Hankige abi iPhone'i, iPadi ja iPod touchi rakendusega Mail

Vaadake, mida teha, kui te ei saa iPhone'i, iPadi või iPod touchi rakendusega Mail meile saata või vastu võtta ega sõnumeid teisaldada.

Proovige esmalt neid samme.

 1. Veenduge, et oleksite Internetiga ühendatud.
 2. Kontrollige kasutajanime või parooli. Logige sisse meiliteenuse pakkuja veebisaidile ja veenduge, et teie meilikonto oleks aktiivne.
 3. Vaadake oma meiliseadeid. Kui seaded pole saadaval, võtke ühendust meiliteenuse pakkujaga.
 4. Sulgege Mail ja avage see uuesti.
 5. Taaskäivitage iOS-i seade.

Kui saate iPhone'ile meilikonto lisada, eemaldage probleemne meilikonto seadmest.

 1. Puudutage suvandeid Settings (Seaded) > Mail, Contacts (Kontaktid), Calendars (Kalendrid).
 2. Puudutage meilikontot.
 3. Puudutage suvandit Delete Account (Kustuta konto).
 4. Lisage konto uuesti.

Kui teil on POP-meilikonto, veenduge, et meiliseaded oleksid seadme jaoks sobivad. 

 1. Puudutage suvandeid Settings (Seaded) > Mail, Contacts (Kontaktid), Calendars (Kalendrid).
 2. Puudutage meilikontot.
 3. Veenduge, et teave vastaks seadmes olevale teabele.

Tõrketeate korral proovige esmalt neid samme.

Vaadake, mida teha, kui kuvatakse üks järgmistest tõrketeadetest. 

„Meili ei õnnestu vastu võtta.”

Veenduge, et teil oleks Interneti-ühendus ja et sisestaksite õige parooli. Mõni meiliteenuse pakkuja võib piirata nende seadmete arvu, milles saate meilidele juurdepääsu, nii et sulgege teistes seadmetes kõik muud meiliprogrammid. Kui olete lülitanud meiliteenuse pakkuja kaudu sisse kaheastmelise kontrollimise, võtke meiliteenuse pakkujaga ühendust, et teada saada, kas teil on iOS-i seadme jaoks vaja spetsiaalset parooli.

„Sõnumi teisaldamine ebaõnnestus.”

 1. Puudutage suvandeid Settings (Seaded) > Mail, Contacts (Kontaktid), Calendars (Kalendrid). Seejärel valige meilikonto.
 2. Puudutage suvandeid Account (Konto) > Advanced (Täpsem).
 3. Puudutage suvandit Deleted Mailbox (Kustutatud postkast) ja veenduge, et see oleks seatud suvandile Trash (Prügikast).
 4. Puudutage suvandit Advanced (Täpsem) ja seejärel suvandeid Account (Konto) ja Done (Valmis).

Proovige nüüd sõnumit teisaldada. Kui näete uuesti tõrketeadet, tehke järgmist.

 1. Puudutage suvandeid Settings (Seaded) > Mail, Contacts (Kontaktid), Calendars (Kalendrid). Seejärel valige meilikonto.
 2. Puudutage suvandeid Account (Konto) > Advanced (Täpsem).
 3. Puudutage suvandit IMAP Path Prefix (IMAP-i tee prefiks) ja sisestage seejärel käsk INBOX/.
 4. Puudutage suvandit Account (Konto) ja seejärel suvandit Done (Valmis).

„Kasutajanimi või parool on vale.” koos POP3-kontoga

Enne iOS-i seadmes meilide vaatamist sulgege kõik muud meiliprogrammid ja kõik teistes arvutites avatud veebimeili saidid. POP3-kontod suhtlevad korraga vaid ühe meilikliendiga. Kui samal ajal püüavad ühendust luua mitu meiliklienti, võite näha kasutajanime või parooliga seotud tõrget.

Et näha, kas teie konto on POP3-konto, kasutage tööriista Mail Settings Lookup (Meiliseadete otsing) või tehke iOS-i seadmes järgmist.

 1. Avage suvandid Settings (Seaded) > Mail, Contacts (Kontaktid), Calendars (Kalendrid) ja valige konto.
 2. Otsige silti POP Account Information (POP-konto teave).

„Vahendus keelatud.” või „Server lükkas e-posti aadressi tagasi.”

Kui näete meili saatmisel ühte neist tõrketeadetest, on e-posti aadress vale või seaded ei ole serveriühenduse jaoks sobivad.

Vaadake väljundkaustas olevate sõnumite e-posti aadresse.

 1. Kerige rakenduse Mail ekraanil Mailboxes (Postkastid) suvandini Accounts (Kontod).
 2. Puudutage oma kontot ja seejärel suvandit Outbox (Väljundkaust). Kui väljundkausta ei kuvata, saatis rakendus Mail teie kirjad ära.
 3. Valige väljundkaustas olev sõnum ja veenduge, et e-posti aadressid oleksid õiged.

Kui teie meiliteenuse pakkuja palub kasutada porti 25, võib meili saatmine õnnestuda ainult siis, kui seade on ühenduses meiliteenuse pakkuja võrguga. Täpsemat teavet seadete ja saadavuse kohta küsige oma meiliteenuse pakkujalt.

Lisateave

Kui te ei saa endiselt meile saata või vastu võtta, võtke ühendust Apple'i toega.

Kui te ei saa sõnumeid saata või vastu võtta, küsige seoses oma @icloud.com-i e-posti aadressiga abi. 

 

Avaldamiskuupäev: