teie hallatava Apple’i ID või määratud seadmete sisu administraatorid.

Administraatorid saavad hallatavate Apple’i ID-de jaoks lubada või keelata järgmisi teenuseid.

 • FaceTime
 • iMessage
 • Rakenduste Pages, Numbers ja Keynote dokumentide ühiskasutus nii teie ettevõttes kui ka väljaspool seda
 • Ettevõtte muude hallatavate Apple’i ID-de otsimine
 • Võimalus taotleda hallatava Apple’i ID-ga seotud andmete koopiat

Kõik teenused ei pruugi olla saadaval kõikides riikides ja piirkondades.

Teave kasutajanime ja parooli kohta

Kui asutus on teie konto loonud, saate hakata oma hallatavat Apple’i ID-d kasutama. Teie hallatav Apple’i ID võib sisaldada teie asutuse nime või sõna „appleid“. Näiteks võib teie ID olla sarnane järgmisega: johnappleseed@appleid.myschool.edu. Kui teie asutus lubab liitautentimise, saate hallatava Apple’i ID-na kasutada oma Azure AD kasutajanime ja parooli.

Teie konto nime häälestab teie asutuse Apple School Manageri administraator. Kui teie kasutajanimes on viga või kui peate oma konto teavet muutma, pöörduge asutuse administraatori poole.

Parooli loomine

Kui te esimest korda oma hallatavasse Apple’i ID-sse sisse logite, kasutage juhendajalt või administraatorilt saadud ajutist parooli. Kui olete sisse loginud, kuvatakse uue parooli määramise hüpikaken. Enne kui saate mõnda Apple’i teenusesse (nt hulgiostuprogrammi (VPP) krediidiportaal) sisse logida, peate parooli seadistamise lõpule viima.

Kui olete haldur, juhendaja või muu töötaja, logige parooli seadistamiseks oma Maci või iOS-i seadmes sisse veebisaidil appleid.apple.com. Kasutada tuleb standardkujul parooli, mis sisaldab vähemalt kaheksat numbrit ja tähte.

Kui olete õpilane, võite standardse parooli asemel kasutada kuue- või neljakohalist parooli. Teie õppeasutuse administraator määrab, kui keerukas peab parool olema. Parooli seadistamiseks logige sisse ühiskasutuses iPadi või logige õppeasutuse seadmes sisse iCloudi. 

Parooli lähtestamine

Erinevalt isiklikust Apple’i ID-st lähtestab teie parooli administraator. Uue parooli loomiseks tehke järgmist.

 1. Pöörduge administraatori poole, et saada ajutine parool.
 2. Logige ajutise parooliga sisse ühiskasutuses iPadi või logige oma seadmes sisse iCloudi. Või kui teie rollil on vastav juurdepääs, logige sisse Apple School Manageri oma ajutise parooliga.
 3. Looge uus parool.

Hallatava Apple’i ID paroole ei saa lähtestada Apple’i ID konto lehel ega veebisaidil iforgot.apple.com.

Hallatava Apple’i ID-ga sisselogimine

Apple School Manageriga seadistatud seadmetesse sisselogimiseks kasutage oma hallatavat Apple’i ID-d ja parooli. Selleks et logida sisse seadmetesse, milles pole Apple School Manager seadistatud, tehke järgmised oma rollile vastavad toimingud.

 • Õpilased: kasutage oma hallatavat Apple’i ID-d, parooli ja kuuekohalist kinnituskoodi. Teie õppeasutus või administraator annab teile selle koodi; see aegub ühe aasta pärast.
 • Haldurid, juhendajad ja muud töötajad: kasutage oma hallatavat Apple’i ID-d ja parooli koos kaheastmelise autentimisega.

Administraatori juurdepääs teie kontole

Teie konto kuulub asutusele, kes teie hallatava Apple’i ID väljastas. Teie IT-administraatorid pääsevad igal ajal teie kontole ja saavad teha järgmisi muudatusi.

 • Piirata juurdepääsu teie kontole.
 • Eemaldada teie konto.
 • Kontoteabe värskendamine

Kontrollige administraatori, haldurite või juhendajate hallatavate Apple’i ID-de isikliku kasutamise eeskirju.

Kontoteabe värskendamine

Kui olete haldur, juhendaja või muu töötaja, kasutage kontoteabe haldamiseks ja värskendamiseks Apple’i ID konto lehte. Usaldusväärsete seadmete muutmiseks peate olema administraator, haldur või juhendaja.

Kui olete õpilane, pöörduge kontoteabe värskendamiseks administraatori poole. 

Avaldamiskuupäev: