Πλαϊνή στήλη Mail

Η πλαϊνή στήλη του Mail εμφανίζει θυρίδες, φακέλους και στοιχεία με σημαία για τους λογαριασμούς email που χρησιμοποιείτε στο Mail. Αν δεν εμφανίζεται η πλαϊνή στήλη, κάντε κλικ στις «Θυρίδες» στη γραμμή αγαπημένων ή επιλέξτε «Προβολή» > «Εμφάνιση λίστας θυρίδων».

Αν δεν εμφανίζεται ένας αναμενόμενος λογαριασμός email στην πλαϊνή στήλη, επιλέξτε Mail > «Προτιμήσεις», κάντε κλικ στο στοιχείο «Λογαριασμοί» > «Στοιχεία λογαριασμού» και βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός είναι ενεργοποιημένος.