λογαριασμοί email

Στο Mail μπορείτε να χρησιμοποιείτε διάφορους τύπους λογαριασμών email. Μερικοί από τους πιο δημοφιλείς τύπους λογαριασμών είναι οι εξής:

  • Λογαριασμοί iCloud: Χρησιμοποιήστε το Mail στο Mac σας και αποκτήστε άμεση πρόσβαση στα μηνύματα και στις θυρίδες σας σε άλλους υπολογιστές (με OS X 10.8 ή μεταγενέστερη έκδοση) και συσκευές (με iOS 5 ή μεταγενέστερη έκδοση), όπου χρησιμοποιείτε το iCloud Mail.

  • Λογαριασμοί IMAP: Τα μηνύματα αποθηκεύονται σε έναν διακομιστή αλληλογραφίας μέχρι να τα διαγράψετε. Όταν ο λογαριασμός σας συνδέεται στον διακομιστή συγχρονίζεται έτσι ώστε τα μηνύματα που υπάρχουν στο Mac σας να είναι ίδια με εκείνα που υπάρχουν στον διακομιστή. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα μηνύματα από διάφορους υπολογιστές και διάφορες τοποθεσίες όπου χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό.

  • Λογαριασμοί Microsoft Exchange: Όπως και στους λογαριασμούς IMAP, τα μηνύματα αποθηκεύονται σε έναν διακομιστή αλληλογραφίας και μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά από διάφορους υπολογιστές και διάφορες τοποθεσίες όπου χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σημαίες σε έναν λογαριασμό Exchange με κάποιους περιορισμούς.

    Για να διαμορφωθεί ένας λογαριασμός Exchange στο Mail, ο διακομιστής Exchange πρέπει να υποστηρίζει τις Υπηρεσίες Ιστού του Exchange (EWS). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του διακομιστή σας.

  • Λογαριασμοί POP: Τα μηνύματα αποθηκεύονται σε έναν διακομιστή αλληλογραφίας και λαμβάνονται στο Mac σας, όταν συνδέεστε στον λογαριασμό σας. Τα μηνύματα παραμένουν στον διακομιστή μέχρι να διαγραφούν από εκεί.