κεφαλίδα μηνύματος

Το μέρος ενός email που προηγείται του κύριου τμήματος ή του κειμένου του μηνύματος. Μια πλήρης κεφαλίδα μηνύματος περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους διακομιστές αλληλογραφίας και τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για τη δρομολόγηση του μηνύματος. Οι περισσότερες εφαρμογές email, συμπεριλαμβανομένου του Mail, εμφανίζουν μια σύντομη εκδοχή πληροφοριών—συνήθως, αποστολέα, παραλήπτες, ημερομηνία και θέμα.

Μπορείτε να μετακινείτε τον δείκτη στην περιοχή κεφαλίδας των μηνυμάτων που λαμβάνετε για μετατροπή του αποστολέα σε VIP και για αποκάλυψη εικονιδίων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για διαγραφή, απάντηση και προώθηση μηνυμάτων και για διαχείριση συνημμένων.

Μια κεφαλίδα μηνύματος με ένα άστρο δίπλα στο όνομα του αποστολέα για μετατροπή του αποστολέα σε VIP και κουμπιά για διαγραφή, απάντηση και προώθηση ενός μηνύματος, καθώς και για διαχείριση συνημμένων.

Κατά την αποστολή email, μπορείτε να προσθέτετε στοιχεία στην περιοχή κεφαλίδας, π.χ. ένα πεδίο «Προτεραιότητα». Κάντε κλικ στο κουμπί «Πεδία κεφαλίδας» στο παράθυρο του νέου μηνύματος.