Kui te ei saa oma iPhone'is, iPadis ega iPod touchis meile saata ega vastu võtta

Vaadake, mida teha, kui te ei saa iOS-seadmes rakenduses Mail meile saata ega vastu võtta.

Enne alustamist

On mõned asjad, mida meeles pidada ja kontrollida.

 • iCloudis ja iTunesis tehtud iOS-i varukoopiates varundatakse teie meilisätted, kuid mitte teie meile. Kui te oma meilikonto sätted kustutate või neid muudate, võidakse varem allalaaditud meilid teie iOS-seadmest eemaldada.
 • Veenduge, et seadmel oleks Interneti-ühendus. Mobiilandmeside või WiFi-ühenduse kontrollimiseks avage Safari ja veebileht.
 • Kontrollige, ega teie meiliteenuse pakkuja lehel pole ajutist teenusekatkestust.

Kontrollige saatmata meile kaustast Outbox (Väljundkaust)

Kui saate teate, milles on öeldud, et meili ei saadetud, siis läheb see meil kausta Outbox (Väljundkaust). Kontrollige kausta Outbox (Väljundkaust) ja proovige meili uuesti saata.

 1. Puudutage rakenduses Mail vasakus ülanurgas valikut Mailboxes (Postkastid).
 2. Puudutage suvandit Outbox (Väljundkaust). Kui te ei näe kausta Outbox (Väljundkaust), siis on teie meil saadetud.
  postkastid
 3. Puudutage meili kaustas Outbox (Väljundkaust). Veenduge, et saaja aadress oleks õige.
 4. Puudutage valikut Send (Saada).

Kontrollige meiliaadressi ja parooli

Kui rakenduses Mail palutakse teil oma meilikonto jaoks parool sisestada, siis veenduge, et sisestatud parool oleks õige. Meiliaadressi ja parooli kontrollimiseks logige oma meiliteenuse pakkuja veebisaidile sisse.

Kui saate ikka kasutajanime või parooliga seotud tõrketeate, pöörduge oma meiliteenuse pakkuja või süsteemiadministraatori poole.

Kontrollige iOS-i meili suvandite Fetch (Võtt) ja Notification (Teavitus) sätteid

Vaikimisi põhinevad suvandi Fetch New Data (Uute andmete võtmine) sätted teie meiliteenuses pakutavatel sätetel. Kui suvand Push (Lüke) pole sättena saadaval, kasutatakse teie konto vaikesättena valikut Fetch (Võtt). Need sätted mõjutavad seda, kuidas teie seade meile vastu võtab. Sätete kohandamiseks tehke järgmist.

 1. Avage Settings (Sätted).
 2. Puudutage suvandit Passwords & Accounts (Paroolid ja kontod).
 3. Puudutage suvandit Fetch New Data (Uute andmete võtmine).
 4. Valige säte, näiteks Automatically (Automaatselt) / Manually (Käsitsi), või valige, kui tihti rakendus Mail andmeid toob.

iOS 11 ja uuema puhul on vaikimisi valitud Automatically (Automaatselt). Teie seade võtab taustal uusi andmeid ainult sel ajal, kui see laeb ja on ühendatud WiFi-võrku.

Veenduge, et rakenduse Mail suvandi Notification (Teavitus) sätted oleksid õiged.

 1. Avage Settings (Sätted), seejärel puudutage suvandit Notifications (Teavitused).
 2. Puudutage suvandit Mail.
 3. Puudutage meilikontot.
 4. Kohandage hoiatusi, helisid ja märke.

Kontrollige rakenduse Mail sätteid

Seadmes meilikonto seadistamisel kasutab iOS automaatselt paljude meiliteenuse pakkujate puhul õigeid meilisätteid.

Veendumaks, et teie konto sätted on õiged, võrrelge oma meilikonto sätteid rakenduses Mail ja oma meilikontol.

 1. Selleks avage Settings (Sätted) > Passwords & Accounts (Paroolid ja kontod) ning puudutage oma meilikontot.
 2. Puudutage oma meiliaadressi suvandi Account (Konto) kõrval, et näha sellist kontoteavet nagu sissetuleva ja väljamineva meili serverid.
 3. Kontrollige meilikonto soovituslikke sätteid rakenduse Mail sätete otsingutööriistaga ja veenduge, et need oleksid samasugused nagu ekraanil nähtavad. Kui te ei näe oma meilikonto sätteid, pöörduge abi saamiseks oma meiliteenuse pakkuja või süsteemiadministraatori poole.

Kui teil on POP3-meilikonto, saate meile vaadata ainult ühel seadmel korraga. Sulgege muud meiliprogrammid ja logige avatud veebimeili saitidelt välja. POP3-konto kontrollimiseks avage Settings (Sätted) > Passwords & Accounts (Paroolid ja kontod), puudutage kontot, siis suvandit Account (Konto), seejärel leidke silt POP Account Information (POP-konto teave). Soovituslikke POP3-meilikonto sätteid saate vaadata ka rakenduse Mail sätete otsingutööriistaga.


Kui vajate veel abi

Pöörduge oma meiliteenuse pakkuja poole. Võite ka oma meilikonto eemaldada ja selle uuesti seadistada.

Pöörduge meiliteenuse pakkuja või süsteemiadministraatori poole

 1. Pöörduge oma meiliteenuse pakkuja poole või kontrollige nende veebilehelt võimalikku teenusekatkestust.
 2. Küsige oma meiliteenuse pakkujalt või süsteemiadministraatorilt, kas olete oma meilikontole lubanud mis tahes turbefunktsioone või -piiranguid, nagu topeltkontroll. Meilide saatmiseks ja vastu võtmiseks seadmel võib teil vaja olla spetsiaalset parooli või taotleda autoriseerimist oma meiliteenuse pakkujalt.
 3. Kontrollige meiliteenuse pakkuja või süsteemiadministraatoriga meilikonto sätteid, veendumaks, et need oleksid õiged.

Eemaldage oma meilikonto ja seadistage see uuesti

 1. Logige arvutis meiliteenuse pakkuja veebisaidile sisse. Veenduge, et kõik teie meilid oleksid seal või oleksid salvestatud kuhugi mujale kui teie iOS-seadmesse.
 2. Avage oma iOS-seadmes Settings (Sätted) > Passwords & Accounts (Paroolid ja kontod).
 3. Puudutage meilikontot, mille soovite eemaldada.
 4. Puudutage suvandit Delete Account (Kustuta konto).
 5. Lisage oma konto uuesti.


Avaldamiskuupäev: