Γραμμή αγαπημένων

Η γραμμή αγαπημένων του Mail βρίσκεται κάτω από τη γραμμή εργαλείων στο παράθυρο του Mail. Η γραμμή αγαπημένων παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε αγαπημένες θυρίδες και φακέλους σας ή στις θυρίδες και στους φακέλους που χρησιμοποιείτε πιο συχνά, όπως «Εισερχόμενα», «VIP» ή «Με σημαία».

Μπορείτε να μεταφέρετε μηνύματα από τη λίστα μηνυμάτων σε μια θυρίδα στη γραμμή αγαπημένων.