Apple Pay turvalisuse ja privaatsuse ülevaade

Saage teada, kuidas Apple kaitseb teie isikuandmeid, tehinguandmeid ja makseteavet teenuse Apple Pay kasutamisel.

Teenus Apple Pay võimaldab teha lihtsaid, turvalisi ja privaatseid tehinguid kauplustes, rakendustes ning veebis. Samuti saate sõpradele ja pereliikmetele raha saata ning neilt seda vastu võtta, kasutades teenust Apple Pay rakenduses Messages (ainult Ameerika Ühendriikides). Kui kasutate rakenduses Wallet kontaktita boonuskaarte, saate Apple Pay abil tasudes preemiaid vastu võtta ja lunastada. Apple Pay on loodud teie turvalisust ning privaatsust silmas pidades, muutes teenuse abil maksmise füüsiliste krediit-, deebet- ja ettemaksukaartide kasutamisest hõlpsamaks ja turvalisemaks.

Apple Pay kasutab teie tehingute turvalisena hoidmiseks teie seadme riistvarasse ja tarkvarasse sisseehitatud turbefunktsioone. Apple Pay kasutamiseks peab teie seadmes olema seatud pääsukood ja soovi korral ka Face ID või Touch ID. Võite kasutada lihtsat pääsukoodi või seada keerukama pääsukoodi, et tagada veelgi suurem turvalisus. 

Apple Pay on loodud kaitsma ka teie isikuandmeid. Apple ei salvesta teenuses Apple Pay kasutatavate krediit-, deebet- või ettemaksukaartide muutmata numbreid ega pääse nendele juurde. Kui kasutate teenust Apple Pay krediit-, deebet- või ettemaksukaartidega, ei säilita Apple teie isikuga seotud tehinguteavet – teie tehinguid saavad lisaks teile vaadata vaid kaupmees või arendaja ning pank või kaardi väljastaja.

Krediit-, deebet-, ettemaksu- või ühistranspordikaartide lisamine

Kui lisate teenusesse Apple Pay krediit-, deebet-, ettemaksu- või ühistranspordikaardi (kui see on saadaval), krüptitakse seadmesse sisestatud teave ja saadetakse Apple'i serveritesse. Kui kasutate kaardiandmete sisestamiseks kaamerat, ei salvestata seda teavet kunagi teie seadmesse ega fototeeki.

Apple dekrüpteerib andmed, määratleb teie kaardi maksevõrgu ja krüptib andmed uuesti võtmega, mille saab avada ainult teie maksevõrk (või teie kaardi väljastaja poolt volitatud rahastamis- ja lubade teenuste pakkujad).

Teavet teie kaardi kohta, selle kohta, kas teatud seadme sätted on lubatud, ja teavet seadme kasutusviiside (nt seadme liikvel olles kasutamise protsent ja nädalas tehtavate kõnede ligikaudne arv) kohta võidakse saata Apple'ile, et määrata teie sobivus Apple Pay lubamiseks. Apple võib teavet edastada ka teie kaardi väljastajale, maksevõrgule või mis tahes pakkujale, kelle teie kaardi väljastaja on Apple Pay lubamiseks volitanud, teie kaardi sobivuse määramiseks, teie kaardi häälestamiseks teenusega Apple Pay ja pettuste vältimiseks.

Pärast kaardi kinnitamist loob teie pank, teie panga volitatud teenusepakkuja või kaardi väljastaja Apple'ile seadmekohase kontonumbri, krüptib selle ja edastab selle koos muude andmetega (nt iga tehingu jaoks kordumatute dünaamiliste turvakoodide genereerimiseks kasutatav võti). Apple ei saa seadme kontonumbrit dekrüptida, kuid see on talletatud teie seadmesse Secure Elementi – tööstustandard, sertifitseeritud kiip, mis on loodud teie makseteabe turvaliseks talletamiseks. Erinevalt tavalistest krediit- või deebetkaardi numbritest saab kaardi väljastaja takistada kontonumbrite kasutamist magnetribakaardil, telefonis või veebisaitidel. Secure Elementis olev seadme kontonumber on isoleeritud iOS-ist, watchOS-ist ja macOS-ist, seda ei talletata kunagi Apple'i serverites ega varundata kunagi iCloudi.

Apple ei salvesta teenusesse Apple Pay lisatud krediit-, deebet- või ettemaksukaartide muutmata kaardinumbreid, ega pääse nendele juurde. Apple Pay talletab ainult osa teie tegelikest kaardinumbritest ja osa teie seadme kontonumbritest koos kaardi kirjeldusega. Teie kaardid on seotud teie Apple ID-ga, mis aitab teil kaarte seadmetesse lisada ja neid hallata.

Lisaks hoiab iCloud teie rakenduse Wallet andmed (nt pääsmed ja tehinguandmed) turvalisena, krüptides need Interneti kaudu edastamisel ja talletades need krüpteeritud vormingus, kui neid hoitakse Apple'i serverites. iCloudi toe saate oma seadmes keelata, valides suvandid Settings (Sätted) > [teie nimi] >iCloud ja lülitades rakenduse Wallet välja. Vaadake lisateavet selle kohta, kuidas iCloud salvestab ja kaitseb teie andmeid.

Apple Pay kasutamine kauplustes

Kui kasutate teenust Apple Pay kauplustes, mis aktsepteerivad kontaktivabasid makseid, kasutab Apple Pay teie seadme ja makseterminali vahel ühenduse loomiseks lähikommunikatsiooni (NFC) tehnoloogiat. NFC on tööstustandard, kontaktivaba tehnoloogia, mis on loodud töötama vaid lähipiirkonnas. Kui iPhone on sisse lülitatud ja tuvastab NFC-välja, esitab see teile vaikekaardi. Makseteabe saatmiseks peate autentima Face ID, Touch ID või pääsukoodi abil (välja arvatud Jaapanis, kui kasutate Suica kaarti koos funktsiooniga Express Transit). Face ID või Apple Watchi korral peate vaikimisi määratud maksekaardi aktiveerimiseks topeltvajutama külgnuppu, kui seade on avatud.

Pärast tehingu autentimist esitab Secure Element kaupluse müügipunkti terminalile teie seadme kontonumbri ja tehingupõhise dünaamilise turvakoodi koos tehingu lõpuleviimiseks vajaliku lisateabega. Jällegi ei saada ei Apple ega teie seade teie tegelikku maksekaardi numbrit. Enne makse kinnitamist saab teie pank, kaardi väljastaja või maksevõrk teie makseteavet kontrollida, kontrollides dünaamilist turvakoodi, veendumaks, et see on kordumatu ja seotud teie seadmega.

Apple Pay kasutamine rakendustes või veebis

Kui kasutate rakendust või veebisaiti, mis kasutab teenust Apple Pay iOS-is, watchOS-is või macOS-is, saab see rakendus või veebisait kontrollida, kas Apple Pay on teil selles seadmes lubatud. Seda suvandit saate hallata iOS-i seadmes, tehes valikud Settings (Sätted) > Safari, ja Mac-arvutis Safari eelistuste lehe vahekaardil Privacy (Privaatsus).

Makseteabe turvaliseks edastamiseks rakendustes või veebis tasumisel võtab Apple Pay vastu teie krüptitud tehingu ja krüptib selle uuesti arendajakohase võtmega enne tehinguteabe saatmist arendajale või maksete töötlejale. See võti aitab tagada, et teie krüptitud makseteabele pääseb juurde ainult see rakendus või veebisait, kus te ostu sooritate. Veebisaidid peavad kinnitama oma domeeni iga kord, kui nad pakuvad maksevõimalust teenuse Apple Pay kaudu. Sarnaselt kauplusesiseste maksetega saadab Apple teie seadme kontonumbri rakendusele või veebisaidile koos tehingupõhise dünaamilise turvakoodiga. Apple ja teie seade ei saada rakendusele teie tegelikku maksekaardi numbrit.

Apple säilitab anonüümse tehinguteabe, sealhulgas ligikaudse ostusumma, rakenduse arendaja ja rakenduse nime, ligikaudse kuupäeva ja kellaaja ning selle, kas tehing on edukalt lõpule viidud. Apple kasutab neid andmeid Apple Pay ning muude toodete ja teenuste täiustamiseks. Apple nõuab ka teenust Apple Pay kasutavatelt Safari rakendustelt ja veebisaitidelt sellist privaatsuspoliitikat, mis võimaldab teil vaadata oma andmete kasutamist reguleerivaid eeskirju.

Kui kasutate teenust Apple Pay iPhone'is või Apple Watchis, et kinnitada oma ost Mac-arvuti brauseris Safari, suhtlevad teie Mac-arvuti ja autoriseeriv seade Apple'i serverites krüptitud kanali kaudu. Apple ei säilita seda teavet viisil, mis võimaldaks teid identifitseerida. iPhone'i sätetes saate keelata Apple Pay kasutamise oma Mac-arvutis. Avage Wallet & Apple Pay (Wallet ja Apple Pay) ning lülitage valik Allow Payments On Mac (Luba maksed Macis) välja.

Boonuskaartide lisamine ja nende kasutamine kauplustes teenuse Apple Pay tehingute korral

Kui lisate rakendusse Wallet kontaktivabu boonuskaarte, salvestatakse kogu teave teie seadmesse ja krüptitakse teie pääsukoodiga. Teenuses Apple Pay makse sooritamisel saate valida, kas boonuskaardi andmed esitatakse kauplustele automaatselt või mitte (saate selle sätte rakenduses Wallet välja lülitada). Apple nõuab kogu makseterminali saadetud teabe krüptimist. Boonuskaardi teave saadetakse ainult teie autoriseerimistoimingu korral. Apple ei saa mingit muud teavet boonustega seotud tehingu kohta, välja arvatud see, mis kuvatakse ekraanil. iCloud varundab teie kaardid ja hoiab teie boonuskaardid mitmes seadmes ajakohasena.

Kui registreerute boonuskaardi kasutajaks ja annate kaupmehele teavet (nt oma nimi, sihtnumber, e-posti aadress ja telefoninumber), teavitatakse Apple'it registreerumisest, kuid teie jagatav teave saadetakse kaupmehele otse teie seadmest ja seda töödeldakse kaupmehe privaatsuspoliitika kohaselt.

Kui kaotate seadme ja peate kaartide kasutamise teenuses Apple Pay peatama või need sealt eemaldama

Kui lülitasite seadmes sisse funktsiooni Find My iPhone (Otsi mu iPhone üles), saate teenuses Apple Pay makse peatada, paigutades seadme Lost Mode’i(režiim Kaotatud), selle asemel et kaardid kohe blokeerida. Kui leiate oma seadme üles, saate Apple Pay uuesti kasutusele võtta.

Saate minna Apple ID konto lehele, et eemaldada võimalus teha makseid krediit-, deebet- ja ettemaksukaartidega, mida kasutasite oma seadmes koos teenusega Apple Pay.

Seadme kaugkustutamine funktsiooni Find My iPhone (Otsi mu iPhone üles) abil eemaldab ka võimaluse maksta kaartidega, mida kasutasite teenuses Apple Pay. Teie pank, teie panga volitatud teenusepakkuja, teie kaardi väljastaja või kaardi väljastaja volitatud teenusepakkuja peatab teie krediit-, deebet- ja ettemaksukaartide kasutamise teenuses Apple Pay isegi kui teie seade on võrguühenduseta ja ei ole ühendatud mobiilside- või WiFi-võrguga. Kui leiate oma seadme üles, saate kaardid uuesti rakenduse Wallet abil lisada.

Lisaks saate helistada oma pangale või kaardi väljastajale, et peatada teenuses Apple Pay krediit-, deebet- või ettemaksukaartide kasutamine. Suica kaartide kasutamist ei saa peatada, kui seade on võrguühenduseta (lisateavet leiate allpool). Seadmes talletatavate boonuskaartide kasutamise võimaluse saab eemaldada ainult siis, kui seade on võrguühendusega.

Apple Pay abil raha saatmine ja vastuvõtmine või teenuse Apple Pay Cash kasutamine (ainult Ameerika Ühendriikides)

Teenus Apple Pay võimaldab teil rakenduses Messages teistele inimestele raha saata ja neilt raha vastu võtta. Kui teile saadetakse raha, lisatakse see Apple Pay Cashi kaardile, mida saab kasutada teenuse Apple Pay kaudu maksude tegemiseks kauplustes, rakendustes ja veebis. Ühelt isikult teisele tehtavate maksete teenust ja Apple Pay Cashi kaarti pakub Apple'i partnerpank Green Dot Bank, kes on FDIC-i liige. Uurige, kuidas Green Dot Bank kaitseb teie teavet, lugedes läbi nende privaatsuspoliitika aadressil applepaycash.greendot.com/privacy/.

Apple Pay Cashi seadistamisel võidakse Green Dot Banki ja ettevõttega Apple Payments Inc. jagada sama teavet, mis jagatakse krediit- või deebetkaardi lisamisel. Apple lõi 100‐protsendilise osalusega tütarettevõtte Apple Payments Inc., et kaitsta teie privaatsust, talletades ja töötledes Apple Pay Cashi tehingutega seotud teavet ülejäänud Apple'ist eraldi ja täielikult privaatselt. Seda teavet kasutatakse ainult tõrkeotsinguks, regulatiivseteks eesmärkideks ja teenuses Apple Pay Cash pettuste vältimiseks.

Teie identiteedi kontrollimiseks võidakse teil paluda jagada panga ja tema identiteediverifitseerimisteenusepakkujaga teavet, sh teie nime ja aadressi. Seda teavet kasutatakse ainult pettuste ennetamiseks ja Ameerika Ühendriikide finantseeskirjade täitmiseks. Partnerpank ja Apple Payments Inc. talletavad teie nime ja aadressi turvaliselt, kuid Apple ei saa lugeda mis tahes lisateavet, mida teil palutakse esitada (nt sotsiaalkindlustuse number, sünnikuupäev, küsimuste vastused (nt endise elukoha aadress) või isikutunnistuse koopia).

Kui kasutate Apple Pay Cashi (sh raha lisamisel või raha ülekandmisel  pangakontole), võivad meie partnerpank, Apple ja Apple Payments Inc. kasutada ja talletada teavet teie, teie seadme ning teie konto kohta tehingute töötlemiseks, tõrkeotsinguks, pettuste vältimiseks ja finantseeskirjade täitmiseks. Apple võib pakkuda tütarettevõttele Apple Payments Inc. teie seadme ligikaudseid kasutusmustreid selle kohta, kui sageli te teatud isikutega telefoni, e-posti või sõnumside teel suhtlete. Teie suhtluse sisu ei koguta. See teave talletatakse piiratud ajaks ja nii, et see pole teie isikuga lingitud, välja arvatud juhul, kui teie tehing nõuab täiendavat analüüsi kahtlase tegevuse tõttu. Apple Pay Cashi kaarditehingute loendist saate vaadata täiendavaid analüüse vajavaid tehinguid.

Lisateave Apple Pay ja ühistranspordikaardi kasutamise kohta

Kui kasutate teenusesse Apple Pay lisatud ühistranspordikaarti funktsiooni Express Transit kaardina, saate ühistranspordi eest maksta ja sellega sõita ilma, et peaksite end autentima Face ID, Touch ID või pääsukoodi abil. Rakenduse Apple Watch kaudu saate iPhone'is ja Apple Watchis hallata funktsiooni Express Transit, kui avate menüü Settings (Sätted) > Wallet & Apple Pay (Wallet ja Apple Pay).

Ühistranspordikaartide ajutiseks blokeerimiseks kasutage funktsiooni Find My iPhone (Otsi mu iPhone üles), et paigutada seade Lost Mode’i (režiimi Kaotatud). Võite eemaldada ühistranspordikaardid, kaugkustutades seadme, kasutades funktsiooni Find My iPhone (Otsi mu iPhone üles) või eemaldades kõik kaardid oma Apple ID konto lehelt. Ühistranspordikaarte ei saa eemaldada ega nende kasutamist peatada, kui seade on võrguühenduseta.

Lisateave

Lisateavet Apple Pay ja privaatsuse kohta leiate oma seadmest. Avage iOS-i seadme menüü Settings (Sätted) jaotis Wallet & Apple Pay (Wallet ja Apple Pay) ja koputage valikut „See how your data is managed“ (Vaadake, kuidas teie andmeid hallatakse). Avage oma Mac-arvutis System Preferences (Süsteemieelistused) ja seejärel Wallet & Apple Pay (Wallet ja Apple Pay) ning klõpsake nuppu Apple Pay & Privacy (Apple Pay ja privaatsus).

Lisateavet selle kohta, kuidas Apple teie andmeid ja isikuandmeid kaitseb, leiate iOS-i turbejuhendist ja Apple’i privaatsuspoliitikast.

Avaldamiskuupäev: