διακομιστής αλληλογραφίας

Ένας υπολογιστής τον οποίο διαχειρίζεται ένα πάροχος λογαριασμών email, που ενεργεί ως ψηφιακή ταχυδρομική υπηρεσία και επιτρέπει τη μεταφορά μηνυμάτων email από έναν αποστολέα σε έναν παραλήπτη. Οι διακομιστές εξερχόμενης αλληλογραφίας (συχνά αποκαλούνται διακομιστές SMTP) χειρίζονται τα μηνύματα που στέλνονται. Οι διακομιστές εισερχόμενης αλληλογραφίας χειρίζονται τα μηνύματα που λαμβάνονται. Για λογαριασμούς IMAP (όπως iCloud ή Gmail), στους διακομιστές εισερχόμενης αλληλογραφίας αποθηκεύονται αντίγραφα των μηνυμάτων τα οποία διατηρούνται μέχρι να διαγραφούν.