θυρίδα

Ένας φάκελος που χρησιμοποιείται για αποθήκευση και οργάνωση μηνυμάτων email. Κάθε λογαριασμός email που χρησιμοποιείτε στο Mail έχει ένα σύνολο τυπικών θυρίδων—για παράδειγμα, «Εισερχόμενα», «Απεσταλμένα», «Πρόχειρα» και «Κάδος». Η πλαϊνή στήλη του Mail εμφανίζει τις θυρίδες για κάθε λογαριασμό, καθώς και τις θυρίδες που δημιουργείτε εσείς. Αν δεν εμφανίζεται η πλαϊνή στήλη του Mail, κάντε κλικ στις «Θυρίδες» στη γραμμή αγαπημένων ή επιλέξτε «Προβολή» > «Εμφάνιση λίστας θυρίδων».

Οι θυρίδες στο Mac σας είναι τοπικές, δηλαδή μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές μόνο στο Mac σας. Εμφανίζονται στο τμήμα «Στο Mac μου» της πλαϊνής στήλης του Mail. Η πρόσβαση στις θυρίδες του διακομιστή αλληλογραφίας ενός λογαριασμού είναι δυνατή από οποιονδήποτε υπολογιστή στον οποίο χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό. Εμφανίζονται στην πλαϊνή στήλη, στην ενότητα του λογαριασμού.

Στο Mail, μπορείτε να δημιουργήσετε μια επονομαζόμενη Έξυπνη θυρίδα. Χρησιμοποιώντας τα κριτήρια που εσείς ορίζετε, μια Έξυπνη θυρίδα εμφανίζει όποιο μήνυμα ικανοποιεί τα κριτήρια, ανεξαρτήτως σε ποια θυρίδα είναι αποθηκευμένο.