Kui teie iPhone, iPad või iPod touch ootamatult taaskäivitub

Kui teie iOS 11-ga seade taaskäivitub ootamatult ja korduvalt 2. detsembril 2017 või pärast seda, vaadake, mida teha. 

Proovige seadet värskendata iOS-i versioonile 11.2. Pärast valikuid Download (Laadi alla) ja Install (Installi) puudutades jätkub allalaadimine isegi seadme taaskäivitumisel. Oodake värskendamise lõppemist.

Kui te ei saa värskendada, lülitage välja kõik seadme rakendused ja seejärel värskendage seade iOS-i versioonile 11.2:

  1. Puudutage valikuid Settings (Seaded) > Notifications (Teatised).
  2. Puudutage rakendust, seejärel lülitage välja üksus Allow Notifications (Luba teatised). Korrake seda sammu iga rakendusega.
  3. Värskendage seade iOS-i versioonile 11.2.
  4. Puudutage pärast värskendamist valikuid Settings (Seaded) > Notifications (Teatised) ja lülitage üksus Allow Notifications (Luba teatised) iga rakenduse jaoks uuesti sisse. 

Kui te ei saa endiselt värskendada või teil esineb pärast värskendamist tõrkeid, võtke ühendust Apple’i toega.

Teavet toodete kohta, mis pole Apple'i toodang, või sõltumatute veebisaitide kohta, mida Apple pole kontrollinud ega testinud, edastatakse soovitusteta ja kontrolli tegemata. Apple ei võta mingit vastutust seoses kolmandate osapoolte veebisaitide või toodete valiku, toimimise või kasutamisega. Apple ei võta vastutust ühegi kolmanda osapoole veebisaidi täpsuse ega usaldusväärsuse osas. Riskid on Interneti kasutamise lahutamatu osa. Lisateabe saamiseks võtke ühendust tarnijaga.

Avaldamiskuupäev: